​​

विद्यार्थी भर्ना जानकारी

सबै विद्यार्थीहरू कूनै एक जिल्ला भर्ना कार्यालयमा स्कूल सुरू हुन पूर्व दर्ता हुनुपर्छ। आमाबाबुहरूले अर्को स्कूल वर्षको लागि अप्रिलको सुरुमा आफ्ना विद्यार्थीहरूको दर्ता गर्न सक्छन् वा स्कूल सुरु भए पछी- विद्यार्थीलाई सुरुआती स्कूल को २ हप्ता भित्रमा गर्न सक्छन(कीन्दरगार्ड्न दर्ता फेब्रुअरीमा शुरू हुन्छ)​। जिल्ला भर्नामा दर्ता गर्दा विद्यार्थीहरूलाई उपस्थित हुन आवश्यक छैन।

दर्ता भएपछि , आमाबाबुलाई आफ्नो बच्चाको विशिष्ट स्कूलको र अर्को कदम बारेमा जानकारी दिइनेछ। माध्यमिकका विद्यार्थीहरूलाई कक्षा उपस्थित हुन अघि उपयुक्त कक्षा तालिका निर्धारण गर्नको लागी एक स्कूल सल्लाहकारसंग भेट्न आवश्यक हुन्छ। 

आफ्नो घर ठेगाना परिवर्तन वा अपडेट गर्न , कृपया कुनै एक जिल्ला भर्ना कार्यालयमा  आमाबाबुको निवास प्रमाणिकरणको दस्तावेज ल्याउनु होला। ( तल # 1 हेर्नुहोस्। )

निम्न कागजात दर्ताका लागि आवश्यक छ:

७ को १.  आमाबाबुको  निवासको प्रमाणिकरण

** उक्त ठेगानामा वास्तविक निवास आवश्यक छ भन्ने कुरालाई ध्यान दीनुहोला।

यदी तपाईको आफ्नै घर भए, कृपया निम्नहरूको कुनै एक ल्याउनुहोस :

· वर्तमान ग्याँस वा इलेक्ट्रिक बिल ( कुनै विच्छेद  नभएको वा अन्तिम नोटिस नदीएको) - वर्तमान वा पछिल्लो महिनाको मात्र -  सम्पूर्ण बिलको सबै पृष्ठहरू समावेश हुनपर्छ।

· पछिल्लो ६० दिन भित्र खरिद गरेको - वारंटी डीड वा ट्रस्ट  डीड। 

· खरीद करार - हालको सेमेस्टर वा ट्रीमेस्टेर भित्र आफ्नो हुने एक भविष्य तिथि वा समापन तिथि।

· वर्तमान (यु एस पी एस) व्यापारको तीनवटा मेल प्राप्त - कम्तीमा १ वस्तु चाही युटीलीटीको वील भएको हुनु पर्छ।

यदी तपाईको  घर किराया भए,  कृपया निम्नहरूको एक ल्याउनुहोस:

1. वर्तमान ग्याँस वा इलेक्ट्रिक विधेयक ( कुनै विच्छेद नभएको वा अन्तिम नोटिस नदीएको ) - वर्तमान वा पछिल्लो महिनाको मात्र  - सम्पूर्ण बिलको सबै पृष्ठहरू समावेश हुनुपर्छ।

2. एक वर्तमान, पछिल्लो ६० दिन भित्र भाडामा लिइएको एक नयाँ सम्पत्तिको लागि गरेको लीज सम्झौता वा भाडा सम्झौताको  हस्ताक्षर।

3. एक नयाँ लीज सम्झौताको एवजमा घर मालिक देखि एक जानकारी  पत्र।

4. भविष्य लीज तिथि - ( दर्ताको २ हप्ता भित्र हुनु पर्छ )- हस्ताक्षरित लीज सम्झौताको १  महिनाको भाडा भुक्तानको एक रसीद,

यदी तपाईं अर्को परिवार संग बस्नु हुन्छ भने , कृपया निम्नहरू मध्येको सबै ल्याउनुहोस:

1. पूरा गरेको र नोटरी सह-निवास फारम।

2. उक्त ठेगानामा आफ्नो निवासको वर्तमान प्रमाण। ( जस्तै: आफ्नो नाम,  ठेगाना र मिति स्पष्ट सूचीबद्ध) बैंक बयान, बीमा बयान , नयाँ कोलोराडो चालक लाइसेन्स रसिद , मेल प्राप्त , आदि।

3. तपाई बसीरहेको परिवरको निवासको प्रमाणिकरण  जस्तै आफ्नो वर्तमान ग्याँस / बिजुली को बिल (माथि सूची हेर्नुहोस्)।

७ को २. जन्म प्रमाणपत्र

· यो जुनसुकै उमेर वा ग्रेड को सबै विद्यार्थीहरूको लागि आवश्यक हुन्छ। तपाईंको बच्चा , किन्डरगार्टेनमा उपस्थित हुन, अक्टोबर १ मा वा पुर्व  वर्षको हुनुपर्छ, र पहिलो कक्षा प्रवेश गर्न, अक्टोबर १ मा ६ वर्ष पुगेको हुनुपर्छ।

७ को ३. खोप विवरण (राज्य व्यवस्था द्वारा आवश्यक, प्रभावकारी सन् १९९७ जुलाई १)

७ को ४. पारिवारिक भर्ना फारम (परिवार प्रति एक र ठेगाना परिवर्तनको लागि एक)

७ को ५. अंग्रेजी भाषा शिक्षार्थी को जनगणना (बच्चा दर्ता प्रति एक)

७ को ६. पछिल्लो स्कूल उपस्थित भएको स्कूलको पूरा ठेगाना र फ्याक्स नम्बर​

७ को ७. आमाबाबुको फोटो आई. डी