ALERTS:
Search:
Skip Navigation LinksCherry Creek School District > Vietnamese > 14. Chương Trình cho Học Sinh Có Năng Khiếu và Tài Năng (Gifted & Talented Program)
Print this page

14. Chương Trình cho Học Sinh Có Năng Khiếu và Tài Năng (Gifted & Talented Program)

SỨ MỆNH

Mục đích của giáo dục năng khiếu tại Sở Học Chánh Cherry Creek là để cung cấp kinh nghiệm giáo dục để tối đa hóa thành tích của học sinh.

NGHỊ LUẬN

Sở Học Chánh Cherry Creek tin tưởng rằng các học sinh có năng khiếu và tài năng có những nhu cầu học tập và tình cảm độc nhứt.  Nhân viên quản lý và giáo viên của Cherry Creek có một triết lý nhấn mạnh vào môi trường học tập cần thiết và đầy thử thách để cho mỗi học sinh có năng khiếu và tài năng đạt được thành tích cao.  Lập trình cho những học sinh có năng khiếu và tài năng phải đáp ứng được với những nhu cầu cá nhân và nhận dạng được những tài năng, những thử thách, và sự đa dạng văn hóa của học sinh trong học khu.

Sở Học Chánh Cherry Creek hỗ trợ các kế hoạch nghiên cứu để cung cấp những cơ hội học tập tối ưu để bảo đảm rằng các học sinh có năng khiếu và tài năng sẽ thực hiện ở các cấp độ tương xứng với khả năng của mình.  Các học sinh có năng khiếu và tài năng nên được cung cấp những lập trình giáo dục năng động và thách thức ở mọi cấp độ trong suốt quá trình học tập của các em.

BẢN BÁO CÁO NIỀM TIN CỦA HỌC KHU

Học Khu Cherry Creek thừa nhận những niềm tin cốt lõi liên quan đến học sinh có năng khiếu và tài năng và sự giáo dục của các em đã được thành lập như một phần trong "Kế Hoạch có năng khiếu và tài năng" (Gifted and Talented Strategic Plan).  Những niềm tin đó bao gồm những điều sau đây:

 • Khi tất cả học sinh học có khả năng học giỏi, không có nghĩa là tất cả học sinh đều có năng khiếu.
 • Học sinh có thể có năng khiếu và tài năng trong một lĩnh vực hoặc nhiều lĩnh vực.
 • Học sinh có năng khiếu và tài năng có nhu cầu nhận thức đặc biệt và đa dạng
 • Học sinh có năng khiếu và tài năng xuất hiện trong mọi tầng lớp.
 • Học sinh có năng khiếu và tài năng nên được cung cấp những chương trình và tài liệu để thúc đẩy sự phát triển tối đa về học vấn và phát triển cá nhân. 
 • Học sinh có năng khiếu và tài năng nên được học trong môi trường mà tài năng của họ được thừa nhận, được đánh giá, và được dưỡng dục.
 • Học sinh có năng khiếu và tài năng nên được cung cấp những chương trình thích đáng và đa dạng trong suốt quá trình học tập của các em.
 • Học sinh có năng khiếu và tài năng cần được hỗ trợ đầy đủ, bao gồm cả hướng dẫn trực tiếp, để tối đa hoá tiềm năng học tập của em.
 • Học sinh có năng khiếu và tài năng cần có sự lựa chọn trong quá trình học tập của các em.
 • Sớm nhận biết giáo dục thích hợp cho những học sinh có năng khiếu và tài năng là điều rất cần thiết.
 • Cung cấp chương trình thích đáng cho học sinh có năng khiếu và tài năng là trách nhiệm chung của các giáo viên trong lớp, giáo viên các môn tự chọn, chuyên viên về có năng khiếu và tài năng, nhân viên quản lý, và phụ huynh.
 • Học sinh có năng khiếu và tài năng cần phải tích cực tham gia và chia sẻ trách nhiệm về việc học tập của mình.​
Copyright © Cherry Creek School District #5, 4700 S. Yosemite Street, Greenwood Village, CO 80111 | 303-773-1184
Cherry Creek School District No. 5 does not discriminate on the basis of race, color, national origin, sex, age or disability in admission to its programs, services or activities, in access to them, in treatment of individuals, or in any aspect of their operations. The lack of English language skills shall not be a barrier to admission or participation in the district’s activities and programs. The Cherry Creek School District No. 5 also does not discriminate in its hiring or employment practices. This notice is provided as required by Title VI of the Civil Rights Act of 1964, Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973, Title IX of the Education Amendments of 1972, the Age Discrimination Act of 1975, and the Americans with Disabilities Act of 1990. Questions, complaints, or requests for additional information regarding these laws may be forwarded to the designated compliance officer: District Compliance Officer or directly to the U.S. Department of Education, Office for Civil Rights, Region VIII, Federal Office Building 1244 North Speer Blvd., Suite #310, Denver, CO 80204.

You are now leaving the Cherry Creek School District (CCSD) portal. Please note that CCSD does not control nor can it guarantee the accuracy, relevance, timeliness, completeness, or appropriateness of any content contained on web sites and/or pages outside of the official CCSD portal. The information or opinions contained on these web sites and/or pages do not necessarily represent the views of the CCSD.

With access to the internet comes the availability of material that may not be of educational value or appropriate for students. While at school, CCSD has taken precautions to restrict access to inappropriate or harmful web sites. However, on the internet it is impossible to control all materials and limit all access to information that has no educational value. CCSD firmly believes that the valuable information and the interaction available on the internet far outweigh the possibility that users may procure material that is not consistent with the educational goals of CCSD.