दीक्षान्तको लागी आवश्यकताहरु (Graduation Requirements)

चेरी क्रीक स्कूल जिल्ला शिक्षा बोर्डले नयाँ दीक्षान्त आवश्यकताहरु अनुमोदन गरेको छ, जो २००९ को कक्षाका लागि प्रभाव हुनेछ। नयाँ दीक्षान्त आवश्यकताहरुमा विज्ञानका लागि एक अतिरिक्त क्रेडिट र सामाजिक अध्ययनका लागि अर्को 0.५ क्रेडिट गरी जम्मा २२ क्रेडिट समावेश छ। नयाँ आवश्यकताहरु कोलोराडो राज्य कलेज तथा विश्वविद्यालयहरूमा पारित गरी बढी कठोर प्रवेश आवश्यकताहरु संग लाइनमा छन्।

ग्रेजुएट / दीक्षान्त गर्न आवश्यक क्रेडिटको न्यूनतम एकाइ

२००९ को कक्षा सुरु देखी उच्च विद्यालय दीक्षान्तका लागि क्रेडिटको न्यूनतम २२ एकाइहरुको आवश्यक हुनेछ। १६.५ आवश्यक एकाइहरुका साथै,  सबै अन्य क्रेडिटहरू वैकल्पिक रूपमा छलफल गरिनेछ र सम्पूर्ण दीइएको पाठयक्रमबाट चयन हुन सक्छ।

विभिन्न क्षेत्रमा न्यूनतम क्रेडिट आवश्यकताहरु निम्नानुसार हुनेछ:

·         अंग्रेजी : ४.0 (4.0) एकाइहरु

·         गणित : ३.0 (3.0) एकाइहरु

·         विज्ञान : ३.0 (3.0) एकाइहरु

·         सामाजिक अध्ययन : ३.0 (3.0) एकाइहरु ( अमेरिकी इतिहास को एक एकाइ र नागरिक / सरकार को .५ (.5)           एकाइ सहित )

·         शारीरिक शिक्षा : २.0 (2.0) एकाइहरु ( स्वास्थ्य मा .५ (.5) एकाइ सहित )

·         ललित कला वा व्यवसायिक र प्राविधिक शिक्षा : १.५ (1.5) एकाइहरु

·         वैकल्पिक प्रस्ताव : ५.५ (5.5) एकाइहरु

सीनियर सहित सबै माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूले, प्रत्येक वर्ष चार कोर पाठ्यक्रमहरूको एक न्यूनतम चाही गर्नै पर्छ।

स्कूल बोर्ड नीति

आई के एफ : दीक्षान्त जानकारी