​​


क्षमता भएका र प्रतिभाशालीहरूका लागी कार्यक्रम (Gifted and Talented Program)


मिशन

चेरी क्रीक विद्यालयमा गीफ्टेड एजुकेशन (प्रतिभाशाली शिक्षा) को उद्देश्य चाही विद्यार्थीको उपलब्धिमा अधिकतम परिणाम ल्याउनमा शिक्षा अनुभव प्रदान गर्नु हो।

दर्शन

चेरी क्रीक स्कूल जिल्ला जेहेन्दार र प्रतिभाशाली विद्यार्थीहरूमा अद्वितीय शैक्षिक र प्रभावकारी आवश्यकता हुन्छ भन्ने विश्वास गर्दछ। चेरी क्रीक प्रशासक र शिक्षकहरू हरेक जेहेन्दार र प्रतिभाशाली विद्यार्थीलार्इ उच्च उपलब्धि केन्द्रित गर्न एक चुनौतीपूर्ण सिक्ने वातावरणको आवश्यकतामा जोड दिने दर्शन समर्थन गर्छन। जेहेन्दार र प्रतिभाशाली विद्यार्थीहरूको लागि कार्यक्रम व्यक्तिगत आवश्यकताहरुमा उत्तरदायी हुनुपर्छ र जिल्ला जनसंख्या को थुप्रै प्रतिभा , चुनौती , र सांस्कृतिक विविधता पहिचान गर्नुपर्छ।

चेरी क्रीक स्कूल जिल्ला जेहेन्दार र प्रतिभाशाली विद्यार्थीहरूले  आफ्नो क्षमता अनुसारको स्तरमा प्रदर्शन गर्नेछन् भन्ने सुनिश्चित गर्न इष्टतम सिक्ने अवसर प्रदान गर्नमा अनुसन्धानत्मक आधारित रणनीतिहरूको समर्थन गर्दछ। विशेष क्षमता र प्रतिभाशाली भएका विद्यार्थीहरूलार्इ आफ्नो स्कूल क्यारियर भरि हरेक स्तरमा गतिशील , चुनौतीपूर्ण र शैक्षिक कार्यक्रम प्रदान गरिनु पर्छ।

जिल्ला विश्वास विवरण

चेरी क्रीक स्कूल जिल्ला जेहेन्दार र प्रतिभाशाली विद्यार्थी र तिनीहरूको शिक्षा सन्दर्भमा कोर विश्वास को एक सेटलार्इ मान्यता दीन्छ जो जेहेन्दार रणनीतिक योजना को एक भागको रूपमा स्थापित गर्छ।​​

ती विश्वासहरूले निम्न समावेश गर्दछ :

  • विद्यार्थीहरू एक क्षेत्रमा वा धेरै क्षेत्रहरुमा जेहेन्दार र प्रतिभाशाली हुन सक्छन्।
  • विशेष क्षमता र प्रतिभाशाली विद्यार्थीहरूको अद्वितीय र विभिन्न संज्ञानात्मक र प्रभावकारी क्षमता र आवश्यकता हुन्छ।
  • विशेष क्षमता र प्रतिभा भएका विद्यार्थीहरू सबै जनसंख्यामा देखा पर्दछन।
  • विशेष क्षमता भएका र प्रतिभाशाली विद्यार्थीहरूलार्इ अधिकतम शैक्षिक र व्यक्तिगत विकास र तयस वृद्धिको पर्याप्त कागजातमा प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम प्रदान गरिनु पर्छ ।
  • विशेष क्षमता भएका र प्रतिभाशाली विद्यार्थीहरू तिनीहरूको क्षमता र खुबी स्वीकार गर्ने,  महत्व दीने र पोषित गर्ने वातावरणमा सिक्नुपर्छ।
  • विशेष क्षमता भएका र प्रतिभाशाली विद्यार्थीहरूलार्इ आफ्नो स्कूल क्यारियर भरी उपयुक्त र विविध कार्यक्रम विकल्पहरू  प्रदान गरिनु पर्छ।
  • विशेष क्षमता भएका र प्रतिभाशाली विद्यार्थीहरूलार्इ शैक्षिक क्षमता विस्तार गर्न , प्रत्यक्ष निर्देशन सहित पर्याप्त सहयोग  चाहिन्छ।

विशेष क्षमता भएका र प्रतिभाशाली विद्यार्थीहरूलार्इ आफ्नो स्कूल क्यारियर भरी विकल्प अवश्यक पर्छ।

उचित शैक्षिक प्रतिक्रियाको प्रारम्भिक मान्यता विशेष क्षमता भएका र प्रतिभाशाली विद्यार्थीहरूको लागी अत्यावश्यक  छन्।

विशेष क्षमता भएका र प्रतिभाशाली विद्यार्थीहरूलार्इ उपयुक्त कार्यक्रम प्रदान गर्नमा  कक्षा शिक्षकहरुको, निर्वाचित शिक्षकहरूको, जेहेन्दार विशेषज्ञहरुको,  प्रशासकहरूको  र आमाबाबुको साझा जिम्मेवारी हो।

विशेष क्षमता भएका र प्रतिभाशाली विद्यार्थीहरू सक्रिय सहभागीहरू हुन पर्छ र आफ्नो शिक्षाको लागि जिम्मेवारी हुनु पर्छ।​