ALERTS:
Search:
Skip Navigation LinksCherry Creek School District > Vietnamese > 24. Thông Tin Liên Lạc của Học Khu (District Contact Information)
Print this page

24. Thông Tin Liên Lạc của Học Khu (District Contact Information)

​​

Văn Phòng của Học Khu mở cửa từ 7:00 sáng đến 4:30 chiều.  Nếu bạn cần giúp đỡ về vấn đề giao thông sau 4:30 chiều, vui long liên lạc số 

720 554-4664.

Nếu bạn cần giúp đỡ về an ninh khẩn cấp sau 5:00 giờ chiều, vui lòng liên lạc văn phòng An Ninh Tích Hợp số 303 698-2698.

​Nêú  bạn có nguy cơ khẩn cấp đến tánh mạng, vui lòng gọi  911.

​Đối với các yêu cầu khác, vui lòng nhấn vào trang mạng các văn phòng của Học Khu để có thêm thông tin chi tiết

Trung Tâm Dịch Vụ Giáo Dục (Educational Services Center)

4700 S. Yosemite St.

Greenwood Village, CO 80111

303-773-1184

Ghi Danh & Hồ sơ của học sinh (dùng liên kết này để yêu cầu học bạ và các hồ sơ khác của học sinh)

720-886-7480

Văn phòng nhân s

720-554-4433

Văn phòng biên chế720-554-4601

Văn phòng giao thông

720-886-7400

Những văn phòng khác của Học Khu

Trưởng Ty Harry C. Bull, Jr., Ed.D.,

Gửi điện thư đến:  superintendent@cherrycreekschools.org

Bộ Giáo Dục

Gửi điện thư đến:  ccsdboard@cherrycreekschools.org

Chủ Sự Bưu Điện Điện Tử

Gửi điện thư đến:  postmaster@cherrycreekschools.org

Chủ Sự Trang Mạng của Học Khu

Gửi điện thư đến:  webmaster@cherrycreekschools.org

Bàn Trợ Giúp

Gửi điện thư đến:  helpdesk@cherrycreekschools.org để giúp đỡ về trang mạng "mycherrycreek.org" và "PowerSchool"

Giám Đốc Truyền Thông, Tustin Amole

Gửi điện thư đến:  tamole@cherrycreekschools.org

Nhân Viên Phục Tùng của Học Khu

Yêu Cầu Mở Hồ Sơ

Đạo Luật Mở Hồ Sơ của Colorado (CORA) là các đạo luật được thiết kế cho phép truy cập vào các hồ sơ của các cơ quan chính quyền ở Colorado, kể cả các trường của Học Khu.  Hầu hết các hồ sơ là công khai và được mở để kiểm tra. Hai trường hợp ngoại lệ quan trọng là hồ sơ của học sinh và hồ sơ nhân sự. Để tìm hiểu thêm về CORA, vui lòng xem phần câu-hỏi-thường-xuyên-hỏi trong Tổng Hợp Luật Sư Colorado.

Tất cả yêu cầu để mở hồ sơ nên nộp thẳng đến Dịch Vụ Cộng Đồng.  Tất cả các yêu cầu không cần phải yêu cầu với bất kỳ hình dạng đặc biệt nào.  Chúng tôi khuyên bạn gửi đơn yêu cầu bằng văn bản và có thể gửi bằng điện thư hoặc bằng đường bưu điện.  Xin nêu cụ thể các thông tin mà bạn cần giúp đỡ để chúng tôi có thể đáp ứng chính xác yêu cầu của bạn và đúng theo thời gian yêu cầu của pháp luật.

Những thông tin mà bạn đang kiếm có thể tìm thấy trên các trang mạng của Học Khu.  Nếu bạn tìm hồ sơ tài chánh, vui lòng xem trang Tài ChánhNgân Sách trước khi bạn nộp đơn yêu cầu.

Xin ấn vào đây để xem nội quy cho tất cả học sinh, trường học và nhân viên.

Nếu bạn cần tìm thông tin về trách nhiệm của Học Khu và của trường, mời bạn xem trang Trách Nhiệm để liên kết đến các điều sau đây:

* TCAP (trước đây gọi là CSAP) kết quả theo cấp lớp trong mỗi trường và trong Học Khu

* Kết quả Tiến Bộ Cân Xứng Hàng Năm (AYP)

* Tỷ lệ lớp học do Giáo Viên có Trình Độ Cao hướng dẫn

* Tỷ lệ và số lượng học sinh lấy các môn học "Nâng Cao"

* Số lượng học sinh lấy các môn học đại học trong chương trình sau trung học

* Lựa chọn
* Số lượng học sinh tốt nghiệp và học sinh bỏ học

* Kết quả bài thi tuyển sinh đại học (ACT) của học sinh lớp 11 trong Học Khu và so sánh với tiểu bang

* Niềm tin

Gửi yêu cầu bằng điện thư: tamole@cherrycreekschools.org

Gửi yêu cầu bằng bưu điện: Communication Services, ESC, 4700 S. Yosemite St., Greenwood Village, CO 80111

​Nếu bạn có nghi vấn gì về mở hồ sơ, vui lòng gọi chúng tôi ở số điện thoại 

720 554-4475.

Copyright © Cherry Creek School District #5, 4700 S. Yosemite Street, Greenwood Village, CO 80111 | 303-773-1184
Cherry Creek School District No. 5 does not discriminate on the basis of race, color, national origin, sex, age or disability in admission to its programs, services or activities, in access to them, in treatment of individuals, or in any aspect of their operations. The lack of English language skills shall not be a barrier to admission or participation in the district’s activities and programs. The Cherry Creek School District No. 5 also does not discriminate in its hiring or employment practices. This notice is provided as required by Title VI of the Civil Rights Act of 1964, Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973, Title IX of the Education Amendments of 1972, the Age Discrimination Act of 1975, and the Americans with Disabilities Act of 1990. Questions, complaints, or requests for additional information regarding these laws may be forwarded to the designated compliance officer: District Compliance Officer or directly to the U.S. Department of Education, Office for Civil Rights, Region VIII, Federal Office Building 1244 North Speer Blvd., Suite #310, Denver, CO 80204.

You are now leaving the Cherry Creek School District (CCSD) portal. Please note that CCSD does not control nor can it guarantee the accuracy, relevance, timeliness, completeness, or appropriateness of any content contained on web sites and/or pages outside of the official CCSD portal. The information or opinions contained on these web sites and/or pages do not necessarily represent the views of the CCSD.

With access to the internet comes the availability of material that may not be of educational value or appropriate for students. While at school, CCSD has taken precautions to restrict access to inappropriate or harmful web sites. However, on the internet it is impossible to control all materials and limit all access to information that has no educational value. CCSD firmly believes that the valuable information and the interaction available on the internet far outweigh the possibility that users may procure material that is not consistent with the educational goals of CCSD.