• Subject line: Cập nhật thông tin quan trọng từ các trường Cherry Creek

   

  Ngày 3 tháng 4 năm 2020

   

  Kính gửi cộng đồng trường Cherry Creek,

   

  Tôi viết thư này để thông báo cho bạn biết rằng Sở Học Chánh Cherry Creek sẽ tiếp tục học chương trình "Học Tập Từ Xa" trong những tháng còn lại của năm học 2019-2020 - tất cả các văn phòng của chúng tôi cũng sẽ đóng cửa. Quyết định khó khăn này được đưa ra để bảo vệ sức khỏe và phúc lợi của học sinh, nhân viên, gia đình và cộng đồng của chúng tôi.  Quyết định này được thực hiện sau khi tham khảo ý kiến ​​của Bộ Giáo Dục, các sở y tế công cộng của địa phương và của tiểu bang và các Sở Học Chánh khác trong khu vực.

   

  Chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung và cải thiện hệ thống chương trình "Học Tập Từ Xa", để đảm bảo tất cả 55,000 học sinh của chúng tôi sẽ được trải nghiệm giáo dục có chất lượng cao cho đến cuối năm học. Tuần đầu tiên của chương trình "Học Tập Từ Xa" không phải là không có thách thức, nhưng cũng có nhiều điều tích cực khi học sinh và giáo viên được kết nối trở lại với công việc học tập.

   

  Tôi biết bạn có nhiều câu hỏi liên quan đến vấn đề quyết định đóng cửa.  Bây giờ tôi có một số câu trả lời cho bạn và sẽ có nhiều câu trả lời khác trong những ngày và những tuần sắp tới.

   

  Các Sinh Hoạt của Trường – tất cả các sinh hoạt của trường trong những tháng còn lại của năm học đều bị hủy bỏ. Tôi cảm ơn tinh thần lãnh đạo trong vấn đề này của Hội Đồng Phụ Huynh, các PTO và PTCO của chúng tôi và cảm ơn những nỗ lực của họ trong việc giữ an toàn cho học sinh, nhân viên và gia đình của chúng tôi.

   

  Lễ Tốt Nghiệp – chúng tôi sẽ không tổ chức Lễ Tốt Nghiệp vào tháng 5 như đã dự kiến ​​lúc ban đầu, nhưng tôi cam kết sẽ tìm cách để tổ chức lễ kỷ niệm cho Lớp 2020 khi mọi sự được an toàn để thực hiện điều đó.

   

  Đồ Đạc Của Học Sinh Ở Trường– chúng tôi sẽ có một tiến trình cho các gia đình đến lấy đồ đạc của học sinh ở trường và hoàn trả đồ lại cho trường khi mọi sự được an toàn để thực hiện điều đó.

   

  Chương Trình Bữa Ăn Miễn Phí – chương trình bữa ăn miễn phí của chúng tôi sẽ tiếp tục cho đến hết năm học, nhưng thời gian và một số địa điểm được thay đổi bắt đầu vào thứ Hai, ngày 6 tháng Tư.  Thức ăn đóng gói miễn phí cho bữa ăn sáng và bữa ăn trưa sẽ cung cấp cho học sinh dưới 18 tuổi vào thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu tại 10 địa điểm trên toàn quận. Học sinh sẽ nhận khẩu phần ăn đủ cho hai ngày vào thứ Hai và thứ Tư.  Truy cập trang mạng  https://www.cherrycreekschools.org/freemeals để biết thêm thông tin..

   

  Sức Khỏe và Phúc Lợi - Hôm thứ ba, chúng tôi đã ra mắt Đường Dây Y Tế của CCSD, một dịch vụ miễn phí để hỗ trợ học sinh của chúng tôi về thể chất lẫn tinh thần. Các gia đình CCSD có thể gọi 720-554-4584 để được kết nối với y tá của trường hoặc nhân viên sức khỏe tâm thần.  Đường dây này bắt đầu từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều, từ thứ Hai đến thứ Sáu trong những tháng còn lại của năm học.  Truy cập trang mạng https://www.cherrycreekschools.org/healthline để biết thêm thông tin

   

  Cũng như bạn, chúng tôi rất thất vọng khi chúng tôi phải hy sinh những tương tác mặt đối mặt với học sinh của chúng tôi trong những tháng còn lại của năm học, cùng với nhiều sinh hoạt và sự kiện mà làm cho nhà trường trở nên có ý nghĩa. Nhưng những trường hợp đặc biệt này đòi hỏi những biện pháp phi thường. Tôi biết cộng đồng của các trường Cherry Creek đang đối mặt với thách thức.

  Chúc bạn luôn được an toàn và khỏe mạnh.

  Trưởng Ty - Tiến sĩ Scott A. Siegfried

Last Modified on June 5, 2020