ALERTS:
Search:
Skip Navigation LinksCherry Creek School District > Vietnamese > 19. Sự Tiến Bộ Qua Xác Định Cá Nhân (AVID)
Print this page

19. Sự Tiến Bộ Qua Xác Định Cá Nhân (AVID)

"Sự Tiến Bộ Qua Xác Định Cá Nhân" nghĩa là gì?

"Sự Tiến Bộ Qua Xác Định Cá Nhân" (AVID) là một chương trình chuẩn bị cho những học sinh có khả năng thành công trong chương trình giáo dục nghiêm khắc tại trung học (từ lớp sáu đến suốt các lớp trung học) để hội đủ điều kiện vào chương trình đại học bốn năm.

Để có thêm thông tin, vui lòng xem trang mạng AVID tại http://www.avid.org/

Sứ mệnh của AVID – Trung Tâm AVID

Nhiệm vụ của AVID là để thu hẹp khoảng cách thành tích bằng cách chuẩn bị cho tất cả học sinh sẵn sàng vào đại học và thành công trong xã hội toàn cầu.

Tiêu điểm hiện tại của AVID là ..

AVID được thiết kế để tăng cường học tập và hiệu xuất của toàn trường.  Tiêu điểm của AVID là bảo đảm rằng tất cả học sinh và đặc biệt là học sinh trung cấp có khả năng hoàn thành con đường dự bị vào đại học, sẽ thành công trong chương trình giáo dục nghiêm khắc, sẽ tham gia vào sinh  hoạt chính của trường, sẽ tăng cường số học sinh ghi danh vào các trường đại học bốn năm và trường cao đẳng, và sẽ trở thành các thành viên có giáo dục và có trách nhiệm trong xã hội. 

AVID là một chương trình học tập được kế hoạch theo chương trình căn cứ trên môn viết như một công cụ để học tập, phương pháp tìm hiểu, và hợp tác với nhóm.  Ba thành phần chính của chương trình này là hướng dẫn học tập, hỗ trợ dạy kèm, và các hoạt động động lực.  Mục tiêu của AVID là giáo dục "học sinh toàn diện."  bằng cách thống nhất sáu yếu tố quan trọng của giáo dục:  học sinh, chương trình giáo dục, giảng viên, giáo viên dạy kèm, phụ huynh và cộng đồng.

Các Trường Học Tham Gia:

Tất cả các trường trung học cấp I và trung học cấp II trong Học Khu Cherry Creek đều cung cấp chương trình AVID.

Học Sinh AVID:

Học sinh AVID là các học sinh trong trung cấp mà trước đây chưa từng thành công trên con đường dự bị cho đại học nhưng mà có khả năng sẽ đạt được. Thành viên trong chương trình AVID cần phải tự chọn để tham gia và hoàn thành quá trình nộp đơn và phỏng vấn.  Nếu được tuyển chọn, học sinh AVID sẽ ghi danh vào các lớp giáo dục nghiêm ngặt và các lớp AVID tự chọn, các em sẽ nhận được hỗ trợ học tập trong các lớp này.

Tiêu Chuẩn Tuyển Chọn:

Học sinh với khả năng học tập:

Nằm trong 5 khu vực giáo dục được xác định là "khoảng cách thành tích"

 • Người Da Trắng & Người Châu Á - Người Da Đen & Người Tây Ban Nha
 • Người Bản Xứ nói Anh ngữ - Người đang Học Anh ngữ
 • Ít lưu động - lưu động nhiều
 • Học sinh ở mức thành thạo hoặc cao hơn - Học sinh dưới mức thành thạo
 • Tình trạng kinh tế-xã hội cao – Tình trạng kinh tế-xã hội thấp
 • Điểm trắc nghiệm từ điểm trung bình đến điểm cao
 • Điểm trung bình 2.0 đến 3.5 (điểm "B" và "C")
 • Có thể là người đầu tiên trong gia đình vào đại học
 • Thể hiện hành vi thích hợp trong lớp học
 • Duy trì tốt sự có mặt ở trường
 • Có tiền sử là ít được phục vụ hoặc thiếu đại diện trong các trường đại học bốn năm
 • Có khả năng học đại học với sự hỗ trợ
 • Có khát vọng và động lực để chuẩn bị vào trường đại học bốn năm
 • Có thể có những trường hợp đặc biệt

Chương trình giáo dục AVID:

Dựa trên 30 năm nghiên cứu và trên tiêu chuẩn nghiêm khắc, chương trình giáo dục AVID được thành lập bởi các giáo viên trường trung học cấp I và trung học cấp II với sự hợp tác của các giáo sư đại học, nhấn mạnh phương pháp giáo dục, tập trung vào phần viết-để-học, tham vấn, hợp tác, và đọc-để-hiểu. Phương pháp này giúp cho tất cả học sinh dễ dàng tiếp cận với các lớp dự bị đại học.

Giáo Viên Dạy Kèm AVID:

Giáo viên dạy kèm sẵn sàng hỗ trợ mỗi tuần 2 ngày trong các lớp AVID tự chọn và họ tạo điều kiện cho học sinh truy cập vào chương trình giáo dục nghiêm khắc.  Như học sinh của trường cao đẳng và của trường đại học, các giáo viên dạy kèm đóng vai trò như người gương mẫu.  Giáo viên dạy kèm được huấn luyện tại cấp bậc học khu để cung cấp hỗ trợ học tập. Họ được huấn luyện 16 giờ trong phần viết, tham vấn, hợp tác và phần đọc-để-hiểu. Giáo viên dạy kèm sử dụng đối thoại Socratic Dialogue khi huớng dẫn cả nhóm.  Nếu quý vị muốn trở thành giáo viên dạy kèm AVID, vui lòng truy cập phần Nhân Sự (Human Resources) của trang mạng này và điền đơn với sở thích công việc là "AVID tutor" (Giáo viên dạy kèm AVID).

Trường Gương Mẫu Quốc Gia (National Demonstration School)

Trường Gương Mẫu Quốc Gia cung cấp những công nhận giá trị cho các trường AVID xuất sắc.  Các trường này đã cam kết cho quá trình tự đánh giá, chương trình cải tiến và thực hiện chương trình AVID rộng rải, cũng như cam kết chia sẻ những gì họ học được từ các trường khác.  Lợi ích của Trường Gương Mẫu bao gồm cơ hội cho học sinh có được kinh nghiệm vô giá đại diện chương trình AVID và lý tưởng, có được sự tự tin để nói chuyện trước công chúng, có cơ hội để gặp mặt các lãnh đạo trong cộng đồng, và tham gia một trong những chương trình gương mẫu của tổ chức quốc tế. 

Các Trường Gương Mẫu Quốc Gia (National Demonstration School):

 • Eaglecrest High
 • Smoky Hill High
 • Horizon Community Middle School
 • Laredo Middle School
 • Prairie Middle School
 • Thunder Ridge Middle School

Học Bổng AVID (AVID Scholarships):

Mục đích của "Học Bổng Đại Học Ưu Đải Dành Cho Sinh Viên Tốt Nghiệp AVID" là để gia tăng số học sinh AVID ghi danh vào các trường cao đẳng và trường đại học bốn năm.  Mỗi năm có hai giải học bổng trị giá $2,500.00.  Học bổng này dành để thưởng cho học sinh xuất sắc cũng như giúp đỡ học sinh và gia đình để có khả năng theo học trường cao đẳng hoặc trường đại học bốn năm căn cứ trên nhu cầu tài chánh.  Học sinh lớp 12 sẽ tốt nghiệp từ chương trình AVID đã hoàn thành lớp 12 trong chương trình AVID và đã đạt đủ tiêu chuẩn của chương trình "Sinh Viên Tốt Nghiệp AVID Xuất Chúng" sẽ có đủ điều kiện để xin học bổng này.  Vui lòng liên lạc với giáo Viên AVID tại trường của quý vị để có thêm thông tin.

​Để có thêm thông tin về AVID, xin liên lạc với cô Sandy Mason tại 720-554-5043; cmason@cherrycreekschools.org


 
Copyright © Cherry Creek School District #5, 4700 S. Yosemite Street, Greenwood Village, CO 80111 | 303-773-1184
Cherry Creek School District No. 5 does not discriminate on the basis of race, color, national origin, sex, age or disability in admission to its programs, services or activities, in access to them, in treatment of individuals, or in any aspect of their operations. The lack of English language skills shall not be a barrier to admission or participation in the district’s activities and programs. The Cherry Creek School District No. 5 also does not discriminate in its hiring or employment practices. This notice is provided as required by Title VI of the Civil Rights Act of 1964, Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973, Title IX of the Education Amendments of 1972, the Age Discrimination Act of 1975, and the Americans with Disabilities Act of 1990. Questions, complaints, or requests for additional information regarding these laws may be forwarded to the designated compliance officer: District Compliance Officer or directly to the U.S. Department of Education, Office for Civil Rights, Region VIII, Federal Office Building 1244 North Speer Blvd., Suite #310, Denver, CO 80204.

You are now leaving the Cherry Creek School District (CCSD) portal. Please note that CCSD does not control nor can it guarantee the accuracy, relevance, timeliness, completeness, or appropriateness of any content contained on web sites and/or pages outside of the official CCSD portal. The information or opinions contained on these web sites and/or pages do not necessarily represent the views of the CCSD.

With access to the internet comes the availability of material that may not be of educational value or appropriate for students. While at school, CCSD has taken precautions to restrict access to inappropriate or harmful web sites. However, on the internet it is impossible to control all materials and limit all access to information that has no educational value. CCSD firmly believes that the valuable information and the interaction available on the internet far outweigh the possibility that users may procure material that is not consistent with the educational goals of CCSD.