Thông điệp quan trọng từ Trưởng Ty

 • Kính gửi cộng đồng các trường Cherry Creek,

  Nhiệm vụ của chúng tôi tại các trường Cherry Creek là truyền cảm hứng cho tất cả học sinh để suy nghĩ, học tập, thành đạt, và quan tâm. Mỗi thành phần này đều quan trọng như nhau và để truyền cảm hứng cho học sinh của chúng tôi quan tâm lẫn nhau, chúng tôi phải đảm nhận vấn đề phân biệt chủng tộc khẩn cấp cũng như chúng tôi đối với đại dịch.

  Kể từ khi bắt đầu đại dịch COVID, đã xảy ra rất nhiều những hành động quấy rối vô lý, bất công về chủng tộc và giết chóc do tính bài ngoại, nhắm vào cộng đồng Châu Á của chúng ta. Gần đây nhất, chúng ta đã xem sự phẫn nộ chính đáng đã xảy ra trong các cộng đồng trên toàn quốc vể cái chết của George Floyd, và cũng như những người khác, chúng tôi cảm thấy tức giận và thất vọng.  Chúng tôi có cảm giác cấp bách để lên tiếng và để hành động.  Cuộc sống của dân da màu phụ thuộc vào vấn đề này - nhân quyền của người dân da màu.

  Là một lãnh đạo của một Sở Học Chánh lên án chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và cố chấp, chúng tôi luôn kiên quyết cam kết sự xuất sắc cho tất cả học sinh, chúng tôi đấu tranh với thời điểm này trong lịch sử. Thách thức của việc phá hủy các hệ thống đàn áp người dân da màu được kết hợp bởi những thách thức mà chúng ta gặp phải khi đối phó với đại dịch COVID.

  Để hỗ trợ trong thời gian bị cách ly vì đại dịch, chúng tôi muốn chia sẻ các tài nguyên có thể hữu ích cho bạn khi bạn nói chuyện với con em của bạn về sự bất công chủng tộc và tình trạng bất ổn tại quốc gia của chúng ta. Các tài nguyên sau đây do Văn Phòng Xuất Sắc của chúng tôi biên soạn (vui lòng liên lạc với cô Thúy Ngọc tại Lchung2@cherrycreekschools.org để được hỗ trợ với các tài nguyên này bằng tiếng Việt):

  Chúng tôi viết thư này để khẳng định về sự cam kết của chúng tôi đối với sự bình đẳng chủng tộc trong các trường học Cherry Creek. Chúng tôi viết để lên án sự phân biệt chủng tộc. Chúng tôi viết để lên án bài ngoại. Chúng tôi viết để khuyến khích các nhà giáo dục và nhân viên trong Sở Học Chánh Cherry Creek tiếp tục có những cuộc hội thoại can đảm về những gì chúng tôi có thể làm cho các học sinh da màu.

  Tại các trường Cherry Creek, chúng tôi tin rằng sự đa dạng là một trong những tài sản lớn nhất của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi hiểu rằng chỉ chấp nhận sự đa dạng là chưa đủ, chúng tôi phải cam kết với một cộng đồng bao gồm tất cả. Vì vậy, tôi kêu gọi bạn hãy làm việc cùng với chúng tôi để biến trường học của chúng ta thành một nơi mà tất cả học sinh thuộc mọi chủng tộc và mọi hoàn cảnh đều cảm thấy an toàn, được kính trọng và được yêu thương.  Chúng ta có thể cùng nhau làm nên sự khác biệt.

  Trân trọng,

  Trưởng Ty Scott Siegfried

  Thành viên của Bộ Giáo Dục Sở Học Chánh Cherry Creek

  Karen Fisher

  Kelly Bates

  Anne Egan

  Angela Garland

  Janice McDonald

Last Modified on June 2, 2020