• Subject:  Trường học sẽ đóng cửa đến ngày 30 tháng Tư

   

  Kính gửi cộng đồng các trường học Cherry Creek,

   

  Hôm nay, Thống đốc Polis tuyên bố ông sẽ gia hạn lệnh đóng cửa các trường học trên toàn tiểu bang cho đến ngày 30 tháng Tư. Tất cả các văn phòng của Sở Học Chánh Cherry Creek sẽ đóng cửa cho đến ít nhất là ngày 30 tháng Tư và chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung vào chương trình

  "Học Tập Từ Xa".

   

  Vì sức khỏe và sự an toàn của cộng đồng, tôi đang làm việc với Bộ Giáo Dục để đưa ra quyết định về việc đóng cửa các trường học trong những tháng còn lại của năm học này và sẽ kết thúc năm học bằng chương trình "Học Tập Từ Xa". Tôi sẽ thông báo cho bạn bất kỳ quyết định nào trong một ngày gần đây.

   

  Hiện tại, chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung vào chương trình "Học Tập Từ Xa", để học sinh duy trì nền giáo dục chất lượng cao. Tôi sẽ làm việc với nhóm của chúng tôi để theo dõi cuộc khủng hoảng này và xem hướng dẫn của tiểu bang và của quốc gia trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về việc kết thúc năm học. Ưu tiên hàng đầu của tôi luôn là sức khỏe và sự an toàn của 55,000 học sinh, 9,000 nhân viên và cộng đồng nơi chúng ta đang sinh sống.

   

  Chúc bạn luôn được an toàn và khỏe mạnh.

   

  Trưởng Ty Scott A. Siegfried

   

Last Modified on June 5, 2020