ALERTS:
Search:
Skip Navigation LinksCherry Creek School District > Vietnamese > 09. Dịch Vụ Bổ Sung Cho Trẻ Em (Extended Child Services (ECS)
Print this page

09. Dịch Vụ Bổ Sung Cho Trẻ Em (Extended Child Services (ECS)

​​Hoan Nghênh Bạn Đến với

Chương Trình "Dịch Vụ Bổ Sung Cho Trẻ Em"

 Extended Child Services (ECS)

 Sarah Conley - Điều Phối Viên ECS

sconley@cherrycreekschools.org


Chương Trình "Dịch Vụ Bổ Sung Cho Trẻ Em" (Extended Child Services) bao gồm:

  • Chương Trình "Trước và Sau Giờ Học" (Before & After School Programs)
  • Chương Trình Giữa Khóa (Intersession Programs)
  • Chương Trình "Mẫu Giáo B​ổ Sung​"(Kindergarten Enrichment)

Tất cả các chương trình của ECS được Sở An Sinh Xã Hội– Chi Nhánh Chăm Sóc Trẻ Em (Colorado Department of Human Services - Division of Child Care) cấp giấy phép.

Mỗi trường tiểu học của Sở Học Chánh Cherry Creek đều cung cấp môi trường để các em học, để​ các em​​ tham gia vào những sinh hoạt được trông nom​, và giúp các em có những mối quan hệ mạnh mẽ và tích cực đối với​ những người có trách nhiệm với họ​ và bạn bè của h.

Chương trình ECS cho phụ huynh và người giám hộ sự an tâm khi biết con em của họ đang tham gia vào các sinh hoạt an toàn, giáo dục, và bổ ích.  Chương trình ECS cung cấp cho các em trong lứa tuổi đi học môi trường an toàn và dưỡng dục, đồng thời cũng thúc đẩy các em phát triển về thể chất, tình cảm và trí thức. 

Các sinh hoạt bao gồm nhưng không giới hạn giúp đỡ làm bài tập, thể hiện sáng tạo, khoa học, công nghệ, các trò chơ​i giải trí trong nhà hoặc ngoài trời, sức khỏe và thể dục, thưởng thức âm nhạc, đóng kịch, kỹ năng giao tiếp, lý luận nhận thức, xây dựng, và đánh giá cao sự đa dạng.  Ngoài ra, các chương trình này cung cấp các sinh hoạt nhằm thúc đẩy kỹ năng sinh tồn như làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, sáng tạo, lãnh đạo, và phục vụ cộng đồng.

​Các chương trình ECS được dựa trên nền tảng thu phí và tự hỗ trợ.  Chương trình này dưới sự quản lý của Sở Học Chánh Cherry Creek, Sở An Sinh Xã Hội của Colorado (Department of Human Services), và Chi Nhánh Chăm Sóc Trẻ Em (Division of Child Care).  Những chương trình này được áp dụng theo tất cả các luật của liên bang và các quy định của tiểu bang, cũng như áp dụng theo tất cả các nội quy của Hội Đồng Giáo Dục.  

Copyright © Cherry Creek School District #5, 4700 S. Yosemite Street, Greenwood Village, CO 80111 | 303-773-1184
Cherry Creek School District No. 5 does not discriminate on the basis of race, color, national origin, sex, age or disability in admission to its programs, services or activities, in access to them, in treatment of individuals, or in any aspect of their operations. The lack of English language skills shall not be a barrier to admission or participation in the district’s activities and programs. The Cherry Creek School District No. 5 also does not discriminate in its hiring or employment practices. This notice is provided as required by Title VI of the Civil Rights Act of 1964, Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973, Title IX of the Education Amendments of 1972, the Age Discrimination Act of 1975, and the Americans with Disabilities Act of 1990. Questions, complaints, or requests for additional information regarding these laws may be forwarded to the designated compliance officer: District Compliance Officer or directly to the U.S. Department of Education, Office for Civil Rights, Region VIII, Federal Office Building 1244 North Speer Blvd., Suite #310, Denver, CO 80204.

You are now leaving the Cherry Creek School District (CCSD) portal. Please note that CCSD does not control nor can it guarantee the accuracy, relevance, timeliness, completeness, or appropriateness of any content contained on web sites and/or pages outside of the official CCSD portal. The information or opinions contained on these web sites and/or pages do not necessarily represent the views of the CCSD.

With access to the internet comes the availability of material that may not be of educational value or appropriate for students. While at school, CCSD has taken precautions to restrict access to inappropriate or harmful web sites. However, on the internet it is impossible to control all materials and limit all access to information that has no educational value. CCSD firmly believes that the valuable information and the interaction available on the internet far outweigh the possibility that users may procure material that is not consistent with the educational goals of CCSD.