• Mến gửi các gia đình và học sinh tốt nghiệp của CCSD năm 2020:

  Sở Học Chánh Cherry Creek vui mừng thông báo với bạn rằng chúng tôi đã làm việc với Sở Y tế Tri-County và chúng tôi đã lập kế hoạch cập nhật cho các buổi lễ tốt nghiệp và cho phép mỗi học sinh tốt nghiệp được mang theo hai người khách.  Buổi lễ tốt nghiệp vẫn sẽ được phát sóng trực tiếp để các thành viên trong gia đình và bạn bè có thể xem trực tuyến.

  Lễ tốt nghiệp cho sáu trường trung học truyền thống của chúng tôi sẽ được tổ chức vào lúc 8 giờ sáng tại Stutler Bowl, tọa lạc tại 4700 S. Yosemite Street, Greenwood Village, 80111, như sau:

  • Trường Trung Học Grandview - 8 giờ sáng, Thứ Hai, ngày 27 tháng 7 tại Stutler Bowl
  • Trường Trung Học Smoky Hill - 8 giờ sáng, Thứ Ba, ngày 28 tháng 7 tại Stutler Bowl
  • Trường Trung Học Overland - 8 giờ sáng, Thứ Tư, ngày 29 tháng 7 tại Stutler Bowl
  • Trường Trung Học Cherry Creek - 8 giờ sáng, Thứ Năm, ngày 30 tháng 7 tại Stutler Bowl
  • Trường Trung Học Eaglecrest - 8 giờ sáng, Thứ Sáu, ngày 31 tháng 7 tại Stutler Bowl
  • Trường Trung Học Cherokee Trail - 8 giờ sáng, Thứ Bảy, ngày 1 tháng 8 tại Stutler Bowl

   

  Lễ tốt nghiệp cho Endeavor Academy sẽ được tổ chức tại Stutler Bowl và Cherry Creek Elevation sẽ được tổ chức tại Fremont Learning Center (Trung Tâm Học Tập Fremont), tọa lạc tại 14603 E. Fremont Avenue, Centennial, CO 80112, như sau:

   

  • Cherry Creek Elevation - 12 giờ trưa ngày Thứ Hai, 27 tháng 7 tại Fremont Learning Center
  • Endeavor Academy - 11 giờ sáng Thứ ba ngày 28 tháng 7 tại Stutler Bow

   

  Chúng tôi kỳ vọng tất cả mọi người đến tham dự đều phải đeo khẩu trang và theo hướng dẫn của "Giữ Khoảng Cách"

   

  Vui lòng xem email của bạn để biết thêm thông tin cụ thể từ trường tốt nghiệp của bạn.

   

  Chúng tôi rất vui mừng khi chúng tôi có thể đánh dấu cột mốc của tốt nghiệp và kỷ niệm sự thành tựu của học sinh năm 2020 một cách đầy ý nghĩa này, trong khi đó chúng tôi cũng bảo vệ sức khỏe của học sinh tốt nghiệp, gia đình, nhân viên và cộng đồng của chúng tôi.

   

  Chúng tôi mong được gặp bạn tại buổi lễ tốt nghiệp!

   

   

Last Modified on June 30, 2020