ALERTS:
Search:
Skip Navigation LinksCherry Creek School District > Vietnamese > 17. TIÊU ĐỀ I (TITLE I)
Print this page

17. TIÊU ĐỀ I (TITLE I)

​​306title1_logo.jpg

TIÊU ĐỀ I (TITLE I) là một chương trình liên bang cung cấp sự hướng dẫn thêm cho môn đọc và môn toán (ngoài lớp học thông thường).

TIÊU ĐỀ I được liên bang tài trợ, nguyên thủy là "Luật Cải Thiện Trường Học Hoa Kỳ" (Improving America's Schools Act), hiện nay được gọi là "Luật Không Bỏ Rơi Bất Cứ Học Sinh Nào" (No Child Left Behind Act).

Mục tiêu của TIÊU ĐỀ I là cung cấp nền giáo dục chất lượng cao cho mỗi học sinh bằng mọi  thử thách để học sinh đáp ứng với tiêu chuẩn cao.  Tâm điểm của chương trình này là để thúc đẩy sự tiến bộ của những học sinh đang ở trình độ dưới mức trung bình trong môn đọc và môn toán.

 

Các trường học TIÊU ĐỀ I trong học khu sẽ được chọn dựa trên tỷ lệ phần trăm của số học sinh đang trong chương trình ăn trưa miễn phí và giảm giá.  Khi trường học hội đủ điều kiện trở thành trường học TIÊU ĐỀ I, học sinh sẽ được chọn để tham gia vào các dịch vụ này tùy theo mức độ thành tích của các em.

TIÊU ĐỀ I

 • Là một phương pháp can thiệp căn cứ trên nhu cầu của học sinh;
 • Dùng giáo trình đáp ứng với Tiêu Chuẩn của Tiểu Bang Colorado (Colorado State Standard) trong môn đọc và môn toán;
 • Là một kế hoặch thành công.

TIÊU ĐỀ I làm việc chặt chẽ để phối hợp những phương pháp can thiệp với các hướng dẫn trong lớp học thông thường.  Chương trình này:

 • Giúp học sinh thành thạo trong môn đọc và môn toán bằng cách bổ sung thêm sự hướng dẫn bên ngoài lớp học thông thường;
 • Giúp học sinh  đạt đượccác tiêu chuẩn của tiểu bang và của học khu;
 • Giúp học sinh tích cực trong việc học tập;;
 • Thấm nhuần những kỹ năng học tập suốt đời;
 • Giúp học sinh khám phá ra cách học tập của chính mình;
 • Hỗ trợ các chương trình trường Mầm Non (Pre-school), đặc biệt là những lớp sẽ được đưa vào trường học TIÊU ĐỀ I; và
 • Khuyến khích phụ huynh tham gia các hoạt động của trường và của học khu.

Các trường được tài trợ TIÊU ĐỀ I trong Học Khu Cherry Creek ở bậc tiểu học gồm có:

 • Cimarron
 • Eastridge
 • Highline
 • Holly Hills/Holly Ridge
 • Independence
 • Meadow Point
 • Mission Viejo
 • Polton Ponderosa
 • Village East

TIÊU ĐỀ I trong Học Khu Cherry Creek:

 • Phục vụ học sinh từ lớp 1 - lớp 5;
 • Tập trung vào những nhóm học nhỏ (từ 4 đến 6 em) bên ngoài lớp học thông thường; và
 • Họp mặt mỗi ngày khoảng 30-45 phút, cộng với sự chỉ dẫn trong lớp học thông thường.

Các giáo viên của TIÊU ĐỀ I trong Học Khu Cherry Creek đều có trình độ cao.   Họ đáp ứng chứng chỉ yêu cầu của tiểu bang và nhiều giáo viên có bằng Thạc Sĩ về môn đọc và môn toán.   Họ đánh giá học sinh trước khi nhận vào chương trình để có thể chẩn đoán và kế hoạch giáo trình để tăng tốc trình độ môn đọc và môn toán của các em.  Việc đánh giá là một quá trình liên tục suốt năm học để kiểm tra xem các hướng dẫn có đáp ứng được với những nhu cầu của các em hay không.  Giáo viên giao tiếp với phụ huynh thường xuyên nhưng cũng khuyến khích phụ huynh liên lạc với giáo viên bất cứ lúc nào.

Sự thành công của TIÊU ĐỀ I tại Học Khu Cherry Creek được đánh giá hàng năm bằng điểm CSAP, cũng như các bằng chứng về sự tăng trưởng.  Điểm CSAP được báo cáo theo kết quả của toàn trường.  Tuy nhiên, phần lớn học sinh TIÊU ĐỀ I luôn thể hiện sự tăng trưởng ít nhất một năm nên cũng góp phần vào sự tăng trưởng của toàn trường.

​Phụ huynh tham gia TIÊU ĐỀ I có ba mục tiêu:

 1. Giúp phụ huynh hiểu và cùng với con của mình tham gia vào nỗ lực của trường.
 2. Học cách giúp đỡ con mình thành công trong trường.
 3. Trở thành một đối tác tham gia.

 

LIÊN KẾT VỚI QUI LUẬT:  Qui Luật Phụ Huynh Tham Gia TIÊU ĐỀ I (Title I Parent Involvement Policy)

LIÊN KẾT VỚI QUI LUẬT:  Qui Luật Phụ Huynh Tham Gia TIÊU ĐỀ I (Title I Parent Involvement Policy), Hiệp Ước của Trường và Phụ Huynh (School/Parent Compact)

 

Văn Phòng Title I của Học Khu)

5416 S. Riviera Way, Centennial, CO 80015

Điện Thoại:  720-554-5081

Fax:  720-554-5086


Copyright © Cherry Creek School District #5, 4700 S. Yosemite Street, Greenwood Village, CO 80111 | 303-773-1184
Cherry Creek School District No. 5 does not discriminate on the basis of race, color, national origin, sex, age or disability in admission to its programs, services or activities, in access to them, in treatment of individuals, or in any aspect of their operations. The lack of English language skills shall not be a barrier to admission or participation in the district’s activities and programs. The Cherry Creek School District No. 5 also does not discriminate in its hiring or employment practices. This notice is provided as required by Title VI of the Civil Rights Act of 1964, Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973, Title IX of the Education Amendments of 1972, the Age Discrimination Act of 1975, and the Americans with Disabilities Act of 1990. Questions, complaints, or requests for additional information regarding these laws may be forwarded to the designated compliance officer: District Compliance Officer or directly to the U.S. Department of Education, Office for Civil Rights, Region VIII, Federal Office Building 1244 North Speer Blvd., Suite #310, Denver, CO 80204.

You are now leaving the Cherry Creek School District (CCSD) portal. Please note that CCSD does not control nor can it guarantee the accuracy, relevance, timeliness, completeness, or appropriateness of any content contained on web sites and/or pages outside of the official CCSD portal. The information or opinions contained on these web sites and/or pages do not necessarily represent the views of the CCSD.

With access to the internet comes the availability of material that may not be of educational value or appropriate for students. While at school, CCSD has taken precautions to restrict access to inappropriate or harmful web sites. However, on the internet it is impossible to control all materials and limit all access to information that has no educational value. CCSD firmly believes that the valuable information and the interaction available on the internet far outweigh the possibility that users may procure material that is not consistent with the educational goals of CCSD.