• Thông Tin Cập Nhật từ các trường Cherry Creek

  Ngày 17 tháng 3, 2020

  Mến gửi tất cả các trường Cherry Creek trong cộng đồng,

  Chúng tôi muốn cập nhật với bạn về tình hình của coronavirus (COVID-19) và dịch bệnh này liên tục tác động đến học sinh, nhân viên, gia đình và cộng đồng của chúng ta.

  Như bạn đã biết, tất cả các trường học của chúng tôi đã đóng cửa để nghỉ Mùa Xuân trong tuần này và sẽ tiếp tục đóng cửa cho đến thứ Sáu tuần sau, ngày 27 tháng 3.  Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn biết ngay nếu trường học sẽ đóng cửa thêm sau ngày đó.

  Những Bài Kiểm Tra Sắp Đến

  Hôm nay, Bộ Giáo Dục Colorado (CDE) đã hủy bỏ các bài kiểm tra cuối năm, bao gồm bài kiểm tra "Biện Pháp Thành Công Trong Học Tập" của Colorado (CMAS). Tôi cảm ơn quyết định này của CDE vì quyết định này sẽ cho phép chúng tôi tập trung vào việc giáo dục thay vì bài kiểm tra, một khi chúng ta trở lại trường. Chúng tôi tiếp tục làm việc với CDE liên quan đến các vấn đề khác, bao gồm cả thời gian giảng dạy. Kế hoạch vẫn đang diễn tiến liên quan đến việc quản lý bài thi SAT và PSAT. Bạn có thể xem  thêm thông tin tại https://www.cde.state.co.us/communications/20200317stateassessments

  Buổi ăn sáng, ăn trưa và cho sách

  Bắt đầu từ thứ Sáu này, ngày 20 tháng 3, các trường Cherry Creek sẽ cung cấp buổi ăn sáng, buổi ăn trưa và cho sách miễn phí cho học sinh từ 18 tuổi trở xuống. Sở Học Chánh đã có kế hoạch nghỉ Mùa Xuân từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 3. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ bắt đầu cung cấp thức ăn đóng gói cho buổi ăn sáng, buổi ăn trưa miễn phí vào ngày 20 tháng 3 tại 11 địa điểm trên toàn quận.  Bạn có thể xem thêm thông tin trên trang mạng của chúng tôi https://www.cherrycreekschools.org/site/Default.aspx?PageID=12101.

  Chúng tôi rất biết ơn Ban Tổ Chức của các trường Cherry Creek đã quyên góp $15, 000 để mua sách cho chương trình này

  Ngân Hàng Thực Phẩm

  Chúng tôi đang làm việc với các tổ chức địa phương, nhà thờ và cộng đồng của chúng tôi để đóng góp vào ngân hàng thực phẩm cho những gia đình có nhu cầu.  Cuối tuần này chúng tôi sẽ thông báo thêm thông tin về những cơ hội này.

  Chương Trình Học Trực Tuyến

  Những người hướng dẫn chương trình giảng dạy của chúng tôi đã đưa ra danh sách của các chương trình giáo dục có chất lượng cao mà bạn có thể áp dụng cho con của bạn trong thời gian trường đóng cửa. Các chương trình này không có ý để thay thế chương trìng giảng dạy trong lớp học và cũng không phải là bài tập về nhà. Những bài tập này cũng không cần phải nộp hoặc chấm điểm. Các chương trình này nhằm cung cấp cơ hội để học sinh tham gia vào các sinh hoạt học tập tích cực trong thời gian trường đóng cửa. Thông tin về các chương trình này được đăng tại www.cherrycreekschools.org/EducationalResources.

  Sở Học Chánh Cherry Creek sẽ tiếp tục cung cấp thêm các cơ hội học tập trực tuyến.  Chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin về những chương trình này sau kỳ nghỉ Mùa Xuân.

  CHSAA - Các Môn Thể Thao Mùa Xuân

  Hôm nay chúng tôi nhận được thông báo phù hợp với hướng dẫn của quốc gia và của địa phương, Hiệp Hội Sinh Hoạt của Trường Trung Học Colorado đã gia tăng lệnh cấm các môn thể thao mùa xuân cho đến ngày 18 tháng 4. Xem thêm thông tin tại https://chsaanow.com/2020-03-17/spring-sports-postponement-extended-to-april-18-hall-of-fame-music-events-cancelled/.

  Kế Hoạch cho Tương Lai

  Trong khi vấn đề này liên quan đến sinh hoạt hiện tại của chúng ta và các sinh hoạt trong tương lai (ví dụ như dạ hội của trường, lễ kỷ niệm cuối năm, lễ tốt nghiệp, v.v.), chúng tôi sẽ tiếp tục tuân theo hướng dẫn liên quan đến COVID-19 của Sở Y Tế Tri-County, Sở Y Tế và Môi trường Công Cộng Colorado và CDC (Trung Tâm Kiểm Soát Dịch Bệnh). Chúng tôi sẽ cập nhật tất cả các thông tin với bạn. Những thông tin cập nhật, những câu hỏi thường gặp và các tài nguyên quan trọng có thể tìm thấy trên trang mạng của trường Cherry Creek www.cherrycreekschools.org/coronavirus.

  Mục tiêu của tôi là luôn bảo vệ sự an toàn, sức khỏe và phúc lợi của học sinh, nhân viên và gia đình. Trong bối cảnh hoang mang và sợ hãi mà đại dịch này mang lại, sức mạnh trong cộng đồng là tài sản lớn nhất của chúng tôi. Cảm ơn bạn đã hỗ trợ và hợp tác trong thời gian này.

  Chúc bạn an toàn và luôn nhiều sức khoẻ.

  Trưởng Ty Dr. Scott Siegfried

Last Modified on June 5, 2020