Search:
Mến Chào

​​​​​​​​​

 (Ghi chú:  Xin bấm vào những trang web bên phải để xem những thông tin được phiên dịch qua tiếng Việt.)  
 
Kính gửi quý phụ huynh/người giám hộ,
  
Chúng tôi rất lấy làm vinh dự để giới thiệu với quý vị các Nhân Viên Liên Kết Văn Hóa làm việc cho Sở Học Chánh Cherry Creek.  Họ sẽ hỗ trợ toàn thể nhân viên, phụ huynh cũng như học sinh.  Bổn phận và trách nhiệm của họ bao gồm:
 
·   Thông dịch cho các buổi họp của trường và của S Học Chánh
 
·   Giúp quý vị liên hệ mật thiết với trường học và giáo viên của học sinh
 
·   Trả lời những câu hỏi liên quan đến các trường học hoặc hệ thống giáo dục của S Học Chánh Cherry Creek, giáo trình của trường, và​ ​những yêu cầu về học tập hoặc văn hóa ở nhà trường 
 
·   Trao đổi nhu cầu hoặc sự quan tâm của trường học đối với học sinh
 
·   Sắp xếp những buổi họp giữa giáo viên và phụ huynh liên quan đến sinh hoạ​t của học sinh trong lớp học, liên quan đến các quá trình giáo dục đặc biệt, liên quan đến học tập, hoặc những vấn đề khác
 
Thông tin liên lạc:
 
Leslie (Ngọc) Chung ​(Tiếng Việt) – 720-554-5659
 
Leah Lee (Tiếng Hàn) – 720-554-5655

Telile Hirpa (Tiếng Amharic) 720-554-5657 
 
Andrea Han (Tiếng Phổ Thông) – 720-554-5653
 
Kelly Aqil (Tiếng Pháp & Tiếng Ả Rập) - 720-554-5651

Rosa E. Han (Tiếng Tây Ban Nha) – 720-554-5654
 
Mercedes Pacheco-Maletta  (Tiếng Tây Ban Nha) – 720-554-5656

Milagro “Miracle” Nuanes (Tiếng Tây Ban Nha) – 720-554-5658

Oma Nur (Tiếng Somali) - 720-554-5650

James Rasaily (Tiếng Napali & Hìndi) - 720-554-5077

Larisa Baca (Tiếng Liên Sô​) - 720-554-5652​​ 
​​

 

 

 
Trân trọng,
 

Khu Học Chánh Cherry Creek

tann
Copyright © Cherry Creek School District #5, 4700 S. Yosemite Street, Greenwood Village, CO 80111 | 303-773-1184
Cherry Creek School District No. 5 does not discriminate on the basis of race, color, national origin, sex, age or disability in admission to its programs, services or activities, in access to them, in treatment of individuals, or in any aspect of their operations. The lack of English language skills shall not be a barrier to admission or participation in the district’s activities and programs. The Cherry Creek School District No. 5 also does not discriminate in its hiring or employment practices. This notice is provided as required by Title VI of the Civil Rights Act of 1964, Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973, Title IX of the Education Amendments of 1972, the Age Discrimination Act of 1975, and the Americans with Disabilities Act of 1990. Questions, complaints, or requests for additional information regarding these laws may be forwarded to the designated compliance officer: District Compliance Officer or directly to the U.S. Department of Education, Office for Civil Rights, Region VIII, Federal Office Building 1244 North Speer Blvd., Suite #310, Denver, CO 80204.

You are now leaving the Cherry Creek School District web site. Please note that Cherry Creek Schools does not control nor can it guarantee the accuracy, relevance, timeliness, completeness, or appropriateness of any content contained on web sites and/or pages outside of the official Cherry Creek School District web site. The information or opinions contained on these web sites and/or pages do not necessarily represent the views of the Cherry Creek School District #5.