ALERTS:
Search:
Transportaion

Transportation Department

 

Waa masuuliyadda arceyda baska saran oo dhan in ay hubiyaan oo iska caawiyaan nabadqabka .In loo hogaansamo shurrucda soo socota waxa ay ka caawindoontaa ardey walba in uu si nabad qableh uu u raaco baska.

Hadddii ay jiraan su'aalo la xiriira habdhaqanka iyo edbinta, fadlan wac Mo Callins 720-554-4660

 

Gaadiid Bed-qaba oo Ardey-Habdhaaqanka Ardeyga Laga Filayo

XASUUS: Shurrucda tan waxa ay quseeyaan tubta-baska iyo hawlaha/safarada goobaha kale

1-Mar walba u hogaansanow darawalka baska

2. Lama ogola cunto iyo cabitaan baska dhexdiisa

3-Cunto iyo cabitaan lama ogola

3. Ku fadhi kursigaaga marwalba oo albaabka la xiro

4. Ha dagaalamin, dhowr/ilaalsho gacmahaaga, cagahaaga,boogtaada, iyo alaabtaada kaleba.

5. Ku hadal mar walba cod caadi ah; qeylada, qabiidnimada, ceyda, ama  afxumadu waa mamnuuc.

6. Ha ka ruurin baska sheyna, hana u saarin qeyb ka mid ah jidhkaaga baska dibaddiisa

7. Ardeyda looma ogola in ay ku heystaan dhismaha/buska iskuulka dhexdiisa wax tubaako/buuri ah

8. Ha keenin baska noole ama wax khatar ah(sida weel qarsho ah, shey caaradleh, dugaag/xayawaan).

9.Lama ogola Skateboard (Alwaax taayiro leh oo dusha looga istaago), kabaha taayirada leh, iyo schooters (Alwaax taayiro leh oo ul-dheer oo la cuskado leh).

10. Lama ogola isticmaalka taleefoonka, fariindirista (text), filin-daawasho, iyo sawirqaadid

11.Lama ogola wax huba, oo ku jiro qalimafa ileyska (Laser pens)

Jabinta Shuruucda kor ku xusan waxa ay sababidoontaa falal asluubtoosin ahaaneed , kaas oo ay ka mid yihiin  in laga joojiyo ardeyga mudnaanta uu u leeyahay in uu raaco baska.​​

Copyright © Cherry Creek School District #5, 4700 S. Yosemite Street, Greenwood Village, CO 80111 | 303-773-1184
Cherry Creek School District No. 5 does not discriminate on the basis of race, color, national origin, sex, age or disability in admission to its programs, services or activities, in access to them, in treatment of individuals, or in any aspect of their operations. The lack of English language skills shall not be a barrier to admission or participation in the district’s activities and programs. The Cherry Creek School District No. 5 also does not discriminate in its hiring or employment practices. This notice is provided as required by Title VI of the Civil Rights Act of 1964, Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973, Title IX of the Education Amendments of 1972, the Age Discrimination Act of 1975, and the Americans with Disabilities Act of 1990. Questions, complaints, or requests for additional information regarding these laws may be forwarded to the designated compliance officer: District Compliance Officer or directly to the U.S. Department of Education, Office for Civil Rights, Region VIII, Federal Office Building 1244 North Speer Blvd., Suite #310, Denver, CO 80204.

You are now leaving the Cherry Creek School District (CCSD) portal. Please note that CCSD does not control nor can it guarantee the accuracy, relevance, timeliness, completeness, or appropriateness of any content contained on web sites and/or pages outside of the official CCSD portal. The information or opinions contained on these web sites and/or pages do not necessarily represent the views of the CCSD.

With access to the internet comes the availability of material that may not be of educational value or appropriate for students. While at school, CCSD has taken precautions to restrict access to inappropriate or harmful web sites. However, on the internet it is impossible to control all materials and limit all access to information that has no educational value. CCSD firmly believes that the valuable information and the interaction available on the internet far outweigh the possibility that users may procure material that is not consistent with the educational goals of CCSD.