सुरक्षा र सीक्युरीटी (Safety and Security)


मिशन विवरण

चेरी क्रीक स्कूल जिल्ला , सुरक्षित , आदर देखाउने र समावेशी शिक्षाको वातावरण सिर्जना गर्न प्रतिबद्ध छ। जहाँ सबै समुदायका सदस्यहरू शैक्षिक उत्कृष्टता , नागरिक व्यवहार , र सामाजिक दक्षता प्रवर्द्धन गर्न संगै काम गर्दछन्।

सबै कर्मचारी , विद्यार्थी, र आमाबाबुले सुरक्षित विद्यालय बनाउन मदत गर्दछन्।

जिल्ला सुरक्षा प्रयास

चेरी क्रीक स्कूल जिल्ला वास्ता गर्ने र सुरक्षित सिक्ने वातावरण सिर्जना गर्न प्रतिबद्ध छ। यसमा जोड शारीरिक सुरक्षा र विद्यार्थीहरूको " मनोवैज्ञानिक सुरक्षा " बीच एक अर्थपूर्ण सम्बन्ध समावेश छ भनेर एक बृहत् सुरक्षित विद्यालय योजना निम्त्याएको छ। भौतिक सुरक्षामा यी उपाय पनि समावेश छन जस्तैः अतिथि (भिजीटर) चेक इन र पहिचान ब्याज , भिडियो निगरानी , पूर्वतयारी योजना , र  विभीन्न संभावित घटनाका लागी तयार गर्न अभ्यास ड्रील्सहरू छन्। जिल्ला र स्कूल संकट योजना राज्य मातृभूमि सुरक्षा सिफारिससंग , स्थानीय आकस्मिक सर्त , र सार्वजनिक सुरक्षा अधिकारीहरुसंग गठबंधीत्त छ, र राष्ट्रिय घटना व्यवस्थापन प्रणालीमा उल्लेख गरिएका सामान्य प्रतिक्रिया अभ्यासहरूको प्रयोग गरिन्छ।

मनोवैज्ञानिक सुरक्षा विद्यार्थीहरूलार्इ सामाजिक - भावनात्मक रूपमा राम्रो हुनको लागि प्रदान गर्दछ र सकारात्मक स्कूल वातावरण सिर्जना गर्न यी उपायहरुको माध्यम ले काम गर्दछ जस्तैः सम्पत्ति विकास , बदमासी रोकथाम , सकारात्मक व्यवहार , समर्थन र प्रारम्भिक पहिचान र जोखिम विद्यार्थीहरूको लागि हस्तक्षेप।

विभिन्न जिल्ला विभागहरू र विद्यालय कर्मचारीहरुद्वारा संगठित्त, जिल्ला सुरक्षित स्कूल डिजाइन टीमले, वर्तमान आवश्यकता र संसारका घटनाहरूललाइँ प्रतिबिम्बित गर्न निरन्तर स्रोत योजना जिल्लाहरूमा अपडेट गर्दछन। पछिल्लो धेरै वर्ष मा, जिल्ला सुरक्षा प्रयास कालंबिन र अन्य स्कूल सम्बन्धित गोली , सेप्टेम्बर 11 , र घरेलु आतंकवादको संभावित खतरा जस्ता घटनाहरूमा जिम्मेवार छन्। कर्मचारी र विद्यार्थीहरूको लागि प्रशिक्षण र अभ्यास ड्रील्स्को संभावित संकट घटनाहरूका लागि पूर्वतयारीको योगदान गर्न आयोजना गरिएका छन्।

प्रत्येक स्कूलमा , मनोवैज्ञानिक र शारीरिक दुवै सुरक्षामा निर्माण योजना नजर राख्न एक कार्यान्वयन स्कूल सुरक्षा टोली छ, र रेखदेख र चाहिएको बेला स्कूलको संकट प्रतिक्रिया योजना कार्यान्वयन गर्न एक संकट प्रतिक्रिया र रिकभरी टोली छ। जिल्ला बृहत् सुरक्षित विद्यालय योजना प्रमुख घटक र शिक्षा विभाग (२००४) द्वारा सिफारिस स्कूल सुरक्षा योजना प्रयास एक निरंतर रूपमा अवधारणा गरीएको छ जो जिल्ला सुरक्षा त्रिकोणले प्रतिनिधित्व छ।

न्युनीकाण/रोकथाम

रोकथाम कदम सुनिश्चित गर्नको लागी लगिन्छ की:

C: समुदायहरू जोडिएका छन् र बदमासी रोक्न समावेशी रूपमा काम गर्छन।

A: सम्पत्ति-भवन स्कूल, परिवार र समुदायमा एकीकृत छ।

R: उत्तरदायी निर्णय-बनाउने डेटा मा आधारित छ।

E: अपेक्षहरू स्पष्ट रूपमा विद्यार्थी, कर्मचारी र आमाबाबुहरूसंग आदन-प्रदन गरीन्छ।

S: सामाजिक भावनात्मक व्यवहार सीपहरू सिकाइन्छ।

पूर्वतयारी / योजना

पूर्वतयारीभित्र जब एक संकट अवस्था हुदा एक प्रभावकारी प्रतिक्रिया सुविधा प्रबन्ध गर्न एक स्कूलले विकास गरेको योजनाहरू समावेश छ। यो पनि व्यवहारिक कठिनाइ देखाउन युवा संग प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्नको लागि योजना समावेश गर्छ र सबै कर्मचारीहरु को प्रशिक्षण सहित ,हिंसा को प्रारम्भिक चेतावनी मा विद्यार्थी र आमाबाबु: समस्याग्रस्त बच्चाहरु को लागि मद्दत मिल्ने आदी समावेश गर्छ। 

हस्तक्षेप / प्रतिक्रिया

जिल्ला र विद्यालयहरूमा जोखिममा , संकटमा वा संभावित खतरनाक परिस्थितिमा भएका विद्यार्थीहरूको लागि प्रतिक्रिया प्रोटोकल छ। हस्तक्षेप विद्यार्थीहरूको लागि डिजाइन गरीएको छ, जो रोकथाम प्रयास प्रतिक्रिया दीदैनन्। यसमा पनि जिल्ला टीम खतरा मूल्यांकन प्रक्रिया कार्यान्वयन , र चाहिएको बेला प्रक्रिया हल समस्याको प्रयोग पनि समावेश छ।

संकट प्रतिक्रिया / रिकभरी

रिकभरीमा स्कूल समुदाय समयमा हेरचाह र विद्यार्थी र कर्मचारीको रिकभरीको लागि एक संकट अवस्था पछि उचित प्रतिक्रिया चलाउने कदम पनि समावेश छ। यसको लक्ष्य भने चाही एक स्कुललार्इ पुन हेरविचार र समर्थीत्त सिक्ने वातावरणमा फर्काउनु हो।