• Ngày 9 tháng 3, 2020

  Mến gửi tất cả phụ huynh và người giám hộ của các trường Cherry Creek:

  Sự an toàn, sức khỏe và phúc lợi của con bạn và nhân viên của chúng tôi luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi trong Sở Học Chánh Cherry Creek. Sự bùng phát của coronavirus (COVID-19) trên toàn cầu hiện nay đòi hỏi sự lưu ý, lập kế hoạch và thực hiện các cách phòng ngừa và giảm thiểu cụ thể.  Trong khi tình trạng này diễn ra trong suốt mùa xuân, chúng tôi sẽ cập nhật cho bạn về các bước mà Sở Học Chánh đang thực hiện để bảo vệ sức khỏe của học sinh, nhân viên và cộng đồng của chúng tôi.

  Hiện tại, Ban Chấp Hành Kế Hoạch Đại Dịch của CCSD, bao gồm các thành viên của Ban Dịch Vụ Y tế, Ban Cố Vấn Y Tế Quận và Ban Lãnh Đạo Quận, sẽ họp hàng ngày trong tuần và vào ngày Chủ Nhật.  Kế hoạch chuẩn bị cho bệnh truyền nhiễm, dịch bệnh và đại dịch dựa trên bằng chứng của Quận đã được cập nhật để bao gồm COVID-19 (kế hoạch này đã được sử dụng trong đợt bùng phát dịch cúm H1N1 và Swine trước đây).  Kế hoạch của chúng tôi tuân theo sự hướng dẫn của Phòng Y tế Tri-County (TCHD), Sở Y Tế Sức Khỏe Cộng Đồng và Môi Trường của Colorado (CDPHE) và Trung Tâm Kiểm Soát Dịch Bệnh (CDC).

  Đến ngày hôm nay, Sở Học Chánh Cherry Creek đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa sau đây:

  • Chúng tôi đã cung cấp nước rửa tay diệt khuẩn cho tất cả các trường học và các văn phòng của Sở Học Chánh. Những chai nước rửa tay này đã được đặt tại các cửa chính của trường và nhiều nơi trong trường học với bảng chỉ dẫn để nhắc nhở tất cả học sinh, nhân viên và khách đến viếng thăm về những cách bảo vệ tốt nhất cho bản thân và cho người khác,:
   • Rửa tay thường xuyên
   • Sử dụng nước rửa tay diệt khuẩn
   • Tránh bắt tay
   • Che miệng khi ho và hắt hơi
   • Chích thuốc ngừa cúm
   • Ở nhà nếu bị bệnh
  • Sở Học Chánh cũng đã tăng số lượng dự trữ nước rửa tay diệt khuẩn, xà phòng, găng tay và các vật dụng khác cần thiết để làm vệ sinh.
  • Chúng tôi đã khởi động một chiến dịch để giáo dục học sinh về tầm quan trọng của việc rửa tay, đây là một cách để ngăn chặn sự truyền nhiễm của coronavirus và của nhiều bệnh khác.
  • Suốt trong tuần, nhân viên của trường làm vệ sinh những nơi thường sử dụng nhiều với thuốc khử trùng có hiệu quả cao. Xe buýt trường cũng được làm sạch và khử trùng thường xuyên.  Trong khi nghỉ mùa xuân, chúng tôi sẽ tổng vệ sinh thêm.
  • Chúng tôi đã hủy bỏ tất cả các chuyến đi quốc tế và chuyến đi xuyên bang của học sinh và nhân viên do nhà trường tài trợ cho đến khi có thông báo mới. Hủy bỏ này bao gồm các chuyến đi học để phát triển chuyên nghiệp của học sinh và của nhân viên.  Đây không phải là một quyết định dễ dàng, nhưng là một quyết định với lợi ích tốt nhất để bảo vệ sức khỏe và phúc lợi của học sinh và của nhân viên.

  Nếu bạn bị bệnh, bạn nên ở nhà:

  • Điều quan trọng là bạn nên ở nhà nếu bạn bị bệnh. Tôi đã yêu cầu tất cả các giáo viên sẽ linh hoạt và cung cấp thêm thời gian để học sinh có thể làm bù bài tập nếu họ vắng mặt thời gian dài.
  • Để giúp cho việc theo dõi chính xác và lập kế hoạch tiếp theo cho các trường học, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin chi tiết khi bạn gọi để xin cho con mình nghĩ bệnh.

  Tình trạng hiện tại ở các trường Cherry Creek:

  • Khi chúng tôi gửi lá thư này, ngày 9 tháng 3 năm 2020, chưa có trường hợp COVID-19 nào được xác định hoặc ảnh hưởng đến CCSD. Bất kỳ trường hợp nào xảy ra sẽ do Sở Y Tế Tri-County xác nhận.
  • Chúng tôi đề nghị phụ huynh nên bắt đầu sắp xếp nơi gửi trẻ cho con của mình nếu trong trường hợp chúng tôi cần phải đóng cửa trường học. Mọi quyết định để đóng cửa trường học sẽ tùy theo trường, và chúng tôi sẽ tuân theo hướng dẫn của Sở Y Tế Tri-County khi chúng tôi đưa ra các quyết định này.

  Tài Nguyên Dành Cho Phụ Huynh Từ Hiệp Hội Quốc Gia Của Các Nhà Tâm Lý Của Trường Học có thể là hữu ích cho bạn để bạn nói với con của bạn khi chúng có thắc mắc về coronavirus.

  Chúng tôi sẽ tiếp tục liên lạc với bạn thường xuyên khi tình hình này có tiến hoá.  Chúng tôi cũng đang đăng thông tin quan trọng và cập nhật về coronavirus trên trang mạng của trường Cherry Creek. Xin lưu ý rằng chúng tôi rất coi trọng tình hình này và làm mọi thứ trong khả năng của mình để đảm bảo sức khỏe và phúc lợi cho tất cả học sinh, nhân viên và gia đình trong cộng đồng của chúng tôi.

  Thân Trọng,

  Trưởng Ty Scott A. Siegfried, Ph.D.

Last Modified on June 5, 2020