ALERTS:
Search:
Skip Navigation LinksCherry Creek School District > Vietnamese > Từ Bàn của Giám Đốc Sở Học Chánh (From the Desk of the Superintendent)
Print this page

Từ Bàn của Giám Đốc Sở Học Chánh (From the Desk of the Superintendent)

​​​​​​​​Từ Bàn Làm Việc Của Giám Đốc Sở Học Chánh

​Tôi rất vui mừng cho tương lai của Sở Học Chánh Cherry Creek.

Chúng tôi đang ở một thời điểm đầy hứa hẹn cho hơn 55,000 học sinh đang theo học tại các Trường Cherry Creek, và cho toàn bộ cộng đồng của chúng tôi.  Tại Trường Cherry Creek, nhu cầu của một thế giới luôn thay đổi đang chỉ đạo chúng tôi cách tiếp cận để đến tuyệt hảo. Chúng tôi tự hào về truyền thống đã có hơn 65 năm, truyền cảm hứng cho học sinh để suy nghĩ, để học hỏi, để đạt thành tích, và để quan tâm và tìm phương pháp phù hợp với nhu cầu học tập của thế kỷ 21.

Cho dù học sinh đang bắt đầu năm thứ nhất ở trường mẫu giáo hay là bắt đầu năm cuối của trường trung học, học sinh của chúng tôi phải đối mặt với tương lai tràn đầy với những kỹ năng tư duy phê phán, kỹ năng giải quyết vấn đề và kỹ năng sáng tạo.  Những kỹ năng này đóng vai trò quan trọng trong việc xác định sự thành công. Là giáo viên, quản trị viên và thành viên cộng đồng, trách nhiệm của chúng tôi là đảm bảo học sinh sẽ được chuẩn bị tốt cho tương lai của họ.

Môi trường học tập mới đang phát triển thêm ở các trường tiểu học và trung học trên toàn Sở Học Chánh. Trường Cherry Creek Innovation Campus sẽ mở cửa vào mùa thu năm 2019, và cam kết về sự Xuất Sắc Toàn Diện của chúng tôi vẫn là nền tảng để chúng tôi tiếp cận kế hoạch của chúng tôi.

Đây chỉ là một vài ví dụ để tiến đến kế hoạch Xuất Sắc Toàn Diện của chúng tôi.  Bằng mọi cách, chúng tôi sẽ chuẩn bị cho học sinh để họ có một vai trò tích cực trong tương lai của họ. Trong các Trường Cherry Creek, không có câu trả lời nào là câu "trả lời phù hợp với tất cả". Chúng tôi muốn kết nối tương lai phù hợp với tất cả học sinh​.

​Chúng tôi mong rằng kế hoạch này được hoàn thành trong niên học 2018-2019 và chúng tôi tự hào có được sự hỗ trợ và cộng tác của bạn

Giám Đốc Scott A. Siegfried

720-554-4262 ​

Copyright © Cherry Creek School District #5, 4700 S. Yosemite Street, Greenwood Village, CO 80111 | 303-773-1184
Cherry Creek School District No. 5 does not discriminate on the basis of race, color, national origin, sex, age or disability in admission to its programs, services or activities, in access to them, in treatment of individuals, or in any aspect of their operations. The lack of English language skills shall not be a barrier to admission or participation in the district’s activities and programs. The Cherry Creek School District No. 5 also does not discriminate in its hiring or employment practices. This notice is provided as required by Title VI of the Civil Rights Act of 1964, Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973, Title IX of the Education Amendments of 1972, the Age Discrimination Act of 1975, and the Americans with Disabilities Act of 1990. Questions, complaints, or requests for additional information regarding these laws may be forwarded to the designated compliance officer: District Compliance Officer or directly to the U.S. Department of Education, Office for Civil Rights, Region VIII, Federal Office Building 1244 North Speer Blvd., Suite #310, Denver, CO 80204.

You are now leaving the Cherry Creek School District (CCSD) portal. Please note that CCSD does not control nor can it guarantee the accuracy, relevance, timeliness, completeness, or appropriateness of any content contained on web sites and/or pages outside of the official CCSD portal. The information or opinions contained on these web sites and/or pages do not necessarily represent the views of the CCSD.

With access to the internet comes the availability of material that may not be of educational value or appropriate for students. While at school, CCSD has taken precautions to restrict access to inappropriate or harmful web sites. However, on the internet it is impossible to control all materials and limit all access to information that has no educational value. CCSD firmly believes that the valuable information and the interaction available on the internet far outweigh the possibility that users may procure material that is not consistent with the educational goals of CCSD.