• Kính gửi các gia đình của Học khu Cherry Creek,

   

  Chúng tôi tiếp tục nỗ lực để trở lại trường vào ngày 17 Tháng Tám, với các tùy chọn Học Trực tiếp và Trực tuyến, đồng thời chúng tôi cũng theo dõi tình trạng COVID-19 và hướng dẫn từ các cơ quan giáo dục và y tế trong trường hợp cần phải chuyển sang học từ xa hoàn toàn tại bất cứ lúc nào trong năm học.

   

  Khi chúng tôi tiếp tục lên kế hoạch cho việc tái khởi động trường học một cách an toàn, chúng tôi cũng đang nỗ lực để giải quyết những thách thức ngân sách quan trọng và cấp bách mà học khu phải đối mặt hiện tại.

   

  Trong năm tới, học khu Cherry Creek phải đối mặt với thâm hụt ngân sách 60 triệu đô-la, phần lớn là do những cắt giảm chưa từng có và vô cùng nghêm trọng đối với quỹ tài trợ giáo dục của tiểu bang cũng như chi phí liên quan đến đại dịch.

   

  Hôm nay, tôi có một số cập nhật quan trọng muốn chia sẻ với quý vị về kế hoạch giải quyết khủng hoảng ngân sách của chúng tôi.

   

  Ngày Tạm nghỉ

   

  Một trong những bước đầu tiên chúng tôi đã thực hiện với tư cách một học khu là thương lượng sáu (6) ngày tạm nghỉ cho các giáo viên, cán bộ quản lý, y tá, nhân viên sức khỏe tâm thần và các nhân viên khác để tiết kiệm 12 triệu đô-la. Khoản tiết kiệm một lần này sẽ không thể bù đắp được khoản thâm hụt 60 triệu đô-la, nhưng điều này cho phép chúng tôi tránh việc phải sa thải ngay lập tức. Hội đồng Giáo dục đã phê chuẩn những ngày tạm nghỉ này trong cuộc họp tối Thứ Hai.

   

  Một ngày tạm nghỉ là một ngày mà nhân viên sẽ không làm việc và sẽ không được trả lương. Chỉ có ba (3) ngày tạm nghỉ sẽ ảnh hưởng đến ngày học của học sinh, dẫn đến học sinh có thêm ba ngày nghỉ học.

   

  Những ngày sau đây sẽ là ngày nghỉ với học sinh, không có lớp học và không có các hoạt động chăm sóc ban ngày:

   

  • Thứ Hai, ngày 23 Tháng Mười Một (Tuần lễ Tạ ơn)
  • Thứ Ba, ngày 24 Tháng Mười Một (Tuần Lễ Tạ ơn)
  • Thứ Ba, ngày 5 Tháng Một (Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ đông)

   

  Với việc bổ sung các ngày tạm nghỉ vào Tháng Mười Một, sẽ không có ngày học nào trong cả tuần Lễ Tạ ơn của năm học 2020-2021. Học khu vẫn sẽ đáp ứng số phút giảng dạy theo yêu cầu của Sở Giáo dục Colorado. Quý vị có thể tìm thấy lịch cập nhật đầy đủ trên trang web của chúng tôi: https://www.cherrycreekschools.org/cms/lib/CO50000184/Centricity/Domain/4/SY2020-21%20CCSD%20Parent%20Calendar%20with%20Three%20Furlough%20Days.pdf

   

  Lựa chọn Sử dụng Trái phiếu và Phương án Ngân sách

   

  Ở một bước quan trọng khác để giải quyết cuộc khủng hoảng ngân sách của chúng tôi, Hội đồng Giáo dục vào tối thứ Hai đã nhận được khuyến nghị của Giám đốc Học khu để yêu cầu một lựa chọn liên quan đến sử dụng trái phiếu và phương án ngân sách. Cụ thể, khuyến nghị là về lựa chọn phương án ngân sách nhằm tăng 35 triệu đô-la cho chi phí hoạt động để ngăn chặn một số tác động tồi tệ nhất của sự thâm hụt ngân sách và một lựa chọn sử dụng trái phiếu 150 triệu đô-la cho các chi phí bao gồm các hoạt động bảo trì bị hoãn lại, nâng cấp an ninh, cải tiến tập trung vào đổi mới các trường trung học, một cơ sở điều trị về sức khỏe tâm thần và một trường học mới có khả năng được mở ở phía đông của quận để giảm bớt tình trạng quá tải.

   

  Khuyến nghị cuối cùng đến từ Nhóm công tác về Ngân sách (Budget Task Force) và Hội đồng Đại diện (Council of Chairs), hai ủy ban tình nguyện gồm các phụ huynh, giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên học khu, học sinh và thành viên cộng đồng đã dành nhiều tháng gặp gỡ và thảo luận về các biện pháp cắt giảm có thể thực hiện và nguồn doanh thu mới. Tác động kết hợp của các khuyến nghị với các chủ nhà là tổng cộng $1.65 mỗi tháng cho mỗi $100,000 giá trị nhà. Hội đồng sẽ bỏ phiếu tại cuộc họp ngày 3 Tháng Tám của hội đồng để xem có nên quyết định lựa chọn hay không.

   

  Các Bước Tiếp theo

   

  Chúng tôi đang thu thập và phân tích phản hồi chúng tôi nhận được từ khảo sát ngân sách mà chúng tôi đã gửi tuần trước và sẽ sớm chia sẻ kết quả với cộng đồng của chúng tôi. Mặc dù tình hình ngân sách của chúng tôi rất tồi tệ, tôi tự tin rằng chúng ta có thể hợp tác cùng nhau như một cộng đồng để tìm ra một con đường phía trước tạo điều kiện cho tất cả học sinh tiếp cận một nền giáo dục tuyệt vời và một tương lai tươi sáng.

   

  Hãy theo dõi để biết thêm thông tin về ngân sách của chúng tôi trên trang web Lập kế hoạch Ngân sách Sắp tới cũng như các cập nhật về kế hoạch tái khởi động lại trường học vào Tháng Tám của chúng tôi trang web Lập kế hoạch cho tái khởi động trường học năm học 2020-2021 Sắp tới. Vui lòng liên lạc với Thuý Ngọc tại email: lchung2@cherrycreekschools.org để được hỗ trợ những tài nguyên này bằng tiếng Việt.

   

  Tôi hy vọng rằng quý vị đang tận hưởng một mùa hè an toàn và thư thái.

   

   

  Trân trọng,

   

  Scott A. Siegfried, Ph.D.

  Giám Đốc Học Khu

   

Last Modified on July 22, 2020