ALERTS:
Search:
Skip Navigation LinksCherry Creek School District > Vietnamese > 10. An Toàn và An Ninh (Safety and Security)
Print this page

10. An Toàn và An Ninh (Safety and Security)

​​​​​ Kế Hoạch An Toàn Toàn Diện Cho Trường Học

 SỨ MỆNH

Sở Học Chánh Cherry Creek cam kết sẽ tạo môi trường học tập an toàn, tôn trọng, và toàn diện mà tất cả thành viên trong cộng đồng cùng nhau làm việc để thúc đẩy sự học tập xuất sắc, hành vi tốt, và năng lực xã hội.  Tất cả nhân viên, học sinh, và phụ huynh đều giúp để tạo nên môi trường an toàn cho tất cả các trường học.

ĐỘNG LỰC SỰ AN TOÀN CỦA HỌC KHU

Sở Học Chánh Cherry Creek cam kết sẽ tạo môi trường học tập an toàn, vững chắc, và chu đáo.  Cương quyết này đã dẫn đến "Kế Hoạch An Toàn Toàn Diện cho Trường Học " (Comprehensive Safe School Plan) bao gồm mục đích kết nối an toàn về thể chất và an toàn về tâm lý của học sinh.

An toàn vể thể chất bao gồm các biện pháp như khách đến viếng thăm trường học cần phải ghi danh và đeo thẻ khách viếng thăm, video giám sát, lập kế hoạch và thực tập dự bị cho những sự việc bất ngờ có thể xẩy ra.  Kế hoạch chuẩn bị cho các khủng hoảng ở trường và ở học khu phải phù hợp với các khuyến nghị của Cơ Quan An Ninh tiểu bang, đáp ứng khẩn cấp của địa phương, các quan chức về an ninh công cộng và sử dụng những phản ứng tổng hợp được nêu trong "Hệ Thống Quản Lý Sự Cố Quốc Gia" (National Incident Management System-NIMS).

An toàn về tâm lý cung cấp cho những cảm xúc xã hội tốt của học sinh và tạo bầu không khí học tích cực bằng các biện pháp như phát triển tài năng, phòng ngừa bắt nạt, hỗ trợ hành vi tích cực, sớm nhận định và can thiệp những học sinh gặp nguy cơ.

Nhóm "Thiết Kế An Toàn Trường Học"của học khu, bao gồm có nhân viên từ những cơ quan và trường học khác nhau, liên tục cập nhật những kế hoạch của học khu và những tài nguyên để phản ánh nhu cầu hiện tại và các sự kiện trên thế giới.  Trong vài năm qua, các nỗ lực an toàn của học khu đã đáp ứng được với những sự cố xảy ra như trường trung học Columbine và các vụ bắn nhau tại những trường khác, sự kiện ngày 11 tháng 9, và tiềm năng đe dọa của các vụ khủng bố trong nước.  Những huấn luyện và thực tập cho nhân viên và học sinh đã được tổ chức để góp phần dự bị cho các sự kiện khủng hoảng có thể xẩy ra.

Mỗi trường có một đội An Toàn hoạt động để giám sát các kế hoạch của trường về sự an toàn tâm lý và thể chất, Đội "Phản Ứng Khủng Hoảng & Phục Hồi" giám sát và thực hiện kế hoạch ứng phó khủng hoảng của trường khi cần.  Theo khuyến cáo của Bộ Giáo dục Hoa Kỳ (2004), thành phần chủ yếu của "Kế hoạch An Toàn Toàn Diện của Trường Học" và kế hoạch an toàn của trường được định nghĩa là sự liên tục của những nỗ lực được thể hiện bởi "Tam Giác An Toàn" của học khu.

GIẢM THIỂU/ PHÒNG NGỪA

Biện pháp phòng ngừa được thực hiện để đảm bảo rằng:

C: Cộng đồng được kết nối, cùng nhau làm việc để ngăn chặn việc bắt nạt

A: Xây dựng tài sản để tích hợp vào các trường học, gia đình và cộng đồng

R: Đáp ứng với quyết định được đưa ra là căn cứ trên dữ kiện

E: Kỳ vọng sẽ được truyền đạt rõ ràng đến cho học sinh, nhân viên và phụ huynh

S: Kỹ năng về hành vi cảm xúc xã hội sẽ được hướng dẫn

DỰ BỊ / KẾ HOẠCH

Dự bị bao gồm các kế hoạch mà trường học khai triển để tạo điều kiện đáp ứng hiệu quả khi tình trạng khủng hoảng xảy ra.  Dự bị cũng bao gồm các kế hoạch cho các can thiệp có hiệu quả cho những em học sinh biểu lộ hành vi khó khăn, bao gồm cả đào tạo cho tất cả các nhân viên, học sinh và phụ huynh về "Dấu Hiệu Cảnh Báo Bạo Lực Sớm: Cung Cấp Sự Trợ Giúp Cho Trẻ Em Gặp Rắc Rối.

CAN THIỆP / ĐÁP ỨNG

Học Khu và trường học có phương thức để can thiệp với các tình huống và với những học sinh gặp nguy cơ, trong khủng hoảng hoặc có khả năng gặp nguy hiểm. Can thiệp này được thiết kế cho những học sinh có thể không đáp ứng được với những nỗ lực phòng chống.  Điều này cũng bao gồm việc thực hiện các quá trình đánh giá nguy hiểm của học khu, và sử dụng RTI / Quá Trình Giải Quyết Vấn Đề khi cần.

ỨNG PHÓ KHỦNG HOẢNG / PHỤC HỒI

Phục hồi bao gồm các bước mà nhà trường dùng để đáp ứng trong việc phục hồi và chăm sóc học sinh và nhân viên trong thời gian khủng hoảng hoặc sau đó.  Mục đích là giúp cho các em trở lại môi trường học tập chăm sóc và quan tâm.

Copyright © Cherry Creek School District #5, 4700 S. Yosemite Street, Greenwood Village, CO 80111 | 303-773-1184
Cherry Creek School District No. 5 does not discriminate on the basis of race, color, national origin, sex, age or disability in admission to its programs, services or activities, in access to them, in treatment of individuals, or in any aspect of their operations. The lack of English language skills shall not be a barrier to admission or participation in the district’s activities and programs. The Cherry Creek School District No. 5 also does not discriminate in its hiring or employment practices. This notice is provided as required by Title VI of the Civil Rights Act of 1964, Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973, Title IX of the Education Amendments of 1972, the Age Discrimination Act of 1975, and the Americans with Disabilities Act of 1990. Questions, complaints, or requests for additional information regarding these laws may be forwarded to the designated compliance officer: District Compliance Officer or directly to the U.S. Department of Education, Office for Civil Rights, Region VIII, Federal Office Building 1244 North Speer Blvd., Suite #310, Denver, CO 80204.

You are now leaving the Cherry Creek School District (CCSD) portal. Please note that CCSD does not control nor can it guarantee the accuracy, relevance, timeliness, completeness, or appropriateness of any content contained on web sites and/or pages outside of the official CCSD portal. The information or opinions contained on these web sites and/or pages do not necessarily represent the views of the CCSD.

With access to the internet comes the availability of material that may not be of educational value or appropriate for students. While at school, CCSD has taken precautions to restrict access to inappropriate or harmful web sites. However, on the internet it is impossible to control all materials and limit all access to information that has no educational value. CCSD firmly believes that the valuable information and the interaction available on the internet far outweigh the possibility that users may procure material that is not consistent with the educational goals of CCSD.