ለቀጣዩ የትምህርት ዓመት ስለ የትምህርት አማራጮች አስፈላጊ መረጃ

 • ሰላም ጤና ይስጥልን ፤ስካት ስግፍሪድ (Scott Siegfried) እባላለሁ የቼሪ ክሪክ ትምህርት ቤቶች የበላይ
  ተቆጣጣሪ ነኝ ፡፤

  የሠመር ዕረፍቱ ስጀምር ፣ በኦገስት ወር ለት / ቤት ዳግም ለመጀመር ዝግጅት ላይ ትኩረት እናደርጋለን ።ለ
  COVID ተፅእኖ ምላሽ ለመስጠት ለምቀጥለው የትምህርት አመት እያዘጋጀን ስላላው የትምህርት ሞዴሎች እና
  የአዘጋጃጃት ሂዳታችን አንዳንድ ጠቃሚ መረጃዎችን ማካፈል እፈልጋለሁ ፡፡

  ስለ እቅዳችን ዝርዝር መረጃን በ ዝህ www.cherrycreekschools.org/PlanningForward. ድረ
  ገጽ ላይ ማግኘት ይችላሉ ። ይህ ድረገጽ በሠመሩ ወራት እና በኦገስት ወር ደግሞ ትምህርት ቤትን እንደገና
  ለመጀመር ስንሞክር የቼሪ ክሪክ ትምህርት ቤቶች ማህበረሰብ እንዲያውቅ እና እንዲሳተፍ ለማድረግ የታሰበ
  ነው ።

  Planning Forward የሚበለዉን ድረ-ገጽ ለመተርጎም translate የሚለዉን ይጠቀሙ.
  እነዝህን መረጃዎችን በቋንቋዎት ለመረዳት እገዛን ከፈለጉ እባክዎን ተሊሌን በዝህ እሜይል
  thirpa@cherrycreekschools.org---ያግኙ

  እንደ ሁሌም፣በእሴቶቻችንን ፣ በወደፊት ግባችን (Future Forward) እና የትምህርት ጥራትን እና
  የተማሪዎቻችንን ፣ የሰራተኞቻችንን እና የህብረተሰባችንን ደህንነት ጤንነት ፤ሰላም ለማረጋገጥ በቁርጠኝነት
  እንጀምራለን።

  ንግግሬን ስጀምር ፣ ግባችን የኮሎራዶ የትምህርት ዲፓርትመንትንና የጤና ዲፓርትመንትን መስፈርቶች
  በማክበር በተቻለ መጠን ተማሪዎች በአካል ወደ ትምህርት ቤት ተገኝተው እንድማሩ ማድረግ ነው ፡፡
  በአሁኑ ጊዜ እነዚህ መስፈርቶች እንደ አካላዊ መራራቅ ፣ ጭምብሎችን(ማስኮችን) እና የሙቀት
  መለኪያዎችን መጠቀምን ያካትታሉ። ለወላጆች ትርጉም ያላቸው አማራጮችን መፍጠር እንድንችል ተስፋዬ
  በተቻለ መጠን ከስቴቱ የመጨረሻ እና ግልጽ መመሪያን መቀበል ነው ፡፡ ትምህርት በጣም አስፈላጊ ነገር
  ስለሆነ ለማቀድ እስከ መጨረሻው ስኬንድ ድረስ መጠበቅ ከባድ ነው ፡

  ስለሆነም በቼሪ ክሪክ ፣ ከስቴቱ የመጨረሻ ውሳኔዎችን ለማዘጋጀት የሚረዱ አማራጮችን ለመፍጠር ወደፊት
  እንገፋለን።ለማንኛውም በመጨረሻ ለሚደረገው ውሳኔ በአጽንዎት እንዘጋጃለን ፡

  በእንደዚህ ያሉ አስከፊ ሁኔታዎች ውስጥ ስራችንን ለመምራት ፣ ከአንድ ወራት በላይ የላቀ የትምህርን
  አፈፃፀምን ለማሳደግ እቅዶችን በማዳበር ላይ ያሉትን ከአስተዳደር ፣ ከአስተማሪዎች ፣ ከድስትርክቱ ወላጆች
  እና ተማሪዎች የተውጣጡ ግብረ ሰናይ ቡድን አደራጅቻለሁ ፡

  በአሁኑ የሕዝብ ጤና ገደቦች ላይ በመመርኮዝ ፣ ትምህርት ቤትን በመደበኛነት ወደ ዱሮው ቦታው መመለስ
  አማራጭ ልሆነን አይችልም፡፤ ለሚቀጥለው የትምህርት ዓመት ለወላጆች ሁለት የትምህርት አማራጮችን
  ለይተናል። ለኪንደርጋረተን -12 ሙሉ የኦንላይን ላይ ትምህርትና ለመካከለኛው እና ለሁለተኛ ደረጃ
  ትምህርት ቤት ደግሞ ዉሂድ(blended)። ቀደም ሲል በነበሩ ትናንሽ ክፍሎች እና ውስን እንቅስቃሴ
  ምክንያት በየቀኑ ሊሳተፉ የሚችሉ የመጀመሪያ ደረጃ ተማሪዎችን ቁጥር ለማሳደግ ዕቅዶችን ማዘጋጀት
  እንቀጥላለን።

  በ COVID ወይም በሌላ በማንኛውም ምክንያት ልጃቸውን ወደ ትምህርት ቤት ለመላክ የማይፈልጉ ቤተሰቦች
  ሙሉ የኦንላይን ላይ ትምህርት ቤትን መምረጥ ይችላሉ። ለመካከለኛ ወይም ለሁለተኛ ደረጃ ት / ቤት ላሉ
  ተማሪዎች በCherry Creek Elevation ትምህርት ቤት የኦንላይን ላይ ትምህርት እነቀርባለን
  እንደዝሁም ከኪንደርጋርተን እስከ አምስተኛ ክፍል ላሉት ደግሞ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት
  የኦንላይን ላይ ትምህርት( Online Elementary) እንሰጣለን።

  (Online Elementary )የምባለው ትምህርት ቤት ከሌሎች የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤቶቻችን ጋር
  የሚመሳሰሉ ሥርዓተ ትምህርት እና የትምህርት ዕድሎችን ይሰጣል። ይህ ዕቅድ የቼሪ ክሪክ ትምህርት ቤቶች
  የመማሪያ ክፍል መምህራኖች በሳምንት ለአምስት ቀናት በኦንላይን ላይ ከእያንዳንዱ ተማሪ ጋር ለመሳተፍ
  ያስችላቸዋል ።

  Cherry Creek Elevation የምባለው የሙሉ ለሙሉ የኦንላይን ላይ ትምህርት ቤት በዲስትሪክቱ ውስጥ
  በማንኛውም ት / ቤት የሚገኙትን የ CCSD ኮርስ መስፈርቶችን እና ስታንዳርዶችን የሚያሟሉ ሰፋ ያሉ
  ጠንካራ ኮርሶች ያለው ዕዉቅና ያለው የኦንላይን ላይ ትምህርት ቤት ነው፡፤ የElevation ትምህርት ቤት
  ባለፈው ዓመት እንደ የኦንላይን ላይ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የተከፈተ ሲሆን ለመጪው ዓመት
  ደግሞ የመካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤትንም ይጨምራል።

  ስለ የኦንላይን ላይ የትምህርት ቤት አማራጮች ተጨማሪ መረጃ በድረ-ገጻችን ላይ ማግኘት ይችላሉ።

  አሁን የተዋሃደ ወይም (Blended) ስለምባለው የትምህርት አማራጭ እነዉጋ፤

  ልጆቻቸው በተቸለ መጠን በአካል ወደ ትምህርት እንዲመለሱ ለሚፈልጉ ቤተሰቦች በህዝብ ጤና ትዕዛዛት
  መሰረት ዉሂድ(Blended) የ ትምህርት ሞዴልን እናቀርባለን ፡

  ከላይ እንደገለጽኩት ለተማሪዎች እና ለሠራተኞቹ የአካላዊ ርቀትን መመሪያዎችን ለማክበር ስባል በየቀኑ
  በትምህርት ቤታችን ግማሽ ተማሪዎቻችን ብቻ በአካል ተገኝተው እንዲማሩ ማድረግ እንችላለን ፡፡ በአሁኑ
  ጊዜ ይህ ዕቅድ ለመሃከለኛ እና ለሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ይሠራል ፡፡

  ተማሪዎች በሳምንት ሁለት ቀን ለመማር ወደ ትምህርት ቤት ይሄዳሉ እንደዝሁም በሳምንት ዉስጥ ለሦስት
  ቀናት ደግሞ በቤታቸው በኦንላይን ላይ ይመራሉ. ተማሪዎች በአያተቸው ስም ላይ በመመስረት ወደ ሁለት
  ቡድን ይከፈላሉ እንደዝሁም ተማሪዎች ለአዲሱ ትምህርት ኀላፍነት ይወስዳሉ እና ውጤቶቻቸው ዓመቱን
  በሙሉ ይቆጠራሉ።

  በዝህ ዉሂድ ወይንም(blended) በሚባለው የትምህርት ወቅት በማንኛውም ጊዜ በትምህርት ቤት ወይም
  በዲስትሪክቱ ውስጥ ያሉ ሁሉም ተማሪዎች በበሽታው ስርጪት ምክንያት ለሳምንታት ወይም ለወራት ያህል
  ወደ ሙሉ የርቀት ትምህርት መመለስ ልጠበቅባቸው ይችላል።መምህራኖቻችን ተማሪዎች ለመማር
  የምጠበቅባቸውን ነገሮችን ሳይቀይሩ ከአካል በመገኘት መማርን ሙሉ በሙሉ ወደ ርቀት ትምህርት ለመለወጥ
  ዝግጁ ይሆናሉ ፡

  የተማሪዎችን እና የሠራተኞችን ጤና ለመጠበቅ በትምህርት ቤቶች አዲስ የጤና እና የደህንነት እርምጃዎች
  ይኖራሉ ፡ እንደ ጭምብሎች(ማስኮች) ያሉ የፊት መሸፈኛዎች በቀኑ ውስጥ መደረግ አለባቸው ፡ ዴስኮች
  በተገቢው መልኩ እንድራራቁ ፣ የመማሪያ ክፍሎች አቀመመጥም ይቀየራል ፡ እንደዝሁም ሁሉም
  ተማሪዎች እና ሰራተኞች ትምህርት ቤት እንደደረሱ የትኩሳት መለኪያ እና የበሽታ ምልክቶች የጤንነት
  ማጣሪያ ይደረግባቸዋል።

  ቀን ላይ ፣ ተማሪዎች እና ሰራተኞች እጃቸዉን ለመታጠብ አዘውትረው ዕረፍቶችን ያገኛሉ. እንደዝሁም
  ትምህርት ቤቶች በየምሽቱ በደንብ ይጸዳሉ እና ይጠረጋሉ

  እንዲሁም ጥሩ ስሜት የማይሰማው ወይም እንደ ጉንፋን ያሉ ምልክቶች ወይም ከፍ ያለ የሰዉነት ሙቀት
  መጠን ያሉ የሕመም ምልክቶች እያሳየ ያለ ማንኛውም ሰው በቤት መቆያቱ በጣም አስፈላጊ(ወሳኝ) ነው ፡

  እነዚህ የጤንነት ጥንቃቄዎች በጤና ዲፓርትመንት መመሪያዎች ላይ የተመሰረቱ ናቸው እንደዝሁም እኛም
  የተማሪዎችን እና የሰራተኞች ጤናን ለማረገገጥ አቅማችን የፈቀደዉን ሁሉ ለማድረግ የተቀረጹ ናቸው.
  ስለነዚህ የጤና ጥንቃቄ እርምጃዎች ተጨማሪ መረጃ እንዲሁም ስለ ዉሂድ( Blended) ትምህርት እና
  መርሃግብሮች ተጨማሪ መረጃዎችን በድረ ገጻችን ላይ ማንበብ ይችላሉ።

  በድጋሚ ፣ ስለሚቀጥለው አመት የትምህርት አማራጮች የበለጠ ለማወቅ( Planning Forward )
  የሚባለዉን የድስትርክታችን ድረ ገጽ እንድጎበኙና እንደዝሁም እኛም ወላጆች ለልጆቻቸው ምን አይነት
  አማራጮችን ልመርጡ ይችላሉ የሚለውን ለማወቅ እንድረዳን ያዘጋጀነዉን የዳሰሳ ጥናት እንድወስዱ
  አበራታተዎታለሁ ፡የዳሳሳ ጥናቱን እዝህ ጋ መዉሰድ ይችላሉ

  ሠመሩን በሙሉ ስለ መጪው አመት የትምህርት እቅዶች የበለጠ መረጃ እናጋራዎታለን። ከCOVID ጋር
  የተዛመዱ ሁኔታዎች በበጋው ወቅት በከፍተኛ ሁኔታ ቢሻሻሉ ወይም ቢቀንሱ እና የጤና ኤጀንሲዎች
  ገደቦችን (መመሪያዎችን )ከቀየሩ ፣ እኛም እቅዶችን እንቀይራለን ፣ ምናልባትም ሌሎች አማራጮችን
  እናቀርባለን።

  ከምንም በላይ ፣ በሚቀጥለው መጪው የትምህርት ዓመት ተማሪዎቻችንን በአካል እና በኦንላይን የመማሪያ
  ክፍሎቻችን ዉስጥ መልሰን ለማግኘት በጉጉት እንጠብቃለን። ተማሪዎቻችን እንዲማሩ እና እንዲያድጉ እና
  ከክፍል ጓደኞቻችን እና ከአስተማሪዎቻቸው ጋር አዲስ ትውስታን እንድፈጥሩ ለመርዳት እንጓጓለን

  አንድ ላይ ፣ የምቀጥለዉን ዓመት ታላቅ ማድረግ እንችላለን፡፤

  ለ20-21 የትምህርት ዓመት ስለ ትምህርት አማራጮች እባክዎን አጭር ዳሳሳን እዝህ ይዉሰዱ ፡

Last Modified Yesterday at 11:49 AM