चेरी क्रीक स्कूल जिल्ला दर्शन, मिशन र मानहरू

(Cherry Creek School District Vision, Mission and Values)


हाम्रो दर्शन
उत्कृष्टताको लागि समर्पित

हाम्रो मिशन
हरेक विद्यार्थीलार्इ सोच्न, सिक्न, हाँसील गर्न र हेरचाह गर्नको लागी प्रेरित गर्नु
 
हाम्रो मान
 • विद्यार्थीहरूको आवश्यकता र हितलार्इ सबै भन्दा माथि राख्नु। 
 • शीक्षार्थीहरूको लागि सुरक्षित र हेरचाह गर्ने वातावरण प्रदान गर्नु
 • प्रत्येक विद्यार्थीको वृद्धि र उपलब्धिमा उच्च आशा राख्नु।
 • विद्यार्थी र परिवारहरूसंग अर्थपूर्ण सम्बन्ध विकास गर्नु 
 • हामीले सेवा गर्ने विद्यार्थी र परिवारहरूको विविधतालार्इ सम्मान गर्नु र बुझ्नु।
 • शैक्षिक प्रक्रियामा विद्यार्थी, आमाबाबु र समुदायका सदस्यहरुलार्इ एक साझेदारीको रूपमा सम्लग्न गराउनु
 • संलग्नता र सशक्तीकरणमा बढावा दिनु। 
 • हाम्रो समुदायको विविधतालार्इ प्रतिबिम्बित गर्ने एक गुणस्तर व्याक्तिफार्इ आकर्षित गर्नु, जो ज्ञानी छ र जवान मानिसहरूलार्इ गहीरीएर हेरचाह गर्छ
 • विद्यार्थी र आमाबाबुलार्इ एक बलियो सेवा अभिमुखीकरण प्रदर्शन गर्नु। 
 • हाम्रो भीजन हासिल गर्न रचनात्मकता र नवीनतामा प्रोत्साहन गर्नु। 
 • लगातार रूपमा संगठन सुधार गर्नु
 • अरूमा एक आजीवन सिक्ने , उपलब्धि गर्ने र सेवा गर्ने इच्छा बढाउनु।