Search:
स्वागतम (welcome)

​​​​​​​​​​​​​

प्रिय आमाबाबु / अभिभावकहरू,​

हामी तपाईहरूलाई​ हाम्रो सांस्कृतिक रूपमा सम्पर्क गर्ने व्याक्तिहरूको र दोभाषेहरूको (इन्टरप्रेटर्स) परिचय गराउन चाहान्छौं, जो चेरी क्रीक स्कूल जिल्लाका लागि काम गर्दछन र निर्धारित समयमा उपलब्ध भर्इ कर्मचारी , आमाबाबु र विद्यार्थीहरूलाई समर्थन गर्नमा सक्रिय भूमिका लिन्छन। उनीहरूको कर्तव्य र जिम्मेवारीहरू चाहीः

·         स्कूल र जिल्ला सभाहरूको अनुबाद गर्नु।

·         स्कूल वा जिल्ला प्रणाली, प्रक्रिया, शैक्षिक वा स्कूल आशाहरू, वा

          संस्कृतिहरू सन्दर्भमा जवाफ पाउनमा तपाईलार्इ मदत गर्नु।

·         आफ्नो स्कूल बारे चिन्ता वा आवश्यकता आदनप्रादान गर्नु।

·         कुनै पनि व्यवहार वा उपस्थिति विषयहरूमा, विशेष शिक्षा

          विषयहरूमा, शैक्षिक वा अन्य प्रश्नहरूको सन्दर्भमा आमाबाबु/

          शिक्षक सम्मेलनको व्यवस्था गर्नु।

 

उनीहरूको सम्पर्क जानकारी तल उल्लेख गरीएको छ:

 

Milagro "Miracle" Nuanes (स्पेनिश)   ​ – 720-554-5658

Mercedes Pacheco-Maletta (स्पेनिश)   – 720-554-5656

Rosa Han (स्पेनिश)                    – 720-554-5654

Keltoum "Kelly" Aqil (अरबी/फ्रेंच)        – 720-554-5651

Andrea Han (चाईनीस)                 – 720-554-5653

Leah Lee (कोरियन)                    – 720-554-5655

Larisa Baca (रूसी)                     – 720-554-5652

Telile Hirpa (अम्हारिक)                 – 720-554-5657

Leslie Chung (भियतनामी)              – 720-554-5659

Omar Nur (सोमाली)                    – 720-554-5650

James Rasaily (नेपाली)                – 720-554-5077

 

धन्यवाद,

अंग्रेजी भाषा अधिग्रहण कार्यालय

चेरी क्रीक स्कूल
 
Copyright © Cherry Creek School District #5, 4700 S. Yosemite Street, Greenwood Village, CO 80111 | 303-773-1184
Cherry Creek School District No. 5 does not discriminate on the basis of race, color, national origin, sex, age or disability in admission to its programs, services or activities, in access to them, in treatment of individuals, or in any aspect of their operations. The lack of English language skills shall not be a barrier to admission or participation in the district’s activities and programs. The Cherry Creek School District No. 5 also does not discriminate in its hiring or employment practices. This notice is provided as required by Title VI of the Civil Rights Act of 1964, Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973, Title IX of the Education Amendments of 1972, the Age Discrimination Act of 1975, and the Americans with Disabilities Act of 1990. Questions, complaints, or requests for additional information regarding these laws may be forwarded to the designated compliance officer: District Compliance Officer or directly to the U.S. Department of Education, Office for Civil Rights, Region VIII, Federal Office Building 1244 North Speer Blvd., Suite #310, Denver, CO 80204.

You are now leaving the Cherry Creek School District web site. Please note that Cherry Creek Schools does not control nor can it guarantee the accuracy, relevance, timeliness, completeness, or appropriateness of any content contained on web sites and/or pages outside of the official Cherry Creek School District web site. The information or opinions contained on these web sites and/or pages do not necessarily represent the views of the Cherry Creek School District #5.