ALERTS:
Search:
Diiwaangali Ardey Cusub

Xogbixinta Diiwaangalinta  Ardeyga

Ardeyda oo dhan waa in ay iska diiwaan galiyaan mid ka mid ah Xaafiisyada Gallidaa/Ogolaanshaha Degmada ka hor inta aysan bilaabin iskuulka. Waalidiintgu waxa ay usii diiwaangalin karaan ardeydooda sanadka soosocda marka la gaaro bilowga bisha 4aad. Ardeyda dugsiya afbilowga dhigata diiwaangalintoodu waxa ay bilaabataa bisha labaad sanad walba, AMA labo todobaaad gudahooda. Muhiim maaha in la keeno ardeyga marka laga diiwaangalinayo Xaafiiska Ogolaanshaha ee Degmada.  

 

Marka la diiwaangaliyo, waalidka waxaa la siinayaa warbixin ku saabsan iskuulka khaaska ah ee dugsigooda iyo tallaabooyinka ku xiga ee laga doonayo.Ardeyda dhigata dugsiyada sare  waxaa ay ubaahandoonaan in ay la kulmaan talogaliyaha dugsiga  si loo go'aamiyo jadwalka fasallada munaasibka u ah inta aysan usoo xaadirin fasallada. 

Waajibaadyada

Waraaqahaan soo socda waa waajib in lakeeno marka la isdiiwaangalinayo:

Mid kamid ah todobada caddeymood ee muujinaya cinwaanka (deegaanka) waalidka

** Fadlan ogsoonow daganaanshaha-dhabta ah ee cinwaan ee loo baahanyahay

Hadii aad leedahay guri, fadlan kee mid ka mid ah wax yaabaha soo socda:

 • Warqadda aad ku bixisid Shidaalka (Gas) iyo Korontada. Ha keenin ogeysiis tusaya in lagaa jarey adeegga, ama mid muujinaya bishii hore. Waraaqahaasi waa in ay dhameystiranyihiin oo ay dhanyihiin gabi ahaan baalalshu (bogaggoodu).
 • Caddeynta Lahaanshaha Guriga sida Axdiga ballanqaadka kala gadashada guri ee 2dii billood ee u dambeeyey tusinaya.
 • Heshiiska kala iibsiga guriga- oo tusaya lahaanshaha mustaqbalka iyo malintii la faasaxay oo ka kooban afartii bilood ama sadexdii bilood ee u dambeysay.

Haddii aad degantahay guri kiro ah, fadlan keen mid kamid ah waxyaabaha soo socda.

 • Warqadda aad ku bixisid Shidaalka (Gas) iyo Korontada. Ha keenin ogeysiis tusaya in lagaa jarey adeegga korontada, ama mid muujinaya bishii hore. Waraaqahaasi waa in ay dhameystiranyihiin oo ay dhanyihiin gabi ahaan baalalshu (bogaggoodu).
 • Waraaqaha Heshiiska kirada guriga oo saxiixan/ oo cadeynaya guriga lagaa kireeyey labadii bilood ee la soo dhaafay.
 • Warqad la soo saarey nootaayo-marag-kac- oo uu kuu soo qorey mulkiilaha guriga aad dagantahay oo u dhiganta heshiis guri kireysi ahaaneed.
 • Caddeymaha kirada mustaqbalka ah waa is ay tahay mid la keeno 2 todobaad gudahooda. Iyo Shesiis guri kireysi oo saxiixan & warqad cadeyneysa lacaqbixinta kirada bisha 1aad
 • Taariikhda Heshiiska Kireysiga ee mustaqbal waa in ay dhacdaa laba todobaad gudahood isla marka la isdiiwaangalinayo; Iyo Shesiis guri kireysi oo saxiixan & warqad cadeyneysa lacaqbixinta kirada bisha 1aad

Haddii aad qaraabo kale la dagantahay, fadlan keen waxyaabaha soo socda mid ka mid ah

  1. Buuxi warqad-xogeed (form) eel eh nootaayada (Marag-kac)

Halkaan guji ama riix                

2. Haddeyn tusineysa cinwaankaaga ama deeganaanshahaaga. Tusaal: warbixin bangi, caymis, warqadda ruqsada gaari kaxeynta, waraaqo laguu soo direy oo leh magacaaga, cinwaankaaga oo ay ugu dulqoranyihiin si cad oo la akhriyi karo.

3. Caddeyn deganaansho oo ay leeyihiin qoyska aad la nooshahay sida wax muujinaya bixinta korontada iyo shidaalka-guri (dib u fiiri kor taxanaha cadeymaha cinwaan).

Caddeynta addeynta waraaqaha dhalasho

 • Middaan waa arrin looga baahanyahay dhamaan ardeyda oo dhan oo aan loo fiirrineyn da'dooda, ama fasalkooda. Ardeygaagu waa in uu ahaadaa 5 sano jir ka hor bisha tobnaad kowdeeda ee sanadka si uu u bilaabo fasalka afbilowga (Kindergarten), ama uu  noqday 6 sano jir bisha tobnaan kowdeeda si uu u galo fasalka koowaad.

Caddeynta tallaalka (Sharciga gobolka ayaa waajibiyey, markii ay taariikhdu ahey bishii 7aad, 1deedii, sanadkii 1997ka)

Caddeynta cinwaanka dugsi hore ee ardeygu soo dhigtey

Caddeynta qoonsiga waalidka oo leh sawir.

Foomka (Xog-warqadeeka) ogolaanshaha degmada uu la soo buuxiyey

Halkaa Riix si aad u artid Foomka *  

Foomka tira-koobka af-Ingriis Bartaha

Halkaan Riix si aad u aragtid foomkaan (pdf)*

Copyright © Cherry Creek School District #5, 4700 S. Yosemite Street, Greenwood Village, CO 80111 | 303-773-1184
Cherry Creek School District No. 5 does not discriminate on the basis of race, color, national origin, sex, age or disability in admission to its programs, services or activities, in access to them, in treatment of individuals, or in any aspect of their operations. The lack of English language skills shall not be a barrier to admission or participation in the district’s activities and programs. The Cherry Creek School District No. 5 also does not discriminate in its hiring or employment practices. This notice is provided as required by Title VI of the Civil Rights Act of 1964, Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973, Title IX of the Education Amendments of 1972, the Age Discrimination Act of 1975, and the Americans with Disabilities Act of 1990. Questions, complaints, or requests for additional information regarding these laws may be forwarded to the designated compliance officer: District Compliance Officer or directly to the U.S. Department of Education, Office for Civil Rights, Region VIII, Federal Office Building 1244 North Speer Blvd., Suite #310, Denver, CO 80204.

You are now leaving the Cherry Creek School District (CCSD) portal. Please note that CCSD does not control nor can it guarantee the accuracy, relevance, timeliness, completeness, or appropriateness of any content contained on web sites and/or pages outside of the official CCSD portal. The information or opinions contained on these web sites and/or pages do not necessarily represent the views of the CCSD.

With access to the internet comes the availability of material that may not be of educational value or appropriate for students. While at school, CCSD has taken precautions to restrict access to inappropriate or harmful web sites. However, on the internet it is impossible to control all materials and limit all access to information that has no educational value. CCSD firmly believes that the valuable information and the interaction available on the internet far outweigh the possibility that users may procure material that is not consistent with the educational goals of CCSD.