​​


टाईटल (TITLE I)


टाईटल १ एक संघीय कार्यक्रम हो, जो नियमित कक्षा अलावा पढाइ (रिडींग) र गणित (म्याथ) मा अतिरिक्त निर्देशन दिन्छ।

टाईटल १ मूल सुधार अमेरिकाको विद्यालय ऐन देखि संघीय डलरद्वारा पोषित छ, र अहिले कुनै बालक पछी पर्नेछैन ऐन को रूपमा चिनिन्छ।

टाईटल १ को लक्ष्य उच्च स्तर पूरा गर्न विद्यार्थीहरूलाई चुनौती दिएर हरेक बच्चाहरु को लागि एक उच्च गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नु हो। यसको ध्यान भने पढार्इ र गणितमा ग्रेड स्तर तल भएका विद्यार्थीहरूलार्इ उठाउनु हो।

स्कूल जिल्ला भित्र टाईटल १ विद्यालयहरू मुल्या कम गरीएको र निःशुल्क भोजन पाउने विद्यार्थीहरूको प्रतिशतको  आधारमा चयन हुन्छन। जब एक स्कूल टाईटल १ स्कूल हुन योग्य हुन्छ, विद्यार्थीलार्इ सेवाको लागि उनीहरूको उपलब्धिको स्तर आधारमा चयन गरिन्छ।

   टाईटल १ 

·    एक हस्तक्षेप दृष्टिकोण हो, जो बच्चाको आवश्यकतामा आधारित छ।

·    पढाइ र गणितमा कोलोराडो राज्य मानक पूरा गर्न एक पाठ्यक्रमको प्रयोग गर्दछ।

·    यो एक सफलता निर्माण गर्ने माध्यम हो।  


टाईटल १ नियमित कक्षा निर्देशनमा हस्तक्षेप सामन्य गर्न मिलेर काम गर्दछ। यसले पनी:

·        नियमित कक्षा अलाव समर्थन निर्देशन समयबद्धन द्वारा विद्यार्थीहरूलार्इ पढार्इ र गणितमा कुशल बन्ने मदत          गर्न प्रयत्न गर्छ।

·         विद्यार्थीहरूलाई राज्य र जिल्ला मानक पूरा गर्न सहयोग गर्छ।

·         शिक्षा प्रती सकारात्मक मनोभाव बढाउँछ।

·         जीवन भरी सीक्ने सीप कौशल बनाउँछ।

·         विद्यार्थीहरूलाई तिनीहरू कसरी सिक्ने भन्ने खोजमा सहायता गर्छ।

·         प्रीस्कूल कार्यक्रममा समर्थन गर्छ विशेष गरी टाईटल १ स्कूलहरुमा।

·         स्कूल र जिल्ला गतिविधिहरुको माध्यम द्वारा परिवार साक्षरतामा आमाबाबुको संलग्नमा प्रोत्साहन दिन्छ।

चेरी क्रीकमा प्राथमिक तहमा टाईटल १ द्वारा पोषित स्कूलहरु:

·         सीमेरोन

·         इस्टरिज

·         हार्इलार्इन

·         हली हिल्स/ हली रिज

·         इन्डिपेन्डेन्स

·         मीड्यो पोइन्ट

·         पान्डारोसा

·         सनरार्इज

·         भीलेज इस्ट

 चेरी क्रीक मा टाईटल १

·         ग्रेड १-५ मा सेवा पाएका विद्यार्थीहरू

·         नियमित कक्षा सेटिङ बाहिर सानो समूह ( ४-६ ) को विद्यार्थीलार्इ लक्ष्य

·         नियमित कक्षा निर्देशन अलावा, ३०-४५ मिनेटको लागि दैनिक भेट।

चेरी क्रीक मा टाईटल १ का शिक्षक अत्यधिक योग्य छन् । तिनीहरूले राज्य प्रमाणीकरण आवश्यकताहरू पूरा गर्छन र धेरै पढाइ वा गणित मा मास्टर्स डिग्री छन। तिनीहरूले आफ्नो बच्चाको पढाइ वा गणित स्तर बढाउने निदान गर्न र योजना निर्देशन कार्यक्रम पूर्व प्रवेश बच्चा आकलन गर्छन। लेखाजोखा चाही निर्देशनले आफ्नो बच्चाको आवश्यकताहरू कसरी पुरा हुदैछ भनेर जाँच गर्न प्रक्रिया हो। शिक्षकहरूले आमाबाबुसंग नियमित रूपमा आदन प्रदान गर्छन, तर आमाबाबुलाइँ कुनै पनि समय कल गर्न प्रोत्साहन गरीएको छ।

चेरी क्रीकमा टाईटल I सफलता,  सी एस ए पी द्वारा र साथै वृद्धिको अन्य प्रमाणहरूद्वारा वार्षिक रूपमा मापन गरीन्छ। सी एस ए पी स्कोर पुरा स्कूल परिणाम द्वारा रिपोर्ट गरीन्छ। तथापि, टाईटल I विद्यार्थीहरूको एउटा बहुमत लगातार कम्तीमा एक वर्ष वृद्धि देखाउन, जो पुरा स्कूल वृद्धिमा योगदान पुग्छ।

टाईटल I आमाबाबु संलग्नमा तीन लक्ष्यहरू छन्:

1.        आमाबाबुलार्इ बुझ्न र आफ्नो बच्चाहरुसंग स्कूल प्रयासमा भाग लिन मदत गर्न।

2.        आफ्नो बच्चा कसरी स्कूलमा सफल बनाउन मदत गर्ने भन्ने सिक्नु।

3.        एक संलग्न साथी हुन।

Title I District Office

5416 S. Riviera Way, Centennial, CO 80015
Phone 720-554-5081
Fax 720-554-5086