ALERTS:
Search:
Skip Navigation LinksCherry Creek School District > Vietnamese > 12. Giáo Trình và Hướng Dẫn (Curriculum & Instruction)
Print this page

12. Giáo Trình và Hướng Dẫn (Curriculum & Instruction)

​​​​Giám Đốc Điều Hành Giáo Trình và Hướng Dẫn

Thạc Sĩ Floyd Cobb

Số điện thoại văn phòng: 720-554-5010 ​​

Văn Phòng Giáo Trình và Hướng Dẫn hỗ trợ những mục tiêu của Sở Học Chánh ​Cherry Creek:​

1. Ưu Tú  

2. Dự Bị và Thành Công ở trường Đại Học và các Giáo Dục Sau Trung Học.

Cam Kết​ Giáo Trình ​của Khu Học Chánh Cherry Creek 

Sở Học Chánh Cherry Creek cam kết và đảm bảo rằng mỗi em học sinh sẽ được chuẩn bị cho đại học hoặc cho các tùy chọn khác sau khi tốt nghiệp trung học. Các chương trình giáo dục cung cấp những kinh nghiệm học tập cho học sinh để đáp ứng hoặc vượt qua mức tiêu chuẩn của Colorado. Nhiều chương trình và thực hành giảng dạy sẽ được cung cấp để đáp ứng nhu cầu của tất cả học sinh.

Sứ mệnh của Sở Học Chánh Cherry Creek là "Để truyền cảm hứng cho tất cả học sinh để suy nghĩ, để tìm hiểu, để đạt được thành tích, và để quan tâm".  Để hoàn thành nhiệm vụ, chúng tôi đảm bảo rằng tất cả các giáo viên có kiến thức và kỹ năng để dạy cho học sinh ở hiện tại và trong tương lai, là những người sẽ sống và làm việc trong nền kinh tế toàn cầu.  Chúng tôi sẽ tập trung vào việc chuẩn bị cho học sinh ngày hôm nay và mai sau.  Là một học khu, chúng tôi cam kết sẽ cung cấp những công cụ cần thiết cho tất cả giáo viên để làm việc tích cực và hiệu quả với mỗi học sinh để các em có thể đạt được tiềm năng của mình.

​Cấu trúc giảng dạy của Học Khu cung cấp nền giáo dục xuất sắc. Cấu trúc này phác thảo những thành phần thiết yếu của việc giảng dạy và học tập trong khi giáo viên được linh hoạt trong việc đánh giá chuyên môn của họ để đáp ứng nhu cầu của từng học sinh. Cấu trúc giảng dạy này là một chu kỳ với bốn thành phần chính: kế hoạch, giảng dạy, giám sát và điều chỉnh. Trong khi các thành phần này chồng chéo lên nhau, nhưng nó vẫn phác thảo những ý tưởng quan trọng và những thực hành giảng dạy tốt nhất để đạt được sứ mệnh của chúng tôi.

Cấu trúc giảng dạy của Sở Học Chánh Cherry Creek được dựa trên các nguyên tắc thực hành trong lớp học, trong môi trường và trong tổ chức mà nghiên cứu đã chứng minh là phương pháp hiệu quả nhất trong việc gia tăng thành tích của học sinh. ​

CCSD TL Cycle

Copyright © Cherry Creek School District #5, 4700 S. Yosemite Street, Greenwood Village, CO 80111 | 303-773-1184
Cherry Creek School District No. 5 does not discriminate on the basis of race, color, national origin, sex, age or disability in admission to its programs, services or activities, in access to them, in treatment of individuals, or in any aspect of their operations. The lack of English language skills shall not be a barrier to admission or participation in the district’s activities and programs. The Cherry Creek School District No. 5 also does not discriminate in its hiring or employment practices. This notice is provided as required by Title VI of the Civil Rights Act of 1964, Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973, Title IX of the Education Amendments of 1972, the Age Discrimination Act of 1975, and the Americans with Disabilities Act of 1990. Questions, complaints, or requests for additional information regarding these laws may be forwarded to the designated compliance officer: District Compliance Officer or directly to the U.S. Department of Education, Office for Civil Rights, Region VIII, Federal Office Building 1244 North Speer Blvd., Suite #310, Denver, CO 80204.

You are now leaving the Cherry Creek School District (CCSD) portal. Please note that CCSD does not control nor can it guarantee the accuracy, relevance, timeliness, completeness, or appropriateness of any content contained on web sites and/or pages outside of the official CCSD portal. The information or opinions contained on these web sites and/or pages do not necessarily represent the views of the CCSD.

With access to the internet comes the availability of material that may not be of educational value or appropriate for students. While at school, CCSD has taken precautions to restrict access to inappropriate or harmful web sites. However, on the internet it is impossible to control all materials and limit all access to information that has no educational value. CCSD firmly believes that the valuable information and the interaction available on the internet far outweigh the possibility that users may procure material that is not consistent with the educational goals of CCSD.