जिल्ला भर्ना र विद्यार्थी रेकर्ड (District Admissions and Student Records)


Vicky Lisi, Manager ( भिक्की लीसी प्रबन्धक )

vlisi@cherrycreekschools.org


त्यहाँ दुई जिल्ला भर्ना कार्यालयहरू छन् जहाँ तपाईंले आफ्नो बच्चाको दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ।  ( जिल्ला भर्नामा दर्ता गर्दा विद्यार्थीहरू उपस्थित हुन जरुरी छैन। ) दुवै कार्यालय वर्षभरी बिहान ७ः३० बजे देखी बेलुकी ४ः३० बजे, सोम्बार देखी शुक्रबारसम्म खुल्ला रहन्छ।


जिल्ला व्यापक सम्मर भवन समय बिहान ७ः३० देखी बेलुकी ४ः०० बजे सम्म


West Office:
9150 East Union Avenue
Greenwood Village, CO 80111
(One block east of Yosemite St. on Union Ave. See map below.)
 
Phone: 720-554-4550
Fax: 720-554-4558

 

East Office: (बिहान ७ः३० देखी बेलुकी ४ः०० बजे सम्म)

5416 S Riviera Way
Centennial, CO 80015
(On the corner of Picadilly St.-next to Thunder Ridge MS and Eaglecrest HS. See map below.)
 
Phone:720-886-7480
Fax: 720-886-7494
- See more at: http://www.cherrycreekschools.org/Admissions/Pages/default.aspx#sthash.Bbb4L3WY.dpuf

http://www.cherrycreekschools.org/Admissions/PublishingImages/AdmissionsMapLG.jpg