निःशुल्क र मूल्य कम गरीएको खाना​ (Free And Reduced Meals)


राष्ट्रिय विद्यालय खाद्य कार्यक्रम मार्फत,  नि-शुल्क र कम-मूल्य गरीएको भोजन ती विद्यार्थीहरू प्रदान गरिन्छ जस्ले योग्यता निर्देशनहरू मापदण्ड पूरा गर्दछन्। हरेक विद्यार्थीहरूलार्इ एक कागज फारममा या त अनलाइन आवेदनमा आवेदन पुरा गर्न पहुँच छ। कागज आवेदन चाहि विद्यार्थी पोषण केन्द्रमा वा तपाइँको विद्यार्थीको स्कूलमा उपलब्ध छ।  

पहिलो ३० स्कूल दिनहरूको लागि, चेरी क्रीकका विद्यार्थीहरूले अघिल्लो स्कूल वर्ष जस्तै भुक्तानी, नि-शुल्क वा कम मूल्य गरीएको भोजन स्थिति राख्नेछ। यस समय अवधिमा, एक वर्तमान स्कूल वर्ष आवेदन पूरा गर्नुपर्छ।  कागज आवेदन स्कूल भान्सामा वा विद्यार्थी पोषण केन्द्रमा पेश गर्न सकिन्छ वा एक आवेदन छीटो प्रशोधनका लागि, अनलाइन पूरा गर्न सकिँदैन। आवेदन पूरा भएपछि योग्यताको लागि एक नयाँ निर्धारण गरिनेछ। एक आवेदनको समापनले एक विद्यार्थीलार्इ नि-शुल्क र कम मूल्य भोजन कार्यक्रम को लागि स्वतः योग्यता गराउदैन। खाद्य र पोषण सेवा कार्यालयमा एक आवेदन प्राप्त भएपछि,  योग्यताको निर्धारण पुरा गर्न दस दिन सम्म लाग्न सक्छ। निःशुल्क वा कम मूल्य भोजन कार्यक्रमको लागि आवेदन स्कूल वर्ष भित्रमा कुनै पनि समय पूरा गर्न सकिन्छ।

राष्ट्रिय स्कूल भोजन कार्यक्रमका लागी योग्यताले तपार्इको विद्यार्थीको स्कूल सम्बन्धित गतिविधिहरुमा छूट अनुमति दिन सक्छ। तपाई मेडीकेड वा बाल स्वास्थ्य योजना प्लस कार्यक्रममा योग्य पनि हुन सक्नु हुन्छ। मेडीकेड लाभ योग्यता बारे जानकारीको लागि तपार्इले 720-554-5063 मा चेरी क्रीक विद्यालय बीमा आउटरीच Myriana Rodriguez (मैर्इरीएना रोड्रिगेज) संग सम्पर्क गर्नु सक्नुहुन्छ।

योग्यता पत्र को एक प्रति विद्यार्थीको आमाबाबु वा अभिभावकबाट प्राप्त हुनुपर्छ। योग्यताको पत्र को एक प्रतिस्थापन प्रतिलिपि अनुरोध गर्नको लागि, आमाबाबुले वा अभिभावकबाट 720-886-7172 मा खाद्य र पोषण सेवा कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ।

अनलाइन भोजन आवेदन २०१४-१५ स्कूल वर्ष को लागि जुलाई १, २०१४  देखी अंग्रेजी र स्पेनीस्समा उपलब्ध हुनेछ। निवेदन (एप्लार्इ) गर्न तल क्लिक गर्नुहोला। ​

थप जानकारीको लागि 720-886-7172 मा खाद्य र पोषण सेवामा कल गर्नुहोला। 

​