• Mến chào, tôi là Scott Smith, Giám Đốc Tài Chính và Điều Hành của Sở Học Chánh Cherry Creek. Tôi muốn được vài phút để trình bày những thách thức về tài chánh mà chúng tôi đang phải đối mặt và lý do tại sao chúng tôi cần có sự góp ý của cộng đồng về cách giải quyết những thách thức trước mắt về ngân sách của chúng tôi.

  Trước đại dịch COVID 19, trong năm học 2019-2020, Trưởng Ty Siegfried đã triệu tập Lực Lượng Đặc Nhiệm Ngân Sách để xem xét tài chánh của Cherry Creek và để khám phá các cơ hội mà chúng tôi có thể cân đối ngân sách trong tương lai. Lực Lượng Đặc Nhiệm Ngân Sách được họp trong năm 2019 và đã cung cấp nhiều khuyến nghị về cách ổn định ngân sách của chúng tôi trong tương lai. Một mặt là xem xét các lựa chọn để tăng doanh thu của chúng tôi, và mặt khác là thực hiện những cắt giảm trên toàn Học Khu để ổn định chi tiêu trong khi chúng tôi đi vào năm học mới.

  Tất nhiên, với đại dịch COVID 19, mọi thứ đã thay đổi và doanh thu của tiểu bang Colorado mà chúng tôi phụ thuộc vào đã giảm khoảng 25%, tương đương $3.2 tỷ đô la.  Đối với chúng tôi, đây là khoản tài trợ mà chúng tôi bị cắt giảm 5.5% cho năm học 2020-2021, hơn $25 triệu đô la ít hơn so với số tiền chúng tôi có trong năm học hiện tại.

  Khi chúng tôi xem xét về tài trợ của chúng tôi trong vài năm vừa qua, tiểu bang Colorado đã thường xuyên tài trợ thiếu cho cấp lớp mẫu giáo đến cấp lớp 12. Bạn có thể thấy rằng doanh thu dự kiến ​​của chúng tôi cho năm học 2020-2021 thực sự ít hơn doanh thu chúng tôi nhận được trong năm học 2018-2019. Vấn đề này sẽ đưa ra vô số thách thức cho chúng tôi trong tương lai, và như Tiến sĩ Siegfried đã phác thảo trong các lá thư gửi đến cho nhân viên và cho cộng đồng.

  Như vậy thì chúng ta đã đến với con số này bằng cách nào? Trước đại dịch COVID, chúng tôi đã kế hoạch sẽ tăng khoảng 12 triệu đô la cho ngân sách sinh hoạt của mình. Đây là một sự gia tăng khá chuẩn cho các Sở Học Chánh như cỡ của chúng tôi tại Colorado. Nhưng trên thực tế, như tôi vừa đề cập, chúng tôi sẽ bị cắt $25 triệu đô la. Như vậy là chỉ trong vài tháng, khoản tài trợ của chúng tôi khác biệt $37 triệu đô la. Ngoài ra, chúng tôi được biết là khoản tài trợ của năm tới sẽ cắt giảm hơn mức 5.5% mà chúng tôi đang nhận trong năm nay. Kể từ bây giờ, chúng tôi dự kiến ​​sẽ bị cắt giảm thêm 7% một năm. Đây sẽ là một khoản cắt giảm thêm $33 triệu đô la cho Sở Học Chánh của chúng tôi. Vì vậy, khi bạn kết hợp hai khoản cắt giảm này với nhau, tiền tài trợ của chúng ta sẽ bị cắt giảm khoảng $58 triệu đô la mà chúng ta phải cùng nhau giải quyết khi chúng ta tiến đến năm học tới.

  Một trong những câu hỏi chúng tôi thường nhận được là, 'Ban quản trị đã cắt giảm những gì?' hoặc, 'Văn phòng trung tâm đã cắt giảm những gì?' Bạn có thể thấy trên màn hình này, năm nay chúng tôi đã cắt giảm 15% tại các văn phòng trung tâm của chúng tôi, tiết kiệm được $2.4 triệu đô la. Ngoài ra, một trong những khuyến nghị của Lực Lượng Đặc Nhiệm Ngân Sách về việc ổn định chi tiêu của chúng tôi là đóng băng việc mướn nhân viên để điền vào những vị trí trống tại văn phòng trung tâm. Lực Lượng Đặc Nhiệm Ngân Sách khuyến nghị rằng bằng cách này, chúng tôi tiết kiệm được $2.6 triệu đô la. Tôi rất vui để báo cáo rằng cho đến nay, Sở Học Chánh của chúng tôi đã tiết kiệm được $3.2 triệu đô la bằng cách không mướn nhân viên để điền vào các vị trí trống. Chúng tôi đã cắt giảm 35 vị trí từ văn phòng trung tâm và từ ban quản trị. Chúng tôi đã cắt giảm 10 nhân viên trong ban quản trị, hoặc 5% tổng số nhân viên trong ban quản trị trong năm học này. Tôi cũng muốn cho bạn biết rằng, một nghiên cứu độc lập của Dự Án Tài Chính Học Đường Colorado cho thấy rằng chúng tôi có ít nhân viên trong ban quản trị và trong văn phòng trung tâm so với các Sở Học Chánh khác và chưa đến 1% ngân sách của chúng tôi dành cho ban quản trị.

  Chúng tôi muốn đảm bảo rằng chiến lược tài chính của chúng tôi là một chiến lược tài chính dài hạn, mà chúng tôi đã thiết lập trong nhiều năm và nhiều thập kỷ xuất sắc. Và đó là lý do tại sao chúng tôi có quan điểm lâu dài:  Chúng tôi phải làm thế nào để giải quyết vấn đề ngân sách trong những năm tới và cùng giải quyết với cộng đồng của chúng tôi? Đây cũng là lý do tại sao chúng tôi cần bạn góp ý kiến trong khảo sát này, để khi chúng tôi bắt đầu thực hiện việc cắt giảm ngân sách, chúng tôi có thể thực hiện một cách thận trọng nhất để giúp chúng ta thành công lâu dài.

  Cảm ơn bạn đã dành thời gian hôm nay để cung cấp cho chúng tôi những ý kiến của bạn và chúng tôi mong được xem kết quả của cuộc khảo sát này trong khi chúng tôi đi tiếp mùa hè này.

Last Modified on July 13, 2020