• Mến chào. Tôi là Scott Siegfried, trưởng ty tự hào của các trường Cherry Creek.

   

  Trong khi kỳ nghỉ hè đang diễn ra, chúng tôi vẫn tập trung để chuẩn bị cho việc trường trở lại học vào tháng Tám. Tôi muốn chia sẻ một số thông tin quan trọng về quy trình lập kế hoạch của chúng tôi và về các mô hình học tập vào mùa thu mà chúng tôi đang thiết lập để đáp ứng với tác động của COVID.

   

  Bạn có thể tìm thấy chi tiết về kế hoạch của chúng tôi tại: www.cherrycreekschools.org/PlanningForward. Trang mạng này nhằm mục đích thông báo cho cộng đồng của các trường học Cherry Creek và cùng tham gia với chúng tôi trong khi chúng ta nghỉ hè và hướng tới việc trở lại trường học vào tháng Tám.

   

  Để phiên dịch trang mạng "Kế Hoạch Chuyển Tiếp" (Planning Forward), hãy sử dụng bản tùy chọn ngôn ngữ trong thanh điều hướng màu đen. Vui lòng liên lạc với Thuý Ngọc tại email: lchung2@cherrycreekschools.org để được hỗ trợ với các tài nguyên này bằng tiếng Việt.

   

  Cũng như mọi khi, chúng tôi bắt đầu với những giá trị của chúng tôi, Mục Tiêu Cho Tương Lai và Cam Kết Kiên Định để đảm bảo sự xuất sắc trong học tập, sức khỏe, an toàn và phúc lợi của học sinh, nhân viên và cộng đồng của chúng tôi.

   

  Tôi sẽ bắt đầu bằng cách chia sẻ với bạn mục tiêu của chúng tôi là khôi phục việc học trực tiếp tối đa trong khi chúng tôi phải tuân theo các yêu cầu của Bộ Giáo Dục và Sở Y Tế Colorado. Hiện tại thì các yêu cầu này bao gồm "giữ khoảng cách", đeo khẩu trang và kiểm tra nhiệt độ. Hy vọng của chúng tôi là nhận được sự hướng dẫn cuối cùng và rõ ràng từ tiểu bang càng sớm càng tốt để chúng tôi có thể kế hoạch cho các tùy chọn có ý nghĩa cho phụ huynh. Giáo dục rất là quá quan trọng nên không thể chờ đến giây phút cuối cùng mới lập kế hoạch.

   

  Do đó, tại Cherry Creek, chúng tôi đang kế hoạch cho các tùy chọn khả thi để chuẩn bị cho các quyết định cuối cùng từ tiểu bang. Chúng tôi sẽ chuẩn bị thật chu đáo cho bất kỳ quyết định nào được đưa ra.

   

   

  Để hướng dẫn cho công việc của chúng tôi, tôi đã triệu tập một đội ngũ đặc nhiệm gồm các nhân viên quản trị, giáo viên, phụ huynh và học sinh trên toàn huyện.  Chúng tôi đã họp trong suốt hơn một tháng nay, phát triển các kế hoạch trong những điều kiện khắc nghiệt để thực hiện nền giáo dục xuất sắc này.

   

  Dựa trên các giới hạn hiện nay về sức khỏe trong cộng đồng, điều hành trường học theo cách truyền thống không phải là một sự lựa chọn. Chúng tôi đã xác định hai tùy chọn để các gia đình chọn cho khóa học mùa thu - Chương trình học hoàn toàn trực tuyến cho lớp mẫu giáo đến lớp 12 và chương trình học kết họp cho trung học cấp I và trung học cấp II. Chúng tôi tiếp tục kế hoạch để tối đa hóa số lượng học sinh tiểu học có thể đi học hàng ngày vì lớp học nhỏ hơn và giới hạn việc di chuyển của học sinh trong lớp.

   

  Những gia đình nào không muốn cho con của mình đến trường học vào mùa thu vì lý do COVID hoặc vì bất kỳ lý do nào khác, bạn có thể chọn chương trình hoàn toàn học trực tuyến. Chúng tôi sẽ cung cấp chương trình Tiểu Học Trực Tuyến cho học sinh từ lớp Mẫu Giáo đến lớp 5 và chương trình Cherry Creek Elevation cho học sinh trường trung học cấp I và trung học cấp II.

   

  Chương trình Tiểu Học Trực Tuyến sẽ cung cấp chương trình giảng dạy và các cơ hội giáo dục tương tự như các trường tiểu học khác của chúng tôi. Chương trình này sẽ cho phép giáo viên của lớp tham gia với mỗi học sinh năm ngày trong tuần.

   

  Cherry Creek Elevation là một trường học trực tuyến đã hoàn toàn được công nhận với các khóa học nghiêm ngặt đáp ứng với các yêu cầu của Sở Học Chánh Cherry Creek và đáp ứng với các tiêu chuẩn của bất kỳ trường học nào trong quận. Cherry Creek Elevation là một trường trung học trực tuyến và đã được mở cửa năm ngoái.  Trường này sẽ mở rộng đến cho các trường trung học cấp I trong năm học tới.

   

  Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về các tùy chọn của chương trình học trực tuyến trên trang mạng của chúng tôi.

   

  Bây giờ là tuỳ chọn của chương trình Học Tập Kết Hợp.

   

  Chúng tôi sẽ cung cấp mô hình của chương trình Học Tập Kết Hợp cho các gia đình nào muốn con của họ trở lại trường học trong khi chúng tôi phải tuân theo giới hạn của Sở Y Tế.

   

  Như tôi đã chia sẻ với bạn trước đây, để tuân theo các yêu cầu về "giữ khoảng cách" cho học sinh và cho nhân viên, chúng tôi chỉ có thể có một nửa số học sinh của chúng tôi được đi học tại trường mỗi ngày.  Hiện tại thì kế hoạch này áp dụng cho trung học cấp I và trung học cấp II.

   

  Học sinh sẽ đến trường học mỗi tuần hai ngày và ba ngày còn lại thì sẽ học tại nhà. Học sinh sẽ được chia thành hai nhóm theo họ của học sinh và học sinh sẽ chịu trách nhiệm cho cách học mới này và điểm học sẽ được tính cho cả năm học.

   

  Bất cứ lúc nào trong thời gian học chương trình Học Tập Kết Hợp, tất cả học sinh tại một trường học hoặc học sinh trên toàn Sở Học Chánh có thể sẽ được yêu cầu để học chương trình "Học Tập Từ Xa" trong vài tuần hoặc vài tháng nếu tỷ lệ lây nhiễm bệnh tăng. Giáo viên sẽ chuẩn bị để chuyển từ chương trình học tại trường qua chương trình "Học Tập Từ Xa" hoặc ngược lại, nhưng kỳ vọng của học tập sẽ không thay đổi.

   

  Các trường học cũng sẽ có các biện pháp mới về sức khỏe và an toàn để bảo vệ học sinh và nhân viên.  Khẩu trang sẽ phải đeo suốt thời gian ở trường. Các lớp học sẽ được sắp xếp lại để các bàn học được cách xa nhau theo mức qui định. Tất cả học sinh và nhân viên sẽ được kiểm tra nhiệt độ và triệu chứng bệnh khi họ đến trường.

   

  Trong suốt ngày ở trường, học sinh và nhân viên sẽ được nghỉ giải lao thường xuyên để rửa tay. Và các trường học sẽ được dọn vệ sinh và khử trùng mỗi đêm.

   

  Điều quan trọng là bất cứ người nào cảm thấy không khỏe hoặc có triệu chứng bị bệnh chẳng hạn như bị cảm hoặc nhiệt độ cao đều phải ở nhà.

   

  Đây là những yêu cầu của Sở Y Tế và đã được thiết kế để đảm bảo chúng tôi tuân theo để bảo vệ sức khoẻ cho học sinh và cho nhân viên. Bạn có thể đọc thêm về những yêu cầu này cũng như về những thông tin của chương trình Học Tập Kết Họp trên trang mạng của chúng tôi.

   

  Một lần nữa, tôi khuyến khích bạn truy cập trang "Kế Hoạch Chuyển Tiếp" (Planning Forward) của chúng tôi trên trang mạng của Sở Học Chánh để tìm hiểu thêm về các tùy chọn cho năm học tới và hoàn thành bản khảo sát mà chúng tôi đã thiết kế để chúng tôi biết tùy chọn nào mà các gia đình chọn cho con của họ.  Mạng liên kết của bản khảo sát sẽ gửi đến cho bạn bằng email hoặc bằng tin nhắn.

   

  Chúng tôi sẽ thông báo thêm thông tin về kế hoạch cho năm học tới trong suốt mùa hè. Nếu tình trạng COVID cải thiện hoặc số người bị lây nhiễm giảm xuống đáng kể trong mùa hè và các Sở Y Tế thay đổi những giới hạn, chúng tôi sẽ cập nhật các kế hoạch và có thể sẽ cung cấp các tùy chọn khác.

   

  Hơn bất cứ điều gì, chúng tôi mong muốn học sinh trở lại trường vào mùa thu để học tại trường hoặc học trực tuyến. Chúng tôi mong được giúp học sinh để học hỏi và phát triển và tạo những kỷ niệm mới với các bạn cùng lớp và giáo viên.

   

  Cùng nhau, chúng ta có thể làm cho năm tới trở thành một năm tuyệt vời.

Last Modified on June 5, 2020