​​​​

धारा ५०४ (Section 504)

सन् १९७३ को पुनर्वास ऐनको धारा ५०४,  आफ्नो सञ्चालनको सबै पक्षबाट असक्षमताको आधारमा भेदभाव मेटाउन संघीय धन प्राप्त गर्ने सार्वजनिक र निजी दुवै विद्यालय सहित सबै संस्थाहरूको लागी  कांग्रेसले दिएको निर्देशन हो। जहाँ विद्यालय चिन्तित हुन्छ,  ती सञ्चालनहरू बच्चाहरु को शिक्षामा र एक काम बलको रोजगारमा समावेश हुन्छ।

धारा ५०४ अन्तर्गत को योग्य हुन्छः

धारा ५०४ अन्तर्गत अपाङ्गताको परिभाषा धेरै व्यापक छ। अपाङ्गता नैदानिक विभाग मा आधारित एक योग्यता प्रणाली नभई , धारा ५०४ अन्तर्गत योग्यता एक अधिक कार्यात्मक मोडेल मा आधारित छ। धारा ५०४ अन्तर्गत एक व्यक्ति अपाङ्ग मानिन्छ यदी उक्त व्यक्ति:

  1. एक शारीरिक वा मानसिक हानि छ, जस्को कारणले गर्दा उक्त व्यक्तिको एक वा बढी जीवन गतिविधिहरु सीमीत छ।
  2. यस्तो हानि रेकर्ड छ ,  वा
  3. एक हानि भएको मानिन्छ ।

धारा ५०४ आधारमा एक "शारीरिक वा मानसिक क्षति" निम्न रूपमा परिभाषित गर्दछ:

  1. कुनै पनि शारीरिक विकार वा अवस्था , कस्मेटिक विरूपित ~ , वा एक वा निम्न शारीरिक प्रणाली भन्दा बढी प्रभावित गर्ने संरचनात्मक हानि : स्नायविक ; कंकाल पेशी ; विशेष अर्थमा अंगहरु ; बोली अंगहरु सहित श्वासप्रश्वास  ; हृदय ; प्रजनन ; पाचन ; जेनीटो- मूत्र ; हेमीक्  र लसीका ; छाला , र ईन्डोस्रीन ;   वा
  2. कुनै पनि मानसिक वा मनोवैज्ञानिक विकार ,जस्तै की मानसिक मंदता , जैविक मस्तिष्क सिन्ड्रोम , भावनात्मक वा मानसिक रोग , र विशिष्ट शिक्षा अपाङ्गता।

धारा ५०४ ले " प्रमुख जीवन गतिविधि " यसरी परिभाषित गर्दछ की:

कार्यहरु जस्तै स्वयं  हेरचाह गर्ने, मार्गदर्शन कार्यहरू प्रदर्शन गर्ने , हिंड्ने , देख्ने , सुन्ने , बोल्ने , सास प्रस्वास , सिक्ने र काम गर्ने। यो एक पुर्ण सूचि चाही होइन , तर प्रमुख जीवन गतिविधिहरुको उदाहरण हो। नियमहरु पहिले लागू गरिएकोले , अतिरिक्त प्रमुख जीवन को गतिविधिहरु समावेश गरिएको छ। स्कूल उद्देश्यको लागि , प्रभावित प्रमुख जीवन गतिविधि सधै नै " सिक्नमा " हुन्छ।

थप जानकारीको लागि www.cde.state.co.us मा CDE (सी डी ई) वेब साइटमा भ्रमण गर्नुहोला वा

बहुसांस्कृतिक विशेषज्ञ Kathy Vining (क्याथी भाइनींग) लार्इ  kvining@cherrycreekschools.org  मा  सम्पर्क गर्नुहोला।

धारा ५०४ मा बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू

1.     प्रश्नः के स्कूल जिल्लाले धारा ५०४ / एडीए  सेवा लागूमा मदत गर्न संघीय धन प्राप्त गर्छ?

उत्तरः संघीय धन धारा ५०४ / एडीएको  लागि उपलब्ध छैन।

2.     प्रश्नः के एक विद्यार्थी धारा ५०४ / एडीए  सेवा र विशेष शिक्षा सेवा दुवैमा योग्य हुन सक्छ?

उत्तरः हो सक्छ, एक विद्यार्थी निश्चित क्षेत्रमा विशेष शिक्षा सेवा प्राप्त गर्न सक्छ। अनी पनि अन्य आवश्यकताहरू पूरा गर्न समायोजन आवश्यक हुन सक्छ। उदाहरणका लागि , व्यक्तिगत अपाङ्ग शिक्षा ऐन (आई डी ई ए) अन्तर्गत एक योग्य शिक्षा - अक्षम विद्यार्थी पनि एक व्हीलचेयर मा हुन सक्छ। शारीरिक असक्षमता धारा ५०४ / एडीए र समायोजन आवश्यकता भीत्र पर्छ।

3.     प्रश्नः धारा ५०४ / एडीए  कार्यान्वयन गर्न को मुख्य रूपमा जिम्मेवार छ?

उत्तरः धारा ५०४ / एडीए चाही  एक सामान्य शिक्षा जिम्मेवारी हो, र स्कूल जिल्लामा ५०४/ एडीए  संयोजकद्वारा निर्देशित हुनुपर्छ।

4.     प्रश्नः आमाबाबुले ५०४ / एडीए प्रक्रियामा कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छन?

उत्तरः एक आमाबाबु आफ्ना बच्चाको सन्दर्भमा विशेषज्ञ हुन्छन। विद्यालय र आमाबाबुले विशेषज्ञता र जिम्मेवारी बाड्न संगै मिलेर साझेदारीमा  काम गर्नुपर्छ।

5.     प्रश्नः भवनहरु शारीरिक रूपमा सुलभ बनाउन एक जिल्लाको जिम्मेवारी के हुन्छ?

उत्तरः जून ३ , १९७७  पूर्व निर्माण गरिएको ती सुविधा भवनहरू यति लामो कार्यक्रम वा गतिविधिहरूको लागी सुलभ बनाउन आवश्यकता हदैन, यस्को सम्पूर्णता हेर्दा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति सजिलै सुलभ हुन सक्छन।  (34CRF § 104.22) यो एक जिल्ला मा हरेक माध्यमिक विद्यालयहरूमा सुलभ बनाउन आवश्यक हुने थिएन। तथापि , विद्यार्थीले जिल्ला द्वारा प्रस्तावित सेवाहरूको पूर्ण सीमा आनन्द उठाउने एक बराबर मौका पाउनुपर्छ। उदाहरणका लागि ,यदी जिल्लाले विशेष अध्ययनको साथ एक चुम्बक स्कूल चलाउँछ भने , विद्यार्थीहरू शारीरिक पहुँच समस्याको करण मात्रै कार्यक्रमबाट वञ्चित गरीन्दैनन्।

6.     प्रश्नः प्रमुख शारीरिक परिवर्तनहरुको कमी , एक जिल्लाले कार्यक्रमहरू सुलभ बनाउनको लागी के गर्न सक्छ?

उत्तरः एक जिल्लाले , उपकरणहरूमा नया स्वरूप दीन सक्छ,  सुलभ भवनहरुको कक्षा या अन्य सेवा पुन: नियुक्ती गर्न सक्छ, विद्यार्थीलाई एक पैराप्रोफेशनल  दिन सक्छ, वैकल्पिक सुलभ साइटहमा सेवाहरू वितरण गर्न सक्छ, वा अवस्थित सुविधा परिवर्तन गर्न सक्छ। यदी अनुपालन प्राप्त गर्न त्याहाँ प्रभावकारी तरिकाहरू छ भने , एक जिल्लाले भवनमा संरचनात्मक परिवर्तन शुरू गर्न अवश्यक छैन। (34 CFR § 104.22(b))

7.     प्रश्नः नयाँ भवनको वा यसको थप थाप को लागि स्कूल जिल्लाको दायित्व के हो?

उत्तरः जून ३, १९७७  देखि निर्माण भएका भवनहरु वा परिवर्धनहरू, अपाङ्गता व्यक्तिहरूलार्इ  सजिलै अनुमति दिन डिजाइन र निर्माण गरीएको हुनुपर्छ। (34 CFR § 104.23(a)) उदाहरणका लागि , बहु स्तर भवनहरुमा रैंप वा लिफ्ट हुनु पर्छ, बाथरूम सुलभ हुनु पर्छ, ढोकाको चौडा पर्याप्त रूपमा व्हीलचेयर फिट हुने तरिकाले निर्माण गरीएको हनुपर्छ, आदि। ठेकेदारहरू पहुँच आवश्यकताहरुसंग परिचित हुनु पर्छ।

8.     प्रश्नः जब एक भवन फेर बदल गरीन्छ तब एक जिल्लाको दायित्व के हुन्छ?

उत्तरः जुन ३, १९७७ पछि बदली गरीने सुविधा भवनहरू, अपाङ्गता भएका व्यक्तिद्वारा प्रयोग गरीन सक्ने  र उपयोगि हुन सक्ने रूपमा परिवर्तन हुनुपर्छ। (34 CFR § 104.23(b)) उदाहरणका लागिः, यदी एक स्कूल जिल्लाले  एक भवनमा कनै एक भाग थप्छ भने , उक्त भाग सुलभयोग्ज्ञ हुनुपर्छ। यदी एक भण्डारण कोठा एक कक्षामा परिवर्तन गरिन्छ छ भने, जस्तै ढोका मार्ग भने चौडा रूपमा परिमार्जन  हुनुपर्छ ।

9.     प्रश्नः "सम्भाव्य अधिकतम हदसम्म" वाक्यांशको अर्थ के होर?

उत्तरः यो प्रावधानलै समसामयिक उदाहरण ढाक्छ जहाँ एक अवस्थित सुविधाको प्रकृति अव्यावहारिक बनाउँछ वा नवीकरण गर्न धेरै महंगो हुन्छ ताकि यो पुरा बाधा-निःशुल्क छ। तथापि, यी सबै उदाहरणहरूमा, यस हेरफेरले अधिकतम रूपमा शारीरिक पहुँच प्रदान गर्नुपर्छ। (34 CFR § 104.23(b))

10.    प्रश्नः समायोजनको अर्थ के हो?

उत्तरः परिवर्तन जस्ले विद्यार्थीलाई आफ्नो शैक्षिक कार्यक्रमबाट लाभ उठाउन सक्षम बनाउँछ। धेरै अवस्थामा, यी समायोजनहरू सबै विद्यार्थीको कक्षामा लक्ष्य र उद्देश्य कायम राख्न र प्राप्त गर्नको लागि आवश्यक छ।  

11.    प्रश्नः एक अस्वीकार्य आवास भनेको के हो? भन्नाको उदाहरणहरू के के हुन?

उत्तरः एक अस्वीकार्य आवास, चाही विद्यार्थीलार्इ माथिल्लो तलामा बोकेर लैजानु, एक विशेष भवन वा भवन को एक अंश सुलभ बनाउँनु,  र यो स्थान मा गतिशीलता हानि संगै सबै विद्यार्थीहरूलाई राख्नु, एक पहुँचयोग्यनभएको कैफेटेरियाको कारण अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूलार्इ छुट्टै तल्लामा खान दीनु, वा यी कार्यक्रम पहुँचयोग्यनभएको भनेर यस्तो संगीत, कला , विधानसभा या केही कार्यक्रमहरूमा इन्कार गरीनु जस्ता हुनेछन।

12.    प्रश्नः एक ५०४  सेवा वा आवास योजना भनेको के हो?

उत्तरः यो विद्यार्थीको शैक्षिक कार्यक्रमको रूपरेखा गर्ने एक लिखित दस्तावेज हो। यो योजना बहु अनुशासनिक टीम द्वारा विकसित गरीएको हो र यो समय समयमा समीक्षा गरीन्छ। यो विशेष शिक्षाको क्षेत्रमा एक व्यक्तिगत शैक्षिक कार्यक्रम (आई ई पी ) मा  समान छ।

13.    प्रश्नः अपाङ्ग शिक्षा ऐन व्यक्तिहरू अन्तर्गतको यो प्रक्रियागत आवश्यकताहरुले धारा ५०४ को  आवश्यकताहरु पूरा होला?

उत्तरः हुन्छ, यदी स्कूल जिल्लाले धारा ५०४  विद्यार्थीहरूको लागि योजना सेवाहरूमा अपाङ्ग शिक्षा ऐन संग व्यक्तिहरू (आई डी ई ए) मा उल्लेख गरिएका नै प्रक्रियाहरु प्रयोग गर्यो भने, यस्ले कानुनी आवश्यकताहरू पूरा गर्नेछ। तर , यो कार्यक्रमहरू संयुक्त छैन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। धारा ५०४ एक सामान्य शिक्षा जिम्मेवारी हो।

14.    प्रश्नः स्कूल जिल्ला धारा ५०४ / ए डी ए को  संयोजक को हो?

उत्तरः प्रत्येक व्याक्ति धारा ५०४ / ए डीए  बारेमा जानकार हुनुपर्छ। यो एक नयाँ स्थितिको रूपमा जरूरी छैन। स्कूलले अवस्थित कर्मचारी स्रोतसाधन उपयोग गर्न सक्छ ।

15.    प्रश्नः एक जिल्लाले पहुँच विषयहरूको प्राविधिक सहयोग सन्दर्भमा कसलार्इ कल गर्ने?

उत्तरः कोलोराडो शिक्षा विभाग वा नागरिक अधिकार कार्यालयले धारा ५०४ / एडीए  को आवश्यकताहरु कसरी पूरा गर्न भनेर जिल्लामा प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्न सक्छन्।

Colorado Department of Education (कोलोराडो शिक्षा विभाग)

201 East Colfax

Denver, CO 80204

(303) 866-6676

Office for Civil Rights (नागरिक अधिकार कार्यालय)

1244 Speer Blvd., Suite 310

Denver, CO 80204-3582

(303) 844-5695

(303) 844-3417 TDD

16.    प्रश्नः धारा ५०४ / ए डी ए  सुरक्षाको लागि को योग्य हुन्छ?

एक प्रमुख जीवन गतिविधिहरूमा सीमित भएको एक मानसिक वा शारीरिक अशक्त कुनै पनि विद्यार्थी , कर्मचारी वा व्यक्ति योग्य हुन्छन।

17.    प्रश्नः लागूपदार्थ वा रक्सीको दुरुपयोग गर्ने जो एक कर्मचारी वा विद्यार्थीलाई ५०४ / ए डी ए संरक्षण गर्ने अधिकार छ?

उत्तरः छैन, उक्त व्यक्तिले लागूपदार्थ वा रक्सीको प्रयोग गर्न बन्द गर्नुपर्छ, र एक पुनर्वास कार्यक्रममा गएको हुनुपर्छ वा अहिले पुनर्वास कार्यक्रममा जादैगरेको हुनुपर्छ।

18.    प्रश्नः के (एडीडी)  वा (एडीएचडी) मा निदान एक विद्यार्थी (आई डी ई ए)  अन्तर्गत विशेष शिक्षामा सेवा प्राप्त  गर्न सक्छ?

उत्तरः सक्छ, यदी उ पहिले सिक्ने अक्षमको रूपमा योग्य भए, यदी गम्भीर भावनात्मक विचलित भए, अन्य स्वास्थ्य क्षति भए, वा दर्दनाक मस्तिष्क चोट भए।

19.    प्रश्नः धारा ५०४  अन्तर्गत सेवा प्राप्त विद्यार्थीहरूलार्इ अनुशासीत गर्ने मानक के के हुन्?

उत्तरः मुल रूपमा विशेष शिक्षा जस्तै छ, कुनै पनि एक स्कूल वर्ष मा १० दिन सम्म निलम्बन हुन सक्छन्। १० दिन पछी एक निष्कासन नियुक्ति परिवर्तन हुनेछ र यदी अपाङ्गता निष्कासन भएको व्यवहार संग सम्बन्धित छ भने एक मूल्यांकन ट्रिगर निर्धारित हुनेछ।

20.    प्रश्नः कस्ता व्यक्तिहरूले धारा ५०४ को  टीम बनाउँछन?

उत्तरः थुप्रै स्कूल जिल्लाले धारा ५०४/ एडीए  समितिको रूपमा स्कूल विस्तृत सहयोग टीम (एक ड्ब्लु ए टी) को सदस्यता प्रयोग गर्छन। संरचना व्यक्तिगत विद्यार्थी अनुसार फरक हुनेछ।

21.    प्रश्नः एडीए ले कस्तो रोजगारदाताहरूलार्इ कवर गर्छ र कहीले देखी कवरेज प्रभावकारी हुन्छ?

उत्तरः रोजगार प्रावधान निजी रोजगारदाताहरू , राज्य र स्थानीय सरकार , रोजगार एजेन्सीहरू , र मजदुर युनियनहरूलार्इ लागू हुन्छ। जो २५  वा सोभन्दा बढी कर्मचारीहरू भएको रोजगारदाताहरूलार्इ जुलाई २६ , १९९२ मा जब रोजगार प्रावधान प्रभावीत भएदेखी कवर शुरू गरीएको थियो। जो १५  वा सोभन्दा बढी कर्मचारीहरु भएको रोजगारदाताहरूलार्इ दुई वर्षपछि जुलाई २६ , १९९४ देखी कवर सुरू गरीएको थियो।  

22.    प्रश्नः रोजगार गैर-भेदभाव आवश्यकताहरुद्वारा के प्रचलन र गतिविधिहरु ढाकिएको हुन्छ?

उत्तरः एडीए ले  काम आवेदन प्रक्रियामा ,  हाइरींगमा, फाइरींगमा , प्रगतिमा , क्षतिपूर्तिमा , तालिममा, अन्य सर्तहरूमा , र अवस्था र रोजगारीको विशेषाधिकार सहित , सबै काम अभ्यासहरू मा भेदभाव मनाही गर्छ। यो , भर्ती विज्ञापन , पदावधि , बीदा, लेअफ , बेनिफिट, र अन्य सबै काम सम्बन्धित गतिविधिमा लागू गर्छ।

23.    प्रश्नः "उचित आवास" के हो?

उत्तरः व्यावहारिक आवास भनेको एक योग्य आवेदकलार्इ सक्षम बनाउन, वा एक अपाङ्गता कर्मचारीलार्इ आवश्यक काम कार्य प्रदर्शन गर्न जागिर वा काम वातावरणमा  कुनै पनि परिवर्तन गर्नु हो। उचित आवासमा एक अशक्त योग्य व्यक्तिको पनी एक सक्षम कर्मचारीहरुको समान रूपमा अधिकार र विशेषाधिकार छ भनेर आश्वस्त गर्न समायोजनहरू पनी समावेश छ।

24.    प्रश्नः यथोचित रूपमा आवेदकहरुलाई र कर्मचारीहरु समायोजित गर्न कस्ता कार्यहरू आवश्यक छन?

उत्तरः उचित आवास उदाहरणमा कर्मचारीहरु द्वारा प्रयोग गरीने अवस्थित सुविधा भवनहरू सजिलै सुलभ बनाउनु, र एक अपांगता व्यक्तिलार्इ उपयोगी बनाउनु, एक काम पुनर्गठन गर्नु; काम अनुसूची परिवर्तन गर्नु; प्राप्त वा उपकरण फेरबदल गर्नु; योग्य पाठक वा दोभाषेले प्रदान गर्नु; वा उचित , परीक्षा परिवर्तन प्रशिक्षण , वा अन्य कार्यक्रम समावेश गर्छ।

25.    प्रश्नः एक रोजगारदाता तिनीहरूलाई सुलभ बनाउन विद्यमान सुविधा परिवर्तन गर्नु पर्छ?

उत्तरः रोजगारदाताले एक व्यक्तिलार्इ आवश्यक काम कार्य गर्न सक्षम बनाउन सुविधाहरु परिवर्तन गर्न आवश्यक हुन सक्छ र अन्य रोजगार - सम्बन्धित गतिविधिमा सहभागी हुन एक समान अवसर दीनुपर्छ। उदाहरणका लागि ,एक कर्मचारी लउन्ज चाही एक व्हीलचेयर प्रयोग गर्ने एक व्यक्ति देखी दुर्गम ठाउँ मा स्थित छ भने, लाउंज परिवर्तन वा सारिन सक्छ वा अन्या सहकर्मीहरू संगै ब्रेक लिन तुलना सुविधा स्थान प्रदान गर्न सक्छ। 

26.    प्रश्नः एक नयाँ सुविधा भवा को हरेक सुविधाहरू सुलभ हुनुपर्छ?

उत्तरः अहँ, पर्दैन, तत्वको एक उचित संख्या मात्र जस्तै, पार्किंग स्थान र एक सुविधा भवन "सजिलै सुलभ" हुनको लागी एक बाथरूम सुलभ हुनुपर्छ। यसबाहेक , यस्तो , क्याटवाक्स र प्रशंसक कोठा रूपमा यांत्रिक क्षेत्र , जो पहुँच मात्र मर्मत सम्भार र मर्मत को प्रयोजनका लागि आवश्यक छ , ती क्षेत्रमा प्रदर्शन काम को आवश्यक कार्यहरु शारीरिक गतिशीलता आवश्यकत  सुलभ हुनु आवश्यक छैन।

27.    प्रश्नः सुविधा भवनहरू फेरबदलका लागि एडीए  आवश्यकताहरु के के हुन्छ?

उत्तरः एक सुविधा भवनको उपयोगिता असर गर्न सक्ने सबै परिवर्तनहरुको सम्भाव्य अधिकतम हदसम्म एक सुलभ ढङ्गले बनाइनु पर्छ। उदाहरणका लागि , एक नवीकरणको समयमा एक द्वार सारिदै छ भने , नयाँ द्वार प्रयोगको रूपमा नयाँ निर्माण स्तर पूरा गर्न व्यापक पर्याप्त हुनु पर्छ। जब एक प्राथमिक कार्य क्षेत्रमा फेरबदल गरीन्छ, जस्तै एक बैंक को लबी वा एक कैफेटेरिया को भोजन क्षेत्र यस बदल क्षेत्रमा यात्रा को एक सुलभ बाटो पनि प्रदान गरिनु पर्छ। त्यस क्षेत्रमा बाथरूम , टेलिफोन , र पानी पिउने फाउँन्टेनको सेवा पनि सुलभ हुनुपर्छ। यी अतिरिक्त पहुँच बदलाव मात्र जोडी पहुँच लागत परिवर्तनहरुको को समग्र लागत गर्न आय छैन भन्ने हदसम्म गर्न आवश्यक छ। लिफ्ट सामान्यतया तीन तला अन्तर्गत सुविधाहरूमा वा प्रती तल्ला ३,००० भन्दा कम  वर्ग फुट भए, आवश्यकता छैन, जबसम्म की भवन  एक सपिङ्ग सेन्टर छ मल वा स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई व्यावसायिक कार्यालय नभएसम्म।

28.    प्रश्नः कहीले सार्वजनिक आवास प्रावधान प्रभावकारी हुन्छ?

उत्तरः सामान्य मा , तिनीहरू जनवरी २६ , १९९२ मा प्रभावकारी भए।

29.    प्रश्नः धारा ५०४ / एडीए  र पोस्ट - माध्यमिकको अवसर के के हुन्?

उत्तरः दायित्व संघीय धन प्राप्त गर्ने पोस्ट - माध्यमिक कार्यक्रममा लागू छ। उच्च स्कूल सल्लाहकारसंग धारा ५०४ / एडीए को ज्ञान हुन्छ र अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूलाई जानकारी प्रदान गर्न सक्छन। अपाङ्गता भएका एक विद्यार्थीको स्नातक गर्दा एक विशेष शिक्षा बहु - अनुशासीत टीम छलफल गर्नुपर्छ र अन्तिम मुद्दा सम्भव धारा ५०४ / एडीए  योग्यता र कसरी यो विद्यार्थीको पोस्ट माध्यमिक अवसर प्रभाव पार्न सक्छ भनेर छलफल गर्नुपर्छ।

30.    प्रश्नः कहीले धारा ५०४ / एडीए  परिभाषा को दोस्रो  र तेस्रो  शाखा सान्दर्भिक हुन्छ?

उत्तरः धारा ५०४ / एडीए  समितिहरूले मात्र धारा ५०४ / एडीए  योग्यता परिभाषा को पहिलो शाखा प्रयोग गर्नुपर्छ : एक व्यक्ति अक्षम मान्न सकिन्छ, यदी उक्त व्यक्तिको एक मानसिक वा शारीरिक हानि छ र जसको कारण त्यस्तो व्यक्तिको प्रमुख जीवन गतिविधिहरु एकदम सीमित बनउँछ। दोस्रो र तेस्रो शाखा चाही यस्तो परिस्थितिको लागी हो, जहाँ  व्यक्ति वर्तमान रूपमा अक्षम छैनन्, तर अरूले तिनीहरूलार्इ अक्षम जस्तो व्यावहार गर्छन। उदाहरणका लागि, एक गंभीर नराम्रो अनुहार भएको एक व्यक्तिलार्इ कुनै काममा वञ्चित गरिने सक्छ कीनभने उसलार्इ एक अपांगताको रूपमा मानीन्छ। मानसिक रोग को एक इतिहास भएको एक व्यक्तिलार्इ कलेज प्रवेशमा निषेध गर्न सकिन्छ किनभने "रेकर्ड " ले नकारात्मक धारणा सिर्जना गर्दछ। यी व्यक्तिहरू अक्षम होइन्न , तर अरूलाई तिनीहरू त्यस्तो थीए जस्तो गरेर व्यावहर गर्छन। यो भेदभाव विरुद्ध सुरक्षा गर्न एक व्यक्ति पात्रता कि रेकर्ड को धारणा मा आधारित लिएको नकारात्मक काम हो।

31.    प्रश्नः के ढिलो सीक्नेहरू धारा ५०४ / एडीए आवास, वा सेवाहरूमा योग्य हुन्छन?

उत्तरः " ढिलो सिक्नेहरू " अपांग होइन, तर कुनै पनि प्रतिभाशाली रास भन्दा बढी एक विक्लांगता छलफल हुनेछ। एक ढिलो शिक्षार्थी सामान्य शिक्षा सामना गर्न सक्दैन भने, समस्या पाठ्यक्रम या शिक्षण दृष्टिकोणमा हो, बच्चाहरुमा होइन। पाठ्यक्रम या निर्देशन बच्चाको क्षमता र गति पूरा गर्न परिमार्जन गर्नु पर्छ। बच्चा अशक्त छ भनेर उल्लेख गरिनु पर्छ ; उदाहरणका लागि ,एक ध्यान घाटे विकारको बच्चा पनि एक ढिलो शिक्षार्थी हुन सक्छ। ध्यान घाटा विकारले बच्चालाइँ धारा ५०४ / एडीए  सेवाहरू समर्थ बनाउन सक्छ।

32.    प्रश्नः धारा ५०४  समिति मा कसले सेवा गर्नुपर्छ ?

उत्तरः धेरै विद्यालयहरूका लागि काम गर्ने एक प्रचलन एक धारा ५०४  समितिको रूपमा चाही स्कूल वाइड सहायता समूह (एस डब्ल्यू ए टी ) उपयोग गर्नु हो। यो टोली बच्चाको बारेमा सामान्यतया जानकार हुन्छ, र सफल भएको र असफल भएको रणनीतिहरूको हस्तक्षेपमा परिचित हुन्छन। टोलीले सामान्यतया समावेश गर्ने मामला :

i. आमाबाबु

ii. बच्चा , जब उपयुक्त

iii. प्रिंसिपल वा कर्मचारी

iv. कक्षा शिक्षक (हरू )

v. उपयुक्त रूपमा अरूहरूलार्इ

33.    प्रश्नः के एक स्कूलले धारा ५०४  आवास र सेवाहरू दस्तावेज गर्न विशेष शिक्षा आई ई पी फारम प्रयोग गर्न सक्छ?

उत्तरः नागरिक अधिकार कार्यालयले (आई ई पी) ले  धारा ५०४ / एडीए  आवश्यकताहरु पूरा गर्नेछ भनेर टिप्पणी गरेको छ। यो सुझाव छ की तथापि, धारा ५०४  आवास सुविधा र सेवाहरू यो पुस्तिका को धारा सातौं मा निहित प्रकारमा दस्तावेजीकृत छनन्।

34.    प्रश्नः के धारा ५०४ /एडीए  योग्य प्रत्येक बच्चाको एक मामला प्रबन्धक (Case Manager) हुन्छ?

उत्तरः हो, हुन्छ, योग्यता निर्धारण भएपछि , धारा ५०४  समितिले सेवाहरुको लागूमा  सुनिश्चित गर्न र धारा ५०४  फाइल व्यवस्थापन गर्न एक मामला प्रबन्धक (Case Manager) नियुक्त गर्नेछ। यदी बच्चालाई एक नयाँ स्तरमा वा भवनमा सारीयो भने, एक नयाँ मामला प्रबन्धक खटाउन आवश्यक हुनेछ। मामला प्रबन्धक सामान्यतया प्राथमिक सेवा प्रदायक हुनेछ। विशिष्ट मामला प्रबंधकले सल्लाहकार , शिक्षक , भौतिक चिकित्सक , र पेशागत चिकित्सक समावेश गर्छन।

35.    प्रश्नः कसरी निःशुल्क उपयुक्त सार्वजनिक शिक्षा, धारा ५०४ / एडीए  र विशेष शिक्षा बीच फरक छ?

उत्तरः विशेष शिक्षा मा , एक बच्चा तेह्र असक्षमता विभागको कुनै एक अन्तर्गत योग्य हुनुपर्छ र उसलार्इ सम्बन्धित सेवामा हकदार हुन अघि विशेष शिक्षा आवश्यक हन्छ। धारा ५०४ अन्तर्गत योग्यताको परिभाषा धेरै विस्तृत छ र एक प्रमुख जीवन गतिविधिको सीमित गर्ने कुनै पनि शारीरिक वा मानसिक क्षति समावेश गर्छ। बच्चाले आवास , सेवा र / वा सम्बन्धित सेवाहरू प्राप्त गर्न सक्छ। केही बच्चाहरुले मात्र शारीरिक उपचार वा परामर्श सम्बन्धित यस्ता सेवा  प्राप्त गर्न सक्छ।

36.    प्रश्नः कसले धारा ५०४ / एडीए  योग्यता निर्धारण गर्न मूल्यांकन गर्छ?

उत्तरः धारा ५०४ / एडीए  सेवा योग्य धेरै बच्चाहरु पहिले नै चिकित्सा अवस्था छ भनी निदान गरिएको छ। यी अवस्थाहरूमा स्कूलले धारा ५०४ योग्यता दस्तावेजको कपी प्राप्त गर्न आमाबाबुको अनुमति अनुरोध गर्छ। यी अवस्थाहरूमा जहाँ स्कूलले मूल्यांकन सञ्चालन गर्छन् , त्याहाँ विशेष शिक्षा कर्मचारी वा अरू समर्थन कर्मचारी संलग्न हुन सक्छन।

37.    प्रश्नः जब एक बच्चा विशेष शिक्षाबाट बाहिर निकालीन्छ तब तिनीहरूलार्इ धारा ५०४/ एडीए योग्यताको लागि छलफल गरिनु पर्छ?

उत्तरः हो, पर्छ, धारा ५०४ योग्यता चाही एक टोलीद्वारा निर्णय हुनेछ र बच्चाको अद्वितीय आवश्यकताहरु मा निर्भर हुनेछ। विशेष शिक्षाबाट बहीरीने थुप्रै बच्चाहरुलार्इ धारा ५०४ / एडीए आवास वा सेवाहरु को आवश्यकता हदैन। यदी टोलीले धारा ५०४ / एडीए  योग्यताको निर्णय छलफल गर्छ भने , धारा ५०४  समितिलाई संकल्पको लागि रेफरल गरिनेछ। स्कूलबाट दीक्षान्त हुने  र पोस्ट-माध्यमिक अवसरमा बढ्दै गर्ने विशेष शिक्षा बच्चाहरुलार्इ धारा ५०४ सेवाको लागि छलफल गरीन सक्छन। संघीय धन प्राप्त गर्ने पोस्ट-माध्यमिक कार्यक्रमहरू स्कूल जस्तै एउटै दायित्व अन्तर्गत छन्।

38.    प्रश्नः कहाँ आमाबाबु वा स्कूलले धारा ५०४  विषयहरूको सन्दर्भमा प्राविधिक सहयोग प्राप्त गर्न सक्छन्?

उत्तरः निम्न सहित आमाबाबु र स्कुलको लागि प्राविधिक सहयोग को धेरै स्रोतहरु छन् :

i. स्कूल धारा ५०४ /एडीए  संयोजक

ii. कोलोराडो शिक्षा विभाग

iii. नागरिक अधिकारको क्षेत्रीय कार्यालय , डेनवर , कोलोराडो

39.    प्रश्नः आमाबाबु धारा ५०४ / एडीए  प्रक्रियामा कुन हदसम्म समावेश हुनुपर्छ?

उत्तरः धारा ५०४  नियमहरुले आमाबाबु सहभागिताको तह निर्दिष्ट गर्दैन। यो सधैं आमाबाबुहरलार्इ तिनीहरूको बच्चाको शैक्षिक कार्यक्रमको हरेक कदममा समावेश गराउन राम्रो अभ्यास हो। यो जब आफ्नो बच्चा मूल्यांकन , योग्यता वा सेवा प्रदानका लागि रोजीदा आमाबाबुलार्इ सूचना दीन सिफारिस गरिएको छ। लिखित सहमति मूल्यांकन गरीन र सेवाहरु दीन अघि प्राप्त गर्नुपर्छ। आमाबाबुलार्इ आफ्नो छोराछोरीहरू प्रतिको सबै धारा ५०४ / एडीए सभाहरूमा सहभागी हुने निम्तो हुनुपर्छ।

40.    प्रश्नः को धारा ५०४ समितिले एक योग्य बच्चाको दीक्षान्त आवश्यकताहरु संशोधनमा सिफारिश गर्न सक्छन्?

उत्तरः हो सक्छन्, जबसम्म सिफारिस व्यावहारिक र बच्चाको अपाङ्गताको रूपमा सम्बन्धित छ। उदाहरणका लागि , एक गम्भीर शारीरिक अपाङ्ग बच्चा सहभागीताको लागी सक्षम नहुन सक्छ, र शारीरिक शिक्षा दीक्षान्त आवश्यकताहरु पूरा नगर्न सक्छ। रूपान्तरित शारीरिक शिक्षा शारीरिक शिक्षा आवश्यकता को लागि एक संशोधन हुनेछ। विद्यालयहरूले पूरै पाठ्यक्रम आवश्यकता परित्याग गर्नुको सट्टा वैकल्पिक विकल्प विकास गर्न प्रोत्साहन दिइएको छ।

41.    प्रश्नः के ध्यान घाटा विकार भएका सबै बच्चाहरु धारा ५०४ / एडीए  सेवाको लागि योग्य हुन्छन?

उत्तरः अँह हुदैनन्, एडीडी/एडीएचडी निदान भएका धेरै बच्चाहरु धारा ५०४/एडीए  सेवाको लागि योग्य भएता पनी धेरै अरूहरू हदैनन्। जो एडीडी /एडीएचडी निदान गरिएको धेरै बच्चाहरु दबाइ खाइरहेको अवस्थामा छन, वा सफलतापूर्वक एक स्कूल वातावरणमा काम गर्न प्रतिपूरक कौशल लागू गरिएको छ र सिकाइएको छ, जस्लाइँ धारा ५०४ / एडीए सेवाहरु को आवश्यकता हुदैन। एडीडी / एडीएचडीका केहि बच्चाहरु विशेष शिक्षा सेवा को लागि योग्य हुनेछन यदी तिनीहरू पहिलो सिक्ने अपाङ्गता, अन्य स्वास्थ्य क्षति, भावनात्मक  विचलित , वा दुःखदायी मस्तिष्क चोट आदी विभाग अन्तर्गत विशेष शिक्षा को लागि योग्य हुन फेला परेन भने। यदी बच्चाको एक प्रमुख जीवन गतिविधिहरू (एडीडी / एडीएचडी को मामला मा सिक्ने) सीमित जगर्ने एक मानसिक वा शारीरिक अपाङ्ग छ भने, बच्चा धारा ५०४ / एडीए को लागि योग्य हुनेछ।

42.    प्रश्नः धारा ५०४ / एडीए  दायित्व पूरा गर्न इन्कार गर्ने स्कूलको लागि यसको नतिजा के हुन्छ?

उत्तरः आमाबाबुले , स्कूल संग एक स्थानीय गुनासो फाइल सक्छ गर्न सक्छन, सुनुवाईको एक कारण प्रक्रिया अनुरोध गर्न सक्छन,  स्कूललार्इ अदालतमा लान सक्छन, वा नागरिक अधिकार कार्यालयमा एक उजूरी गर्न सक्छन। कार्यालय यू.एस शिक्षा विभाग को भाग हो। नागरिक अधिकारको क्षेत्रीय कार्यालय कोलोराडो, डेन्भरमा स्थित छ। कार्यालय , शिक्षा विभागको भाग हो, Federal Building, Suite 310, 1244 Speer Boulevard, Denver, CO 80204-3582, (303) 844-5695; TDD (303) 844-3417. नतिजाहरू चाही दंडात्मक क्षति , वकील शुल्क , र संघीय कोषको हानि आदी समावेश सक्छ। मध्यस्थता आमाबाबु र स्कूल बीच विवाद साम्य पार्न सहयोग गर्न सकेसम्म प्रयोग गर्नुपर्छ।

43.    प्रश्नः के एक स्कूलले दस्तावेज र प्रत्येक योग्य बच्चामा एक धारा ५०४ / एडीए  फाइल राख्नुपर्छ?

उत्तरः हो, पर्छ, धारा ५०४ / एडीए  नियमहरु, मूल्यांकन परिणाम बाहेक दस्तावेज को मुद्दा मा चुप भए तापनि , यो प्रत्येक धारा ५०४ / एडीए  सेवा को घटनाहरू दस्तावेज गर्न राम्रो अभ्यास हो। फाइल योग्य बच्चाहरुमा राखिनुपर्छ र मामला प्रबन्धकद्वारा कायम गरिनु पर्छ। यो फाइल रेकर्ड आधारित भेदभाव नगर्न , संचयी फाइलबाट अलग हुनुपर्छ। धारा ५०४ / एडीए  फाइलहरू परिवार शैक्षिक अधिकार र गोपनीयता ऐन (एफ ई आर आर ए )  मा सूचीबद्ध सबै आवश्यकताहरु अन्तर्गत हुनेछ।

44.    प्रश्नः कसले धारा ५०४ / एडीए  सेवा को खर्च तिर्छ?

उत्तरः सेवा स्थानीय स्कूल को जिम्मेवारी हो। सामान्य शिक्षा डलर चाही धारा ५०४  सम्बन्धित लागत तिर्न प्रयोग गरिनु पर्छ।

45.    प्रश्नः के निजी विद्यालयहरू धारा ५०४  सेवाहरू प्रदान गर्न जिम्मेवार हुन्छन?

उत्तरः हो, हुन्छन, यदी निजी विद्यालयहरूले कुनै पनि प्रकारको संघीय रकम प्राप्त गर्छन भने।

46.    प्रश्नः के एक स्कूलमा एक चिकित्सा वा शारीरिक हानि इङ्गित नदेखेको बच्चाहरुको लागि एक चिकित्सा बयान आवश्यकता हुन्छ? जस्को

       विद्यालय भित्र  एक प्रमुख जीवन गतिविधि सीमित छ र जसको लागि स्कूलमा सहयोग आवश्यक हुन्छ?

उत्तरः बच्चाको १९७३ को पुनर्वास ऐनको धारा ५०४ नियम अन्तर्गत विशेष शिक्षा र सम्बन्धित वस्तु र सेवाहरूको प्रबन्धमा आवश्यकता अशक्त छ भनेर अभियुक्तहरू छ भने एक स्कूलले एक चिकित्सा कथन प्रदान गर्न आमाबाबु वा बच्चालार्इ आवश्यक छैन। तथापि ,एक स्कूलले एक बच्चाको मूल्यांकन गर्न आवश्यक छैन, जसलार्इ स्कूलले अपांगता छ भनी विश्वास गर्दैन। उदाहरणको लागी, एक प्रमुख जीवन गतिविधि सीमित गर्ने एक मानसिक वा शारीरिक क्षती, जसतै शिक्षा। एक स्कूल असक्षमताको , सम्बन्धित सेवा नियमित वा विशेष शिक्षा कार्यक्रम मा एक व्यक्तिलार्इ राख्नु पहिले नियमित विशेष शिक्षा र सम्बन्धित वस्तुहरू र सेवाहरु को आवश्यकता हुन्छ, जसले कुनै पनि व्यक्ति को एक मूल्यांकन सञ्चालन गर्न आवश्यक हुन्छ। एक स्कूल व्यक्तिगत मामला को तथ्य र परिस्थितिमा आधारित , निर्धारण गर्छ भने , एक चिकित्सा मूल्यांकन आवश्यक छ। स्कूलले बच्चाको यस प्राप्ती सुनिश्चित गर्नु पर्छ 104.35 § 34 सीएफआर ( क) र ( ख ) , अनुरूप उपयुक्त मूल्यांकन गर्न आमाबाबुको कुनै पनि मूल्य खर्चहुदैन। वैकल्पिक मूल्यांकन तरिकाहरूले मूल्यांकन मापदण्ड पूरा गर्छ भने , ती तरिकाहरू एक चिकित्सा निर्धारणको एवज मा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यदी एक जिल्लाले एक बच्चा असक्षमता छ भनी विश्वास गर्छ र बच्चाको मूल्यांकन गर्न इन्कार गर्छ भने, जिल्लाले उनीहरूको 104,36 § 34 सीएफआर अन्तर्गत कारण प्रक्रिया अधिकार आमाबाबुललइँ सूचित गर्नुपर्छ।

47.    प्रश्नः के विद्यालयले आहार संशोधन को आवश्यकतामा, खाना उपलब्ध गराउन आवश्यक छ? अथवा की आमाबाबुले खाना उपलब्ध गर्छन

       र स्कूले यो तयारी गर्छ ( मेडिकेशन जस्तै गरी ) ?

उत्तरः यो निर्भर गर्दछ। एक स्कूल , कुनै पनि सहायता , फाइदा वा सेवा प्रदान गर्न मा , इन्कार नगर्न सक्छ, वा अशक्त व्यक्तिलाइँ सहभागी हुन मौका दीन वा यसबाट फाइदा हुन दिन सक्छ,  लाभ , वा सेवा , जस्तै खाना सेवाहरु को प्रावधान सक्षम व्यक्ति लाइँ जत्तिकै प्रभावकारी र बराबर छैन दीन सक्छ। प्राप्तकर्ताले पनि एक अशक्त प्रत्येक योग्य व्यक्तिलाइँ स्वतन्त्र उपयुक्त सार्वजनिक शिक्षा प्रदान गर्न आवश्यक हुन्छ। एक उपयुक्त शिक्षा प्रबन्ध भनेको नियमित विशेष शिक्षा को प्रावधान हो र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको व्यक्तिगत शैक्षिक आवश्यकता पूरा गर्ने सम्बन्धित वस्तु र सेवाहरु अपाङ्गता नभएका व्यक्ति को आवश्यकताको रूपमा पर्याप्त भेट गर्ने, प्रदान गर्नु हो। औषधी जस्तो , जो स्कूलले कुनै पनि बच्चाका लागि प्रदान गर्न आवश्यक छैन, यदी स्कूलले बच्चाहरु खाना प्रदान गर्दछ भने सामान्यतया , यसले पनी विशेष आहार आवश्यकता भएको अपाङ्गता बच्चालाई एक उपयुक्त भोजन उपलब्ध गर्नुपर्छ, त्यही आधारमा जो खाद्य अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूलार्इ प्रदान गरिन्छ। परिस्थिति मा निर्भर गर्दै, स्कूलले अपाङ्गता भएका बच्चाको व्यक्तिगत आवश्यकता पूरा गर्न विशेष खाद्य पदार्थ उपलब्ध गर्न सक्छ। यो जिम्मेवारी चाही एक केसको आधारमा निर्धारण गरिन्छ।

48.    प्रश्नः के धारा ५०४ अन्तर्गत जिम्मेवारी स्कूल, निजी विद्यालयहरूमा बच्चाहरुलार्इ सेवाहरु प्रदान गर्न् पनि जिम्मेवार हुन्छ?

उत्तरः यदी एक स्कूलले अपांगता भएको व्यक्तिलार्इ एक उपयुक्त सार्वजनिक शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध बनाएको छ भने, र उक्त व्यक्तिको आमाबाबु वा अभिभावकले उक्त व्यक्तिलाइँ एक निजी स्कूलमा सार्छन भने, धारा 504 एक निजी स्कूलमा प्राप्तकर्तालइँ सेवा प्रदान गर्न आवश्यकता छैन।

49.    प्रश्नः विशेष शिक्षामा उल्लेख भएका तर आई डी ई ए मापदण्ड अन्तर्गत योग्य नभएका बच्चाहरू, के तिनीहरू स्वतः धारा ५०४ बच्चाहरु हुन्छन् ?

उत्तरः धारा ५०४ अन्तर्गत , एक " अपाङ्गता भएका व्यक्ति " चाही शारीरिक वा मानसिक क्षति भएका कुनै पनि व्यक्ति जसको कारण उसको एक प्रमुख जीवन गतिविधि सीमित हुन्छ भनी परिभाषित गरिएको छ। तसर्थ , उसको हालत को कठोर मा निर्भर गर्दै, अपाङ्ग शिक्षा ऐनको जो भाग बी अन्तर्गत मानक पूरा नगर्ने बच्चाहरु धारा ५०४ परिभाषा भित्र फिट हुन वा नहुन सक्छन। यो स्वचालित होइन।

50.   प्रश्नः के एक बच्चा जो आई डी ई ए योग्य  रूपमा पहिचान छन, र आई डी ई ए अन्तर्गत केही सेवाहरू प्राप्त गर्दैछन , र एक धारा ५०४ बाल       पहिचान गर्न र धारा ५०४  अन्तर्गत नियमित कक्षा मा विभिन्न सहयोग प्राप्त गर्न सक्छन?  यदी त्यो बच्चा अशक्तताको लागि आई डी ई ए मा         योग्य छ भने, के तिनीहरूले आई डी ई ए अन्तर्गत आफ्नो अशक्तताको सबै सेवाहरु प्राप्त गर्दैनन् र?

उत्तरः आई डी ई ए अन्तर्गत सेवाको लागि योग्य हुन , एक बच्चा निर्दिष्ट १३ असक्षमता विभाग को एक वा बढीमा फेला पर्नुपर्छ र विशेष शिक्षा आवश्यकता गर्न पाइनुपर्छ। आई डी ई ए अन्तर्गत योग्य र सेवाहरू प्राप्त पहिचान एक बच्चा, एक निःशुल्क उपयुक्त सार्वजनिक शिक्षा प्राप्त गर्न, धारा ५०४  पालन गर्न क्रम मा एउटै सहायता प्राप्त गर्न सक्छ। धारा 104.33 ( ख ) ( 2 ) यसो उल्लेख छ की,  (आई डी ई ए) अनुसार विकसित व्यक्त शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन को आवश्यकता जस्तै पर्याप्त अपाङ्गता भएका व्यक्ति को व्यक्तिगत शैक्षिक आवश्यकता पूरा गर्न डिजाइन गरीएको,र  नियमित विशेष शिक्षा सम्बन्धित वस्तु र सेवाहरूको प्रबन्धका लागि धारा ५०४  आवश्यकता पूरीको एक माध्यम हो।

51.    प्रश्नः एक आमाबाबुले धारा ५०४ बच्चा अन्तर्गत स्कूललार्इ सुनुवाईका लागी लान सक्छन भन्ने कुरा स्पष्ट छ। भने साथै एक जिल्लाले आमाबाबुलार्इ        एक सुनुवाइका लागी लान सक्छ?

उत्तरः हो, सक्छ। उदाहरणका लागि ,यदी एक बच्चाहरुले सेवा प्राप्त गर्छ, जो स्कूलले खण्ड ५०४  अन्तर्गत एक निःशुल्क उपयुक्त सार्वजनिक शिक्षाको प्रबन्धको आवश्यक हो भनी ठान्छ, र आमाबाबुले उक्त बच्चालार्इ अब सेवा प्राप्त नगर्ने निर्णय गर्छन भने, स्कूल बस आमाबाबुको इच्छाको स्वीकार गर्न सक्दैन। यदी स्कूलले बच्चालार्इ सेवाहरु को आवश्यकता छ भनी विश्वास गर्छ भने, यो खण्ड ५०४ को  कारण प्रक्रिया सुनुवाइ आवश्यकताहरु वा अन्य कार्यवाही प्रयोग गर्नुपर्छ।

52.    प्रश्नः के एक बच्चा धारा ५०४  अन्तर्गत संशोधन / सेवाहरु को आवश्यकता मा रूपमा पहिचान छ,  र आमाबाबुले उक्त बच्चालार्इ एक घर -        स्कूलको निर्णय गर्छन भने,  तिनीहरू को प्रान्तहरूमा,  स्कूल अझै पनि बच्चाहरु को लागि घर मा सेवा प्रदान गर्नको लागि जिम्मेवार हुन्छ?

उत्तरः अंह हुदैन, आमाबाबु वा अभिभावकबाट को व्यक्तिगत छनौट आधारित सार्वजनिक शैक्षिक कार्यक्रम मा दाखिला बच्चाहरुलार्इ शैक्षिक सेवाहरूको प्रबन्धका लागि एक स्कूलले उपयुक्त शिक्षा प्रस्ताव जहाँ,  धारा ५०४ अन्तर्गत , जिम्मेवार छैन।

53.    प्रश्नः धारा 104.33 ( ख )ले  "सम्बन्धित वस्तु र सेवाहरु" बारे बोल्नुहुन्छ। यसको र 104.34 ( क) " पूरक सहायता र सेवाहरु" को बिच भिन्नता        के छ? धारा 104.33 ( ख ) " , नियमित वा विशेष शिक्षा र सम्बन्धित वस्तु र सेवा " बोल्छ जबकि 104.35  "विशेष शिक्षा वा सम्बन्धित सेवा        बोल्छ नियमित वा विशेष शिक्षा कार्यक्रममा। यस  वाक्यांशको  अर्थ र एक स्पष्टीकरणको रूपमा तिनीहरू कसरी व्याख्या गर्ने हो प्रदान गर्नुहोस्।

उत्तरः धारा ५०४  अन्तर्गत , शर्तहरू "सम्बन्धित वस्तु र सेवा " र "पूरक वस्तु र सेवाहरु" को अर्थ समान छ,  र शर्तहरू विनिमेय छन्। धारा 104.35 (a) वाक्यांश " नियमित वा विशेष शिक्षा र सम्बन्धित वस्तु र सेवा " र " विशेष शिक्षा वा सम्बन्धित सेवाहरु... नियमित वा विशेष शिक्षा कार्यक्रम मा " पनि समान अर्थ छन।

54.   प्रश्नः एक धारा ५०४  बालक , आफ्नो असक्षमताको कारणले गर्दा , स्कूल बस मा लगातार भङ्ग गर्छ भने,  स्कूलले उसको स्कूल यातायातको             सुअवसरको आवश्यकता भने हटाउन सक्छ ? त्यसो हो भने , स्कूल के अझै पनि यातायातले प्रदान गर्नु सक्छ? र उक्त बच्चा बस मा अन्य बच्चाहरु       को सुरक्षामा एक खतरामा ल्याउछ भने नि?

उत्तरः यातायात अपाङ्गता भएका एक बालक लागि सम्बन्धित सेवा हो भने , बस मा खराब आचरणकोख कुनै पनि घटना स्कूल मा अनुशासनात्मक घटना जस्तै गरी हेरिनुपर्छ। एक स्कूलले  १०  दिन वा अधिक अपाङ्गता भएका एक बालकलार्इ निलम्बन गर्न सक्दैन,  जस्तै एक स्कूलले यातायात सेवा रद्द गर्न सक्दैन, केही अवस्थामा , पूर्व कार्यहरु को एक नम्बर नलिई १० दिन भन्दा बढीको संचिति निलंबन लागू हुन्छ। एक स्कूल बच्चा खतरनाक हुन्छ भने एक थप कडा सेटिङ अपाङ्गता भएका एक बालकलार्इ यातायात सेवा प्रदान को मोड वा विधि परिवर्तन गर्न सक्छ।

55.   प्रश्नः एक धारा ५०४  बच्चा आफ्नो अपाङ्गताको कारण,  स्कूल कार्यक्रमको अघि र पछिमा निरन्तर भङ्ग गर्छ भने , के उक्त बच्चालार्इ कार्यक्रममा       उपस्थित हुने मौका अस्वीकार गर्न सकिन्छ ?

उत्तरः एक स्कूलले अपाङ्गता भएका एक बालकलाइँ  १०  दिन को अतिरिक्त निलम्बन गर्न नसके जसतै सेवा रद्द गर्न सक्दैन, वा केही अवस्थामा , पूर्व कार्यहरु को एक नम्बर नलिई १०  दिन भन्दा बढीको संचिति निलंबन लागू हुदैन। अझ कडा सेटिङमा अपाङ्गता भएका एक बालक , खतरनाक हुन्छ भने एक स्कूलले , सेवाहरू को मोड वा विधि परिवर्तन गर्न सक्छ। स्कूल समिति आवश्यकता र आवासको समीक्षा गर्नुपर्छ।

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

धारा ५०४

आमाबाबु र विद्यार्थी अधिकार

पहिचान , मूल्याङ्कन , र स्थान मा आमाबाबु र विद्यार्थी अधिकार

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

अपाङ्ग ऐन र यस अपनाएको अमेरिकीहरू ,पुनर्स्थापना ऐनको न्यूनतम मानक दफा ५०४

निम्न अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूलाई संघीय व्यवस्थाद्वारा दिइएको अधिकार को एक विवरण हो। यो व्यवस्थाको उद्देश्य आफ्नो बच्चाको निर्णय विषयमा तपाईं पूर्णतया जानकारी दीन, र तपाईं यदी ती निर्णयहरू को कुनैमा पनि असहमत भए तपाईंलाइँ आफ्नो अधिकार को सूचित गर्न हो। कृपया यस व्याख्या भविष्यको सन्दर्भका लागि राख्नुहोला। तपाईं अधिकार छ :

1.     तपाइको बच्चा सहभागी हुन र उसको असक्षमताको भेदभाव बिना सार्वजनिक शिक्षा कार्यक्रमको लाभ प्राप्त गर्न।

2.     स्कूल जिल्लाले संघीय व्यवस्था अन्तर्गत आफ्नो अधिकारको तपाईं सल्लाह दीन।

3.     आफ्नो बच्चाको पहिचान , मूल्याङ्कन , वा नियुक्ति आदरमा सूचना प्राप्त गर्न।

4.     तपाईंको बच्चाले निःशुल्क उपयुक्त सार्वजनिक शिक्षा प्राप्त गर्न। यसमा उपयुक्त अधिकतम हदसम्म गैर - अक्षम विद्यार्थीहरूसंग शिक्षित गर्न           पाउने अधिकार समावेश छ। यसले पनि स्कूल जिल्लाले तपाइको बच्चालार्इ स्कूल र स्कूल - सम्बन्धित गतिविधिमा सहभागी हुन एक समान          अवसर दिने कुरा व्यावहारिक बनाउन राख्नुपर्ने अधिकार समावेश छ।

5.      आफ्नो बच्चालार्इ सुविधाहरूमा शिक्षित गर्न र गैर - अक्षम विद्यार्थीहरूलाई प्रदान गर्ने जस्तै  तुलनाका सेवा प्राप्त गर्न।

6.      आफ्नो बच्चाहरु को विशेष शिक्षा र सम्बन्धित सेवाहरु प्राप्त गर्न यदी उ अपाङ्ग शिक्षा ऐन ( पीएल 101-476 ) वा पुनर्वास ऐनको धारा              ५०४ अन्तर्गत योग्य हुने पाइए।

7.      मूल्यांकन , शैक्षिक , र जानकारी स्रोतहरु को एक किसिमको आधारित नियुक्ति निर्णय गरे , र विद्यार्थी , मूल्यांकन डाटा , र नियुक्ति विकल्प          चिन्ने व्यक्ति द्वारा भए।

8.      विद्यार्थीलार्इ जिल्ला मा संचालन एक कार्यक्रम मा राखिएको खर्च भन्दा तपाईंलाइँ कुनै ठूलो लागत नभइ एक वैकल्पिक नियुक्ति                    सेटिंग प्रदान परिवहन।  

9.      आफ्नो बच्चालार्इ जिल्ला चढाउने गैर शैक्षिक र अतिरिक्त पाठयक्रम गतिविधिमा सहभागी हुनएक समान अवसर दिन।

10.     आफ्नो बच्चाको पहिचान , मूल्याङ्कन , शैक्षिक कार्यक्रम र नियुक्ति सन्दर्भमा निर्णय गर्न सम्बन्धित सबै सम्बद्ध अभिलेख जाँच्न।

11.     तपाईं प्रभावकारी रेकर्ड पहुँच इन्कार शुल्क नभएसम्म उचित मूल्य मा शैक्षिक रेकर्ड प्रतिलिपि प्राप्त गर्न।

12.     आफ्नो बच्चाको स्पष्टीकरण र रेकर्ड को व्याख्याका लागि व्यावहारिक अनुरोध गर्न स्कूल जिल्ला देखि एक प्रतिक्रिया।

13.     गलत भ्रामक वा अन्यथा आफ्नो बच्चाको गोपनीयता अधिकार उल्लङ्घन भएको छ भनी विश्वास गर्नु व्यावहारिक कारण छ भने आफ्नो बच्चाको         शैक्षिक सामग्रीहरु को संशोधन अनुरोध गर्न। यदी जिल्लाले संशोधनको लागि यो अनुरोध इन्कार गर्यो भने , यसले एक उचित समय भित्र तपाईं           सूचित गर्न , र एक सुनवाई को अधिकार को तपाईंलाइँ सल्लाह हुनेछ।

14.     मध्यस्थता अनुरोध वा चेरी क्रीक स्कूल जिल्ला शाखा ५०४  मध्यस्थता र गुनासो प्रक्रिया अनुसार एक गुनासो फाइल गर्न। अनुरोध, जिल्ला इक्विटी         अनुपालन अधिकारी , क्याथी भइनींग (Kathy Vining)  लिखित गरिनु पर्छ,  4700 South Yosemite Street, Greenwood Village, CO             80111.

15.     आफ्नो बच्चाको धारा ५०४  पहिचान , मूल्यांकन वा नियुक्ति सन्दर्भमा सुनुवाईको निष्पक्ष कारण प्रक्रिया अनुरोध गर्न। तपाईं र बच्चा सुनुवाइ मा         भाग लिन र तपाईंलर्इ प्रतिनिधित्व गर्न एक वकील हुन सक्छ। तपाईं आफ्नो दाबी मा सफल भए, तपाईंलाई उचित वकील शुल्क माग्न सक्छ।

16.     एक औपचारिक उजुरी फाइल गर्न:

यु.एस शिक्षा  विभाग

नागरिक अधिकार कार्यालय, क्षेत्र आठ

File a formal complaint with:

U.S. Department of Education

Office for Civil Rights, Region VIII

Federal Office Bldg.

1244 Speer Blvd., Suite #310

Denver, Co 80204-3582​

District contact for 504: Kathy Vining at kvining@cherrycreekschools.org; 720-554-5033