Mến Chào

 • Chào mừng bạn đến với trường Cherry Creek!

   

  Chúng tôi cam kết là đảm bảo tất cả học sinh nhận được một nền giáo dục xuất sắc để họ có thể theo đuổi ước mơ của mình và đạt tới thành công. Một phần của nhiệm vụ đó là bao gồm tất cả gia đình có được các nguồn lực họ cần để hỗ trợ cho học sinh trong giáo dục.

   Văn Phòng Hỗ Trợ Và Dịch Vụ Ngôn Ngữ có nhân viên kết nối văn hóa và thông dịch viên để hỗ trợ cho học sinh và gia đình trong mọi phương diện.

   Nhiệm vụ và trách nhiệm của họ bao gồm:

   Cung cấp dịch vụ thông dịch tại các buổi họp ở trường và ở Sở Học Chánh

  • Giúp bạn làm quen và giao tiếp với các giáo viên của con bạn và nhân viên của nhà trường
  • Giúp bạn có câu trả lời cho các câu hỏi của bạn về trường học, quy trình của Sở Học Chánh, kỳ vọng về học tập và văn hóa của trường
  • Sắp xếp các buổi họp với giáo viên để thảo luận về các vấn đề liên quan đến hành vi hoặc quá trình học tập của học sinh, chương trình giáo dục đặc biệt, yêu cầu về học tập hoặc những vấn đề về học tập khác mà bạn có

   Chúng tôi cũng muốn cho bạn biết rằng trang mạng này có thể được dịch sang ngôn ngữ của bạn bằng cách sử dụng trang “Translate”.  Bạn chỉ cần nhấn vào nút “Translate” trong thanh điều hướng ngay bên dưới biểu tượng của trường và dùng “Google Translate” để tìm ngôn ngữ của bạn.  Nếu bạn có câu hỏi gì về bất cứ tài liệu hoặc trang mạng nào, bạn có thể gọi cho thông dịch viên của bạn.

  Dưới đây là thông tin liên lạc của thông dịch viên Tiếng Việt:

  Leslie Chung (Thúy Ngọc) – 720-554-5659

  Chúng tôi mong được hỗ trợ bạn trong quá trình giáo dục của con bạn và chúng tôi chúc bạn thành công!

   

  Trân trọng,

  Văn Phòng Hỗ Trợ Và Dịch Vụ Ngôn Ngữ

  Trường Cherry Cherry

Get In Touch

Last Modified on February 28, 2020